รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หน้าแรก

 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้ลงประกาศ : กรมบัญชีกลาง(อยู่ระหว่างแก้ไขLink)
คลังพัสดุกลาง ผู้ลงประกาศ : นายปัฐม์ กวีวัชรวรรณ
คลังวัสดุวิทยาศาสตร์ ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์
คลังยาและเวชภัณฑ์ ผู้ลงประกาศ : น.ส.เยาวมาลย์ เพ็ญรัตน์ไพฑูรย์
คลังวัสดุทันตกรรม ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง

อ่านประกาศ "ประกวดราคา-สอบราคา" ทั้งหมด <<< คลิกที่นี่ >>>


 

(16/02/2567) ประกาศเจตนารมณ์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

(20/12/2566) ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลพานทอง

(07/07/2566) ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(13/09/2565) ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(11/03/2564) ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลพานทอง

(13/09/2565) ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

(29/03/2565) ประกาศโรงพยาบาลพานทอง เรื่อง ยกเลิกการตรวจสมรรถภาพปอด ในช่วงวิกฤติโรคระบาด COVID-19

(11/03/2564) ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลพานทอง

(26/07/2564) แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(11/03/2564) ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลพานทอง

(12/01/2564) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2564

(15/12/2563) คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2564

(14/12/2563) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

(14/12/2563) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

(20/07/2563) ที่มาและความสำคัญของ พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

(20/07/2563) กลไกการใช้ประโยชน์ พรบ.ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

(28/05/2563) ทดลองการจองคิวทันตกรรมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Line @mophconnect เริ่มมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

(01/03/2563) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

(01/03/2563) ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

(01/03/2563) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (moph code of conduct)

(01/03/2563) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

(10/01/2563) คู่มือ การใช้สารเคมีประจำหน่วยงานต่างๆ รพ.พานทอง

(04/09/2562) วิธีการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ในเด็ก

(07/06/2561) แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(01/05/2561) คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(22/01/2561) ประกาศเจตนารมณ์ รพ.พานทอง ปี2561

(14/02/2560) ประกาศเจตนารมณ์ รพ.พานทอง

(16/10/2558) "เช็คระยะสุขภาพ" ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย

(20/07/2555) "สารสนเทศสุขภาพไทย" ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ

(17/05/2555) คลินิคมิตรวัยรุ่น ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น.-16.30น.

(06/02/2555) ทะเบียนวัสดุอันตราย ที่เกิดจากการให้บริการ

(.../.../2554) ป้องกัน 10 โรคร้าย ในช่วงฤดูฝน

(.../.../2554) ข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข


 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐(แก้ไข พ.ศ.๒๕๖๐)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ขั้นตอนง่ายๆ-ชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์

วิธีใช้ Google Maps นำทาง

ปุ่ม windows มีประโยชน์กว่าที่คิด !!

..


ข่าวใหม่ ข่าวเก่า

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 60,770    Update : 04/07/2567

Last Updated ( Thursday, 04 July 2024 01:42 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML