รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565


ไฟล์เอกสาร

งบแสดงฐานะทางการเงิน คลิกที่นี
งบแสดงผลการดำเนินงาน คลิกที่นี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน คลิกที่นี
 
VALID CSS   |   VALID XHTML