มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 24/08/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 15/05/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 30/10/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 30/07/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 07/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 16 รายการ 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท หลอดนีออน LED/T8 จำนวน 60 หลอด 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 17 รายการ 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump จำนวน 1 ก้อน 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gas Spring 120 N (อุปกรณ์ซ่อมเครื่องปั่นตกตะกอนสาร) จำนวน 1 อัน 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บกู้สารเคมี (Spill Kit) จำนวน 30 ชุด 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นกาวน์สำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 100 ชิ้น 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 7 รายการ 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 15 รายการ 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดต่อประสานงาน ขนาด 75.45 cm. (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกระติกควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 11 ลิตร จำนวน 1 รายการ 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท น้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่ 6/1 จำนวน 1 งาน 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Bacteria filter จำนวน 130 ชิ้น 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ไผ่ตรงโคนใหญ่ จำนวน 3 มัด 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกใยยักษ์ จำนวน 1 รายการ 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 รายการ 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือนกันยายน 2563) จำนวน 30 ถัง 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 งาน 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เส้น 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กธ-9206 ชลบุรี 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำขาสำหรับวางโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 งาน 27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กย-3854 นนทบุรี 4 เส้น จำนวน 1 งาน 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 งาน 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงรองรับของเหลวระบบปิด จำนวน 50 ชุด 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 4 เครื่อง 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษเช็ดมือ จำนวน 6 ลัง 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 4 เตียง 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 1 งาน 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ขย-1474 ชลบุรี 4 เส้น จำนวน 1 งาน 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ขย-3854 ชลบุรี 4 เส้น จำนวน 1 งาน 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 6 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Stethoscope (ชุดหูฟัง) จำนวน 1 ชุด 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลีและผ้าก๊อส จำนวน 4 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ไม้กดลิ้น จำนวน 7,200 ชิ้น 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิด แบบ 360 องศา ชนิดหลอด LED จำนวน 1 เครื่อง 20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวิดีโอ (Vedio Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง 20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค-7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 15/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ตู้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยแบบความดันบวก จำนวน 1 ตู้ 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมยางปัดน้ำฝนรถยนต์ ทะเบียน ขข-4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้พ่นยาขยายหลอดลมแบบมีระบบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ตู้ 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 2 เครื่อง 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำประปา จำนวน 1 งาน 10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 5 รายการ 10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ จำนวน 1 งาน 10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงไม้อัดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย 06/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสแตนเลสมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ใบ 06/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 รายการ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมชักโครก จำนวน 1 งาน 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จำนวน 39 เครื่อง 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน 1 งาน 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอ่างล้างจาน จำนวน 1 งาน 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวเหนียว จำนวน 1 กระสอบ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน สิงหาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gel defibrillator จำนวน 6 ขวด 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Cuff BP จำนวน 2 รายการ 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 งาน 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นอะลูมิเนียม-กระจก ประตูบานเลื่อนแขวนพร้อมช่องแสงใส่แผ่นลูกฟูก 5 ชุด จำนวน 1 งาน 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข(ปรอทวัดไข้ดิจิตอล) จำนวน 12 อัน 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเต๊นท์โค้ง จำนวน 1 งาน 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 5 รายการ 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ป้าย HALO จำนวน 150 ม้วน 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 รายการ 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุแผ่นวัดปริมาณรังสีชนิดโอเอสแอล จำนวน 2 ราย 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมชุดตรวจ หู ตา คอ จมูก จำนวน 1 งาน 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 16/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 16/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้พนักพิง จำนวน 4 ตัว 16/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่8/2 จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน ขย 1474 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 12 หลอด 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดผ้าม่าน จำนวน 2 ชุด 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทดิจิตอล(เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข) จำนวน 10 อัน 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกระติกควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 11 ลิตร จำนวน 1 รายการ 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคัพบีพี เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 1 ผืน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 11 อัน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนปัสสาวะ จำนวน 100 เส้น 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่34 จำนวน 1 งาน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบ จำนวน 2 รายการ 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 งาน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน รุ่น BPBIO 320 จำนวน 1 เครื่อง 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 65 แพ็ค 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 1 งาน 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 7 รายการ 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเคเบิ้ลทีวี จำนวน 4 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์รับส่งผู้ป่วย ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับการสอนสาธิต จำนวน 4 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้อมขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน กรกฎาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากันยุงสเปรย์ ขนาด 300 ml จำนวน 60 กระป๋อง 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งาน 26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 24/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 23/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดสติ๊กเกอร์ จำนวน 4 รายการ 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Forceps Crocodile ขนาด 8.5 ซม. จำนวน 1 อัน 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์มใบบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์งานโลหิตวิทยาคลินิก(สีชมพู) จำนวน 8,000 ใบ 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเคาน์เตอร์และโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 ถัง 16/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแบคทีเรียในน้ำ อ.11 จำนวน 700 ขวด 16/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ม้วนไดเร็กซ์ (พิมพ์บัตรนัดผู้ป่วย) ขนาด 10x12 ซม. จำนวน 55,000 ดวง 16/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณ GPS ติดตามรถพยาบาล ทะเบียน งจ 3282 ชลบุรี จำนวน 1 คัน 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงขยะ จำนวน 3 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 งาน 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 6 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 งาน 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นยางยืด จำนวน 5 รายการ 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบอลออกกำลังกาย จำนวน 2 ลูก 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ผ้าก๊อสพับ ขนาด 3x4 นิ้ว 8 ชั้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 2,000 ซอง 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพันแขนสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 6 อัน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1,800 ม้วน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน นค 7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นค-7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังหุ้มหูฟังเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 คู่ 09/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบสัญญาณGPSรถยนต์ ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี ตรวจเช็คเปลี่ยนซิมการ์ด 09/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 09/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 4 ชุด 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบสั่งยา จำนวน 2 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 1 เครื่อง 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์ดูดน้ำดิบ(อ่างเก็บน้ำหนองตะกาด) จำนวน 3 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับการสอนสาธิต จำนวน 4 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นง-2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon iX-6560 จำนวน 1 เครื่อง 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 1 คู่ รถยนต์ทะเบียน งจ-3282 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อในอาคาร จำนวน 1 คัน 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ จำนวน 4 เครื่อง 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท แบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถเข็น จำนวน 6 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแก๊สอย่างหนา จำนวน 3 เมตร 28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่กดชักโครก จำนวน 5 ตัว 28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบเบรกหน้า-หลัง รถยนต์ทะเบียน กย-7030 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงใส่ขวดสบู่เหลว จำนวน 37 อัน 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 1 งาน 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวเหนียว จำนวน 1 กระสอบ 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 2 รายการ 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน มิถุนายน 2563) จำนวน 30 ถัง 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 งาน 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกกรอบไม้ ขนาด 30x120 ซม. จำนวน 2 บาน 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 30 แพ็ค 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ้านพักเจ้าหน้าที่หลังที่ 44 จำนวน 1 งาน 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขอบยางพร้อมแผ่น Diaphragm เด็กทารก จำนวน 3 อัน 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อต่อ High Power Suction จำนวน 1 หัว 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 1 คู่ รถยนต์ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งชุดแผงกันสาดตัวแซด จำนวน 1 งาน 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sono check จำนวน 6 กล่อง 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น รถยนต์ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนหลอดไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถอด-ย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์ทะเบียน กบ6270 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sono check จำนวน 6 กล่อง 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้า Image รุ่น DP200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับการสอนสาธิต จำนวน 4 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงขยะ จำนวน 6 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระป๋องทิ้งเข็ม จำนวน 3 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษเช็ดมือ จำนวน 8 ลัง 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 12/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 1 งาน 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอ่างล้างจาน (โดยใช้อ่างล้างจานเดิม) จำนวน 1 งาน 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์และสิ่งส่งตรวจ จำนวน 1 ตู้ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 20 แพ็ค 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด 1 งาน 01/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 30/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโครงสร้าง จำนวน 17 รายการ 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊วหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน พฤษภาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รายการ 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโช๊คอัพด้านมีน้ำรั่วซึม รถยนต์ ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 5 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฉุกเฉิน จำนวน 15 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อเคาน์เตอร์พร้อมประกอบและติดตั้งใหม่ จำนวน 2 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเบาะรถเข็นนั่งผู้ป่วย 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับการสอนสาธิต จำนวน 4 รายการ 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 150x250 ซม. จำนวน 1 ป้าย 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 1 คู่ รถยนต์ทะเบียน กย-7030 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 ก้อน 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูตัวหนอนบริเวณทางลงหน้าตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโต๊ะเจาะเลือด จำนวน 2 รายการ 16/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 16/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบอุปกรณ์เท้าเหยียบกับอ่างล้างมือ จำนวน 4 จุด 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโครงสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กบ-4830 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ-9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน 1 งาน 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาด 6 เมตร x 3 เมตร จำนวน 1 งาน 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องไปรษณีย์ ขนาด D ขนาด 22x35x14 cm. จำนวน 200 ใบ 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นง 6934 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ จำนวน 1 งาน 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมด้านกรอฟัน จำนวน 11 รายการ 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อผนังกั้นห้องและเคาน์เตอร์ พร้อมย้ายไปติดตั้งที่ใหม่ จำนวน 1 งาน 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบสาย(LAN) จำนวน 1 งาน 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้ย้อมสี(Fume Hood) จำนวน 1 ตู้ 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 32 รายการ 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแผงกันสาดเกล็ดอะลูมิเนียมตัวZ และแผงกันสาดแผ่นโพลีคาร์บอร์เนต จำนวน 1 งาน 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 งาน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 30 ม้วน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยแบบความดันบวก (Positive Pressure Cabinet) จำนวน 1 ตู้ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 งาน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบฟอร์มปรอท จำนวน 6,500 ใบ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 6 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนผ้าม่าน จำนวน 1 งาน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตฟัน จำนวน 1 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Electrode lead จำนวน 1 ชิ้น 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงขยะ จำนวน 3 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายตำแหน่งกล้องวงจรปิดจากห้องการเงินเก่า ไปติดใหม่ที่ห้องผู้ป่วยรวมหญิงตึกสงฆ์ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 ชุด 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต แบบตัวเลข Dinamap จำนวน 1 เครื่อง 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดกาวด์พลาสติกกันน้ำ จำนวน 2,000 ชิ้น 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระป๋องฝาเกลียว No.2 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายECG Lead ครบชุด จำนวน 1 ชุด 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นอิเลคโทรด(1 ชุด x 2 แผ่น) จำนวน 1 ชุด 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 18 แพ็ค 03/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 01/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 01/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอ่างล้างมือแสตนเลส จำนวน 3 ชุด 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งสายสัญญาณ Fax จำนวน 1 งาน 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 2 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งาน 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นจัดแจกยา จำนวน 1 คัน 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะรถยนต์ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน เมษายน 2563) จำนวน 30 ถัง 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 4 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Steri GAS EO gas จำนวน 6 กล่อง 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนประตูไม้เป็นประตูอะลูมิเนียม และติดตั้งมุ้งลวด จำนวน 3 รายการ 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกริ่งไร้สาย จำนวน 2 อัน 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน นง-2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องบรรจุของส่งไปรษณีย์ จำนวน 2 รายการ 20/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ตัดวงกลม จำนวน 3 รายการ 20/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน 1 ก้อน 19/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 งาน 19/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 19/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับพ่นฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ถัง 19/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุกป้องกันสารเคมีและฝุ่นละออง PPE จำนวน 100 ชุด 19/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 19/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข(Digital Thermometer) จำนวน 40 อัน 19/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 18/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษEKG จำนวน 36 พับ 18/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ชนิดแบตเตอรี่ 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง 18/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 18/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงใส่ขวดแอลกอฮอล์ จำนวน 14 อัน 11/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 11/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 1 งาน 11/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ แบบ 3 ช่อง จำนวน 12 ชุด 10/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 10/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน งจ-3282 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมท่อชักโครกอุดตัน จำนวน 1 งาน 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ รถยนต์ทะเบียน ขย-4854 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กบ-4830 ชลบุรี 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขข-4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 08/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดงานบ้านงานครัว ประเภท ชุดกรวยหาการตกตะกอน จำนวน 1 ชุด 07/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12V 80 แอมป์ จำนวน 1 ลูก 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ จำนวน 1 งาน 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กธ-9206 ชลบุรี 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา SCAN แบบแปลนปรับปรุงห้องพิเศษ(ตึกสงฆ์) จำนวน 1 งาน 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดม่านม้วน(ใบทึบแสง) จำนวน 5 รายการ 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนหน้า 2 ชั้น 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม จำนวน 2 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลีและผ้าก๊อส จำนวน 5 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 6 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชั้นวางยาห้องจ่ายยาชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น จำนวน 6 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ล๊อคประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเม็ดย้อมสีฟัน จำนวน 100 ขวด 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน 02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาด 3x6 เมตร 28/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน มีนาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 27/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาอากาศวิทยุสื่อสารรถยนต์ทะบียน งจ-3282 ชลบุรี จำนวน 1 ต้น 27/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 2 รายการ 27/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน 2 อัน 27/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 1 งาน 27/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวหอมมะลิ จำนวน 7 กระสอบ 27/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 27/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ รถยนต์ทะเบียน ขย-1474 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านชาร์จ AA จำนวน 24 ก้อน 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB2085 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 7 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB2085 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงทาสีห้องเอกซเรย์ จำนวน 1 งาน 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 9 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อต่อหัวกรอฟัน จำนวน 4 อัน 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมผ้าม่านตอกตาไก่(มีรางแล้ว) จำนวน 2 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโครงสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโครงสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 เครื่อง 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจสอบประสิทธิภาพการล้างมือ จำนวน 4 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทำประตูแบบบานเลื่อนและชั้นวางเคาเตอร์เดิม จำนวน 3 รายการ 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท เครื่องปั่นอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ 21/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผลความดัน (เครื่องวัดความดันแบบอุโมงค์) จำนวน 15 ม้วน 21/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษบันทึกอัลตร้าซาวด์ จำนวน 60 ม้วน 20/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดลาริงค์ ขนาด 3.5 วัตต์ ไฮเนย์ จำนวน 2 หลอด 20/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดกาวน์พลาสติกกันน้ำ จำนวน 1,500 ชิ้น 20/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 18/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดม่านม้วน(ใบทึบแสง) จำนวน 3 รายการ 18/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ปรอทดิจิตอล จำนวน 34 อัน 18/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 18/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนสลับ จำนวน 1 ชุด 18/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฉุกเฉิน จำนวน 30 รายการ 18/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 13/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ปรอทวัดไข้ชนิดแสกนหน้าผาก จำนวน 3 เครื่อง 13/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 07/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท อ่างสแตนเลส2หลุม พร้อมหัวเจ็ท 2 หัว จำนวน 1 ชุด 07/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสำหรับเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 รายการ 07/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายต่ออิเลคโทรด (patient cable) จำนวน 1 ชุด 07/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 เครื่อง 07/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 05/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้อมรั้วบริเวณระบบน้ำประปา จำนวน 1 งาน 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาจับเวลา แบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษ EKG จำนวน 6 พับ 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาจับเวลา แบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภท ผ้าขนหนู ขนาด 27x54 (สีขาว) จำนวน 60 ผืน 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ เปิดใช้-หมดอายุ จำนวน 10,000 ดวง 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องขูดหินปูน จำนวน 3 เครื่อง 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 รายการ 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ท่อ 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกรองน้ำและอุปกรณ์ของระบบน้ำดื่มและระบบน้ำRO จำนวน 2 รายการ 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กย 7030 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งาน 30/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสาร จำนวน 2 รายการ 30/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 30 ถัง 30/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 รายการ 30/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 900 ml. จำนวน 12 ขวด 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระป๋องพลาสติกทิ้งเข็ม จำนวน 3 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเบาะเตียงโซฟาญาติผู้ป่วย จำนวน 3 ตัว 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 1 เครื่อง 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 6 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท น้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ 27/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 24/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท น้ำยาทำความสะอาด จำนวน 8 รายการ 24/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลีและผ้าก๊อส จำนวน 6 รายการ 24/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 24/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ 24/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 20/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 V 85 แอมป์ จำนวน 1 ลูก 20/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 13 รายการ 20/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 13 รายการ 20/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท กล้องดิจิตัล จำนวน 1 ชุด 20/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเครื่องปริ้นสำหรับเครื่องนึ่งไฟฟ้า จำนวน 12 ม้วน 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท น้ำยา จำนวน 2 รายการ 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 8 รายการ 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กย 7030 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้า ชนิดนั่งขับ (ไม่รวมตู้) จำนวน 1 คัน 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ภายนอกและภายในอาคาร จำนวน 2 รายการ 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสง จำนวน 3 รายการ 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารบริการภายในโรงพยาบาลพานทอง 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 07/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย 07/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี 4 เส้น จำนวน 1 งาน 07/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 งาน 06/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ THERMAL ขนาด 8.2x6.1 ซม. จำนวน 300,000 ดวง 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกนกระดาษสวมเป่าวัดสมรรถภาพปอด จำนวน 500 อัน 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 02/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารหอมมะลิ (1 กระสอบ/49 กิโลกรัม) จำนวน 5 กระสอบ 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 2 รายการ 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงหูหิ้ว ขนาด 12x26 จำนวน 24 ห่อ 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 1 งาน 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน มกราคม 2563) จำนวน 30 ถัง 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 1 งาน 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน กย 7030 จำนวน 1 งาน 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ยี้ห้อ HP รุ่น M225dn จำนวน 1 เครื่อง 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ 23/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดัน จำนวน 180 ม้วน 23/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ชุดอุปกรณ์ Suction piline จำนวน 3 ชุด 23/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 23/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 6 รายการ 18/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 งาน 17/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์แผ่นวัดรังสีประจำบุคคล ชนิดOSL จำนวน 11 ราย 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายฉีดชำระ จำนวน 20 ชุด 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท เก้าอี้โพลี จำนวน 40 อัน 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยเก็บปัสสาวะขนาด 3 ออนซ์ จำนวน 10,000 ใบ 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 06/12/0562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 06/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเชื่อมของอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น จำนวน 1 งาน 06/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 5 รายการ 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 รายการ 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 7 รายการ 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง จำนวน 75,000 ชุด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟหรี่รถยนต์ ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท steri GAS EO gas จำนวน 3 กล่อง 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล จำนวน 2 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งาน 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มถวายราชสักการะ 1 พาน 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสาร จำนวน 2 รายการ 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือนธันวาคม 2562) จำนวน 30 ถัง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอำนวยความสะดวกผู้ป่วย(Admit set) จำนวน 500 ชุด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 12 รายการ 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถสตาร์ทไม่ติด รถยนต์ ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน 40,000 ชุด 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซีล จำนวน 2 เครื่อง 26/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย+น้ำมันเกียร์ รถยนต์ ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 22/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 7 รายการ 22/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 22/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลี ผ้าก๊อส จำนวน 2 รายการ 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์แบ่งบรรจุยา(Thermal ขนาด 4.8x8.5 ซม.) จำนวน 70,000 ดวง 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัน 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกราวน์แขนยาว จำนวน 14 ชุด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดระบบหน้าจอเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 1 งาน 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มขัดรัดผู้ป่วย จำนวน 6 เส้น 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณ GPS ติดตามรถรับส่งผู้ป่วย จำนวน 5 คัน 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 3 รายการ 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปรับปรุงโปรแกรมบันทึกเวชระเบียน(HOSxP) 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องฉายแสง จำนวน 1 ชิ้น 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งทร-65 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งทร-65 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน นค 7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 รายการ 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถเข็นสำหรับใส่ของเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ จำนวน 1 งาน 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 07/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 3 รายการ 06/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท กระดาษEKG จำนวน 62 พับ 06/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งและชักโครก บ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่ 41 จำนวน 1 งาน 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) จำนวน 1 งาน 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 6 รายการ 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นง 6934 ชลบุรี 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมทางเดินหน้าห้องเทคนิคการแพทย์ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายบอกชื่อสมุนไพร จำนวน 1 งาน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562) จำนวน 30 ถัง 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวหอมมะลิ จำนวน 6 กระสอบ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน 83-3525 ชลบุรี 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 รายการ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้ควบคุมระบบบัตรคิว จำนวน 1 งาน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มมอเตอร์ปั่นเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกริ่งไร้สาย จำนวน 2 ชุด 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เสียบอนามัย จำนวน 20 ห่อ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบระบายอากาศ จำนวน 1 งาน 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 2 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 8 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายอคิลิค จำนวน 2 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดพลาสวู้ด จำนวน 3 ป้าย 24/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 24/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภท ต้นไม้ จำนวน 2 รายการ 22/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 6 รายการ 18/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงถังน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตึกผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 18/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงถังน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตึกผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 18/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์โครงสร้าง จำนวน 10 รายการ 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสมัครสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 17/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโครงสร้าง จำนวน 14 รายการ 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่ออิฐฉาบปูนล้อมแปลงสมุนไพร(13 ขอบ) จำนวน 1 งาน 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 6,000 เล่ม 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ซองก๊อส จำนวน 3 รายการ 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 งาน 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร จำนวน 30 อัน 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 110x240 cm. จำนวน 1 ป้าย 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ 09/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง 08/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 07/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 25 รายการ 07/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 16 รายการ 07/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด ขนาด 100x300 cm. จำนวน 1 ป้าย 07/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 งาน 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจน้ำทิ้ง จำนวน 2 ชุด 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงคลังเก็บพัสดุที่ตึกม่านฟ้า ชั้นล่าง จำนวน 1 งาน 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสันปกสีแดงจำนวน 15 ม้วน 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา (PM) ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอลพร้อมเครื่องอ่านและเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก ระยะเวลา 12 เดือน 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 6 ชั้น จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน 02/10/2562
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม(C-Arm) จำนวน 1 เครื่อง 24/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 12 เดือน 24/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ(ตึกอาพาธสงฆ์) จำนวน 1 งาน 24/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด 17/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm) จำนวน 1 เครื่อง 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 02/09/2563
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดีจำนวน 1 ชุด 26/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง 18/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 17/08/2563
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ(ตึกอาพาธสงฆ์) จำนวน 1 งาน 19/08/2563
ประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 13/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด 11/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างปรับปุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (ตึกอาพาธสงฆ์) 05/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 05/08/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 12 เดือน 23/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 23/07/2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 22/07/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 16/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 10/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 10/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม(C-Arm) จำนวน 1 เครื่อง 10/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ(ตึกอาพาธสงฆ์) จำนวน 1 งาน 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน 08/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ 2) 23/12/2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ 2) 26/11/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 15/11/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ (ครั้งที่ 2) 13/11/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 05/11/62
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 28/10/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ 17/10/2562
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Thursday, 08 October 2020 07:20 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML