=== เช็ครอการยืนยัน ===

จ่ายเช็คทุกวันที่ 10-20 ของทุกเดือน เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.30-15.30 น.

ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน จะมีการอัพเดตผ่านหน้าเว็บไซต์ ว่ามีบิลพร้อมจ่ายกี่บิล บริษัทใดบ้าง

โทรติดต่อที่เบอร์ 038-932513 เพื่อนัดวันเวลาเข้ารับเช็คล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

เข้ารับเช็คตามวันและเวลาที่นัดหมาย

*** เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 


วันที่ออกเช็ค


เช็ครอการยืนยัน

05/02/2564 คลิกที่นี
06/01/2564 คลิกที่นี
04/12/2563 คลิกที่นี
30/10/2563 คลิกที่นี
02/10/2563 คลิกที่นี
03/09/2563 คลิกที่นี
04/08/2563 คลิกที่นี
02/07/2563 คลิกที่นี
Last Updated ( Tuesday, 09 February 2021 03:16 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML