ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นายแพทย์ชีวิน  ประพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก

  (14/02/2560) ประกาศเจตนารมณ์ รพ.พานทอง

  (16/10/2558) "เช็คระยะสุขภาพ" ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย

  (20/07/2555) "สารสนเทศสุขภาพไทย" ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ

  (17/05/2555) คลินิคมิตรวัยรุ่น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น. - 16.30 น.

  (06/02/2555) ทะเบียนวัสดุอันตราย ที่เกิดจากการให้บริการ

  (.../.../2554)  รู้จักอาการโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

  (.../.../2554)  ป้องกัน 10 โรคร้าย ในช่วงฤดูฝน

  (.../.../2554)  ข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข


 

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (20/07/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (07/07/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (17/05/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (05/05/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (24/04/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (21/04/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ (03/03/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ (01/03/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ (17/02/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แลการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (17/02/2560)

ประกาศ : แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 (16/02/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ (30/01/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ตู้เย็นเก็บโลหิต (30/01/2560)

ประกาศ : ... (dd/mm/yyyy)

 


 

    มารู้จักกับ Simsimi กันเถอะ!!

    การใช้งานฟอนต์ TH SarabunPSK

    ร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554

    10 อย่างที่ควรรู้เมื่อเกิดปัญหากับ Windows

    ไวรัสคอมพิวเตอร์

    ข่าวจากกระทรวงไอซีที


ข่าวใหม่ ข่าวเก่า

Last Updated ( Thursday, 20 July 2017 09:35 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML