ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นายแพทย์ชีวิน  ประพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก

  (14/02/2560) ประกาศเจตนารมณ์ รพ.พานทอง

  (16/10/2558) "เช็คระยะสุขภาพ" ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย

  (20/07/2555) "สารสนเทศสุขภาพไทย" ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ

  (17/05/2555) คลินิคมิตรวัยรุ่น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น. - 16.30 น.

  (06/02/2555) ทะเบียนวัสดุอันตราย ที่เกิดจากการให้บริการ

  (.../.../2554)  รู้จักอาการโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

  (.../.../2554)  ป้องกัน 10 โรคร้าย ในช่วงฤดูฝน

  (.../.../2554)  ข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข


 

ประกาศ : แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 (16/02/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ (30/01/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ตู้เย็นเก็บโลหิต (30/01/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารภูมิคุ้มกันและระดับฮอร์โมนในเลือด 6 รายการ (09/12/2559)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด (01/12/2559)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (01/12/2559)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทแถบตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (01/12/2559)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (01/12/2559)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาทำฟันเทียม (01/12/2559)

ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด (17/11/2559)

ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ (17/11/2559)

ประกาศ : ... (dd/mm/yyyy)

 


 

    มารู้จักกับ Simsimi กันเถอะ!!

    การใช้งานฟอนต์ TH SarabunPSK

    ร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554

    10 อย่างที่ควรรู้เมื่อเกิดปัญหากับ Windows

    ไวรัสคอมพิวเตอร์

    ข่าวจากกระทรวงไอซีที


ข่าวใหม่ ข่าวเก่า

Last Updated ( Thursday, 16 February 2017 09:32 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML