ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.ปิยะวิทย์  หมดมลทิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก

  (22/01/2561) ประกาศเจตนารมณ์ รพ.พานทอง ปี2561

  (14/02/2560) ประกาศเจตนารมณ์ รพ.พานทอง

  (16/10/2558) "เช็คระยะสุขภาพ" ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย

  (20/07/2555) "สารสนเทศสุขภาพไทย" ให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ

  (17/05/2555) คลินิคมิตรวัยรุ่น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น. - 16.30 น.

  (06/02/2555) ทะเบียนวัสดุอันตราย ที่เกิดจากการให้บริการ

  (.../.../2554)  ป้องกัน 10 โรคร้าย ในช่วงฤดูฝน

  (.../.../2554)  ข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข


 

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M61030000480) ประจำปีงบประมาณ2561 (20/03/2561)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 4หมวด 217 รายการ (12/03/2561)

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ (08/02/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (05/02/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M61010018187) ประจำปีงบประมาณ2561 (02/02/2561)

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/02/2561)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (30/01/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120006671) ประจำปีงบประมาณ2561 (12/01/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120041656) ประจำปีงบประมาณ2561 (10/01/2561)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120041689) ประจำปีงบประมาณ2561 (10/01/2561)

ประกาศ : สรุปข้อมูลแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (28/12/2560)

ประกาศ : แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561 (27/12/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (30/11/2560)

ประกาศ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (28/11/2560)

ประกาศ : เงื่อนไขรายละเอียดท้ายสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย (24/11/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา Metformin 500 mg. (10/11/2560)

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (07/11/2560)

ประกาศ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (07/11/2560)

ประกาศ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์จำนวน 7 รายการ (02/11/2560)

ประกาศ : รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำเสียและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง (02/11/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg. (25/10/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (20/07/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด (07/07/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (17/05/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (05/05/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (24/04/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (21/04/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ (03/03/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ (01/03/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ (17/02/2560)

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แลการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (17/02/2560)

ประกาศ : แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 (16/02/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ (30/01/2560)

ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ตู้เย็นเก็บโลหิต (30/01/2560)

ประกาศ : ... (dd/mm/yyyy)

 


 

    มารู้จักกับ Simsimi กันเถอะ!!

    การใช้งานฟอนต์ TH SarabunPSK

    ร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554

    10 อย่างที่ควรรู้เมื่อเกิดปัญหากับ Windows

    ไวรัสคอมพิวเตอร์

    ข่าวจากกระทรวงไอซีที


ข่าวใหม่ ข่าวเก่า

Last Updated ( Tuesday, 20 March 2018 04:15 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML