=== เช็คปกติ ===

จ่ายเช็ค ทุกวัน อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี ที่ 5-25 ของทุกเดือน

ช่วงเช้า เวลา 09.00-11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30-15.30 น.

 

=== เช็ครอการยืนยัน ===

จ่ายเช็คทุกวันที่ 10-20 ของทุกเดือน เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.30-15.30 น.

ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน จะมีการอัพเดตผ่านหน้าเว็บไซต์ ว่ามีบิลพร้อมจ่ายกี่บิล บริษัทใดบ้าง

โทรติดต่อที่เบอร์ 038-932513 เพื่อนัดวันเวลาเข้ารับเช็คล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

เข้ารับเช็คตามวันและเวลาที่นัดหมาย

*** เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 


วันที่ออกเช็ค


เช็คปกติ


เช็ครอการยืนยัน

30/10/2563 - คลิกที่นี
02/10/2563 - คลิกที่นี
03/09/2563 คลิกที่นี คลิกที่นี
04/08/2563 คลิกที่นี คลิกที่นี
02/07/2563 คลิกที่นี คลิกที่นี
04/06/2563 คลิกที่นี
05/05/2563 คลิกที่นี
01/04/2563 คลิกที่นี
05/03/2563 คลิกที่นี
05/02/2563 คลิกที่นี
03/01/2563 คลิกที่นี
11/12/2562 คลิกที่นี
04/11/2562 คลิกที่นี
Last Updated ( Monday, 02 November 2020 02:11 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML