รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

วัน
8.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

ทันตกรรม

ทันตกรรม (ตามนัด)
จันทร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาฟัน , กายภาพ/แผนไทย

ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต,ยาเสพติด

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

คลินิคฝากครรภ์ (พ.พรชัย)

อัลตร้าซาวด์หญิงตั้งครรภ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาฟัน (ตามนัด)

กายภาพ/แผนไทย

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

อัลตร้าซาวด์หญิงตั้งครรภ์

 

อังคาร

ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

ตรวจรักษาฟัน , กายภาพ/แผนไทย

ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

ตรวจอัลตร้าซาวด์ (ผู้ป่วยนัด)

คลินิควัคซีนเด็ก (พ.พรชัย)

คลินิค ARV

 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาฟัน (ตามนัด)

กายภาพ/แผนไทย

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

ตรวจอัลตร้าซาวด์ (ผู้ป่วยนัด)

คลินิควางแผนครอบครัว (พ.พรชัย)

คลินิควัยทอง

คลินิคโรคกระดูกและข้อ (ผู้ป่วยนัด)

พุธ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาฟัน , กายภาพ/แผนไทย

ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต,ยาเสพติด

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

คลินิคเบาหวาน (พญ.โสมรัตน์)

คลินิคศัลยกรรม , คลินิควัณโรค

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาฟัน (ตามนัด)

กายภาพ/แผนไทย

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

คลินิคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง (นพ.สมยศ)

ตรวจหลังคลอด

พฤหัสบดี

ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

ตรวจรักษาฟัน , กายภาพ/แผนไทย

ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

คลินิคความดันโลหิตสูง

ตรวจอัลตร้าซาวด์ (ผู้ป่วยนัด)

ประชุมชมรมผู้สูงอายุ

(สัปดาห์ที่2,4 ของเดือน)

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาฟัน (ตามนัด)

กายภาพ/แผนไทย

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

ตรวจอัลตร้าซาวด์ (ผู้ป่วยนัด)

คลินิคหู , ตา , จมูก (พ.อมรรัตน์)

(เฉพาะสัปดาห์ที่1 และ3ของเดือน)

 

ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาฟัน , กายภาพ/แผนไทย

ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต,ยาเสพติด

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

คลินิคเบาหวาน (พญ.โสมรัตน์)

คลินิคผู้สูงอายุ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาฟัน (ตามนัด)

กายภาพ/แผนไทย

ตรวจสมรรถภาพ หู - ตา - ปอด

คลินิคโรคกระดูกและข้อ (ผู้ป่วยนัด)

(พ.สุพงศ์)

 
VALID CSS   |   VALID XHTML