ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.ปิยะวิทย์  หมดมลทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก

  (01/05/2561) คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  (22/01/2561) ประกาศเจตนารมณ์ รพ.พานทอง ปี2561

  (14/02/2560) ประกาศเจตนารมณ์ รพ.พานทอง

  (16/10/2558) "เช็คระยะสุขภาพ" ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย

  (20/07/2555) "สารสนเทศสุขภาพไทย" ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ

  (17/05/2555) คลินิคมิตรวัยรุ่น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น. - 16.30 น.

  (06/02/2555) ทะเบียนวัสดุอันตราย ที่เกิดจากการให้บริการ

  (.../.../2554)  ป้องกัน 10 โรคร้าย ในช่วงฤดูฝน

  (.../.../2554)  ข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข


 

ประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ GPRO

เผยแพร่ : รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (03/05/2561)

ประกาศ : "ยกเลิก" ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) (22/05/2561)

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) (21/05/2561)

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ (17/05/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อรถโดยสาย 12 ที่นั่ง(ดีเซล) (15/05/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะเสนอราคา โคมไฟส่องทำหัตถการชนิดติดเพดาน (08/05/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า (30/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องอุ่นเชื้อแบบไอน้ำและเครื่องอุ่นเชื้อแบบอบแก๊ส (30/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ (27/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา แถบตรวจไมโครอัลบูมิน (27/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด (27/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย (27/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (27/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (19/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิกฯ (19/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ (19/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ตู้แช่แข็ง(Freezer) (19/04/2561)

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อ โคมไฟส่องทำหัตถการชนิดติดเพดาน (19/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (19/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (19/04/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (19/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (10/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (10/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องทำหัตถการชนิดติดเพดาน (10/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) (10/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย (10/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด (10/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อแถบตรวจไมโครอัลบูมิน (10/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิกฯ (10/04/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทตู้แช่แข็ง (29/03/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา (29/03/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (28/03/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ (28/03/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อตู้เย็นจัดเก็บเวชภัณฑ์ (28/03/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M61030000480) ประจำปีงบประมาณ2561 (20/03/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 4หมวด 217 รายการ (12/03/2561)

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ (08/02/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (05/02/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M61010018187) ประจำปีงบประมาณ2561 (02/02/2561)

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/02/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (30/01/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120006671) ประจำปีงบประมาณ2561 (12/01/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120041656) ประจำปีงบประมาณ2561 (10/01/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120041689) ประจำปีงบประมาณ2561 (10/01/2561)

ประกาศ : สรุปข้อมูลแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (28/12/2560)

ประกาศ : แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561 (27/12/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (30/11/2560)

ประกาศ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (28/11/2560)

ประกาศ : เงื่อนไขรายละเอียดท้ายสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย (24/11/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา Metformin 500 mg. (10/11/2560)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (07/11/2560)

ประกาศ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (07/11/2560)

ประกาศ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์จำนวน 7 รายการ (02/11/2560)

ประกาศ : รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำเสียและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง (02/11/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg. (25/10/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (20/07/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (07/07/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (17/05/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (05/05/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (24/04/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (21/04/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ (03/03/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ (01/03/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ (17/02/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แลการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (17/02/2560)

ประกาศ : แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 (16/02/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ (30/01/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ตู้เย็นเก็บโลหิต (30/01/2560)

ประกาศ : ... (dd/mm/yyyy)

 


 

    มารู้จักกับ Simsimi กันเถอะ!!

    การใช้งานฟอนต์ TH SarabunPSK

    ร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554

    10 อย่างที่ควรรู้เมื่อเกิดปัญหากับ Windows

    ไวรัสคอมพิวเตอร์

    ข่าวจากกระทรวงไอซีที


ข่าวใหม่ ข่าวเก่า

Last Updated ( Tuesday, 22 May 2018 09:30 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML