รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 1 ตู้2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 30/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 7 ก.พ. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 7 ก.พ. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 6 ก.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 6 ก.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 6 ก.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ 24 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย (ใหม่) จำนวน 1 งาน 20 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Surgical Promesh ขนาด 15*15 ซม. จำนวน 12 กล่อง 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 4 กระสอบ 27 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งาน 30 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดดามกระดูก Locking จำนวน 4 รายการ 13 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมหลังคา อาคารเก็บเวชระเบียน จำนวน 1 งาน 20 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าห้องตัดเล็ก จำนวน 1 งาน 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 3 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้เย็นขนาด 6.4 คิว จำนวน 1 งาน 16 มค..66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาด 50 คิว จำนวน 1 งาน 16 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจ 7 เป็นห้องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 งาน 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบกริ่งเรียกพยาบาล ชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 14 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สเปรย์โฟมสำหรับพ่นเครื่องมือ จำนวน 12 ขวด 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถังขยะพลาสติก จำนวน 6 รายการ 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานปั่นสำหรับปั่นหลอด Hematocrit จำนวน 1 อัน 1 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 31 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 7 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 21 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว พร้อมรีโมท จำนวน 3 ตัว 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ด้ามกรอฟัน จำนวน 12 รายการ 10 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระป๋องเก็บปัสสาวะ จำนวน 10,000 ใบ 1 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโถส้วมห้องน้ำเป็นแบบชักโครก (ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) จำนวน 3 ชุด 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 30 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 4 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ที่นอนสปริงเสริมยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท น้ำยาล้างเครื่องมือ 2 รายการ 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง 2 รายการ 20 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวาล์วไฟฟ้าทองเหลืองควบคุมระบบจ่ายน้ำ 21 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง 3 รายการ 4 เม.ย.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลฯ 18 เม.ย.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัมฯ (ประจำเดือน เมษายน 2566) 29 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ จำนวน 2 รายการ 12 เม.ย.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือน เมษายน 2566 จำนวน 10 วัน 29 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อม 39 รายการ 20 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อม 19 รายการ 1 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 16 รายการ 1 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟสและติดตามการทำงานของหัวใจ 10 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ขย 1474 23 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อสำหรับเครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ส จำนวน 1 ล้อ 1 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์ 1 งาน 21 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยูนิตทำฟัน 1 งาน 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ งจ 3282 ชลบุรี 4 เส้น จำนวน 1 งาน 24 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุสำลี ขนาด 6*6 ซม. จำนวน 50,000 ซอง 5 เม.ย.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 5 เม.ย.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเช็คระยะรถยนต์ทะเบียน นง 2753 23 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ของโคมไฟผ่าตัด) จำนวน 1 งาน 18 เม.ย.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ส จำนวน 1 งาน 8 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล RISO จำนวน 1 งาน 5 เม.ย.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 วัน 30 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำเดือน ก.พ.66 จำนวน 19 วัน 30 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 18 รายการ 17 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 30 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 1 งาน 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) จำนวน 1 เครื่อง 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 17 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 20 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับ ภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 2 รายการ 14 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว 14 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท พัดลมอุตสหกรรมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 ตัว 14 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขย-3584 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 7 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกริ่งเรียกพยาบาล ชั้น 3-4 อาคารผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 9 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ (Kraff Paper) ขนาด 90*90 ซม. จำนวน 1 กล่อง 31 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อกกดน้ำดื่มตู้ทำเย็น จำนวน 5 อัน 2 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 7 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 3 รายการ 7 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 10 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 5 รายการ 17 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง 30 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล RISO รุ่น EZ201 จำนวน 1 งาน 14 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 16 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด 14 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน จง 4314 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 15 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง 2 รายการ 14 มิ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 อัน 16 มิ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย ''ขั้นตอนการรับบริการที่คลินิกพิเศษ'' จำนวน 2 ป้าย 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้แช่ ขนาด 36.5 คิว แบบ 2 ประตู จำนวน 1 งาน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายบิ๊กเทล จำนวน 1 เส้น 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์ พร้อมประจุไฟ 16 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทะเบียน ขย 3854 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพาน A75 จำนวน 2 เส้น 28 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ 9 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2 รายการ 16 มิ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูด จำนวน 1 ป้าย 20 ก.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมสมเด็จพระบรมราชินี (พร้อมกรอบ) จำนวน 1 รูป 26 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดูดสูญญากาศ MVA จำนวน 3 ชุด 15 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 30 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน 50,000 ชุด 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ผ้าก๊อส และ สำลี จำนวน 5 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายรัดแขนเจาะเลือด จำนวน 18 เส้น 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สาย Probe สำหรับเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เส้น 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ฟอร์มปรอท จำนวน 5,500 ใบ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดกาวน์พลาสติกกันน้ำ จำนวน 6,000 ชิ้น 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล ขนาด 5*2 ซม. จำนวน 280,000 ดวง 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 6,608 กิโลกรัม 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์เปิดใช้-หมดอายุ จำนวน 11,000 ชิ้น 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ป้ายข้อมือ จำนวน 4 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบท่อน้ำฝนบริเวณข้างอาคารผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 20 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้ควบคุบระบบ FIRE ALARM CONTROL จำนวน 1 งาน 20 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือกายภาพบำบัด จำนวน 3 เครื่อง 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Bacteria filter จำนวน 200 ชิ้น 20 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 15 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สาย Probe ผู้ใหญ่ สำหรับเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร จำนวน 3 เส้น 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยน HEPA FILTER และชุดหลอด UV จำนวน 3 รายการ 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางดำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 รายการ 17 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดดามกระดูก Locking จำนวน 9 รายการ 28 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน มีนาคม 2566) จำนวน 30 ถัง 27 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดดามกระดูก Locking จำนวน 7 รายการ 26 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 22 วัน 27 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 6 วัน 27 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องดูดของเหลว จำนวน 1 งาน 23 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ จำนวน 1 งาน 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอนแขน จำนวน 1 งาน 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใส ขนาด 25*35 นิ้ว พิมพ์ถุงรองเลือด จำนวน 400 ใบ 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ซอง Sterile จำนวน 7 รายการ 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย 11 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 30 มิ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 7 มิ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 18 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเปลี่ยนฟิลเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง 16 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน จฉ 5550 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 16 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 1 งาน 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 28 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายและชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตู้แช่แช็งอุณหภูมิต่ำแบบแนวตั้ง จำนวน 1 งาน 31 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Battery for DFM-100) จำนวน 1 ก้อน 31 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 6 รายการ 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อprob เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร จำนวน 1 เส้น 31 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลี และผ้าก๊อส จำนวน 4 รายการ 25 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมประตูบานสวิง จำนวน 1 งาน 26 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฉุกเฉินรถพยาบาล จำนวน 2 รายการ 2 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 3 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง 31 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มใบเสร็จรับเงิน จำนวน 200 เล่ม 5 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 6,189 กิโลกรัม 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 6,709 กิโลกรัม 27 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 5,646 กิโลกรัม 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน จฉ 5550 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา (พร้อมกรอบ) จำนวน 1 รูป 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทะเบียน ขย 3854 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 28 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 3 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสารหอมมะลิและข้าวเหนียว จำนวน 2 รายการ 30 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566) จำนวน 30 ถัง 30 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดดามกระดูก จำนวน 4 รายการ 16 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 งาน 16 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 7 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 17 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดงานบ้านงานครัว ประเภท น้ำยาซักผ้า จำนวน 3 รายการ 7 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน จง 4314 จำนวน 1 งาน 17 ก.พ.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแบคทีเรียในน้ำ อ.11 จำนวน 450 ขวด30 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED T8 18W จำนวน 50 หลอด 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมชุดเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 งาน 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 24 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้เย็นขนาด 5.3 คิว จำนวน 1 งาน 16 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลีและผ้าก๊อส จำนวน 2 รายการ 9 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ 24 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดล้อยางนอกพร้อมยางในสำหรับรถเข็นถาดอาหารสแตนเลสขับเคลื่อนด้ยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด 2 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 2 เครื่อง 9 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพื้นกระเบื้องยางห้องกลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 งาน 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงงานหลังคา กันสาด ระบบระบายน้ำฝน คลินิกพิเศษ จำนวน 1 งาน 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 ตู้ 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชั้นวางของ จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDelivery Drop Sensor จำนวน 1 อัน 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องติดตามหารทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 ก้อน 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สาย Pobe เด็กเล็กและผู้ใหญ่ จำนวน 2 รายการ 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 รายการ 30 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว 26 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์ จำนวน 3 ลูก 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายสวนปัสสาวะ (Single cathยาว) จำนวน 500 เส้น 5 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโรงพยาบาลพานทอง ประเภท ป้ายชื่อหน่วยงาน ป้ายบอกทาง จำนวน 13 ป้าย 20 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซไนตรัสออกไซด์ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน งษ-1788 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 2 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 4 ม.ค.66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานทะลวงท่อเมนห่องน้ำชั้น 5 ยาว 40 เมตร ตึกผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 15 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 1 งาน 28 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ผู้ป่วย 3 ชั้น ประกอบของอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 1 งาน 28 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งาน 27 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 1 งาน 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 21 วัน 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 4 วัน 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงรถเข็นผู้ป่วยในรถพยาบาล จำนวน 1 งาน 22 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน มกราคม 2566) จำนวน 30 ถัง 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 6 กระสอบ 27 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบ VACUUM จำนวน 1 งาน 5 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขย-1474 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 17 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท น้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ 28 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกริ่งเรียกพยาบาล ชั้น 3-4 อาคารผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 1 งาน 9 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งชุดเครื่องรับ - ส่งสัญญาณเสียง (อินเตอร์คอม) จำนวน 1 งาน 16 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อน้ำดิบหนองตะกาด จำนวน 1 งาน 28 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 27 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Monitor จำนวน 1 ก้อน 5 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์แผ่นวัดรังสีประจำบุคคล ชนิด OSL จำนวน 13 ราย 27 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กล่องพลาสติก จำนวน 6 รายการ 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าและหลังคา (ตึกพิเศษ 1) จำนวน 1 งาน 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายและแผ่นพับ จำนวน 3 รายการ 28 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 10 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 80*160 ซม. จำนวน 1 แผ่น 10 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดสี A4 จำนวน 2 รีม 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีฝาล็อค จำนวน 6 ใบ 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 * 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย 11 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 14 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ประชุม 11 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 18 วัน 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร จำนวน 1 งาน 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 8 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน ธันวาคม 2565) จำนวน 30 ถัง 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 6 กระสอบ 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องอบแห้งฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี จำนวน 1 เครื่อง 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 6 รายการ 7 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 7 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Bacteria Filter จำนวน 100 ชิ้น 7 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อไนล่อน 2 นิ้ว จำนวน 20 ลูก 2 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นช๊อตไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกา Mark Site จำนวน 30 อัน 2 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาจับเวลา แบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมอนหนุนศีรษะ จำนวน 20 ใบ 2 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ขนาด 120*120 ซม. จำนวน 6 กล่อง 2 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้ายาง จำนวน 12 คู่ 24 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 300*200 Cm. จำนวน 2 ป้าย 26 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดดามกระดูก Locking จำนวน 9 รายการ 23 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ 24 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สาย Pobe ผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 6 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 8 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 30 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระป๋องทิ้งเข็ม จำนวน 3 รายการ 9 ธ.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 3 วัน 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 4 วัน 29 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์มีสาย แบบ Digital จำนวน 1 รายการ 16 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจสอบประสิทธิภาพการล้างมือ จำนวน 4 ขวด 18 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 เส้น 12 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดสารให้น้ำฉุกเฉินผ่านโพรงกระดูกสำหรับเด็กทารก จำนวน 1 ชุด 18 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 14 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด 30 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอิเลคโทรด (Patient Cable) จำนวน 1 เส้น 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน ตุลาคม 2565) จำนวน 30 ถัง 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษและสามัญ 6 ชั้น จำนวน 2 รายการ 26 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน ขย 1474 จำนวน 4 เส้น 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค 7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 23 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 4 กระสอบ 30 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสารและข้าวเหนียว จำนวน 2 รายการ 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน งจ 3282 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 26 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ซองพลาสติกใส่บัตรขนาด 6.5*9 ซม. จำนวน 150,000 ซอง 26 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน ขย 3854 ชลบุรี จำนวน 4 เส้น 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อและปรับพื้นที่ จำนวน 1 งาน 11 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง (ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddidg) 7 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 20 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปรับปรุงโปรแกรมบันทึกเวชระเบียน (HOSxP) จำนวน 1 ชุด 21 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 12 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายต่างๆ จำนวน 2 รายการ 23 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 26 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท พัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 4 เส้น 11 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 25 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษเช็ดมือ จำนวน 20 ลัง 17 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง 5 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 11 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 17 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะนั่งรถซาเล้ง จำนวน 2 ใบ 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าบู๊ท จำนวน 2 รายการ 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังใส่น้ำสำหรับเช็ดข้างเตียง จำนวน 2 ใบ 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน ขย 1474 จำนวน 4 เส้น 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณจีพีเอสระบบติดตามรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้ป่วย จำนวน 4 คัน 12 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหยือกใส่น้ำพลาสติกใส จำนวน 6 ใบ 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่น จำนวน 3 รายการ 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมงานโครงสร้าง จำนวน 3 รายการ 5 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบติดตามรถพยาบาล (จีพีเอส) รถยนต์ทะเบียน จง 4314 ชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง 25 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งลำโพง จำนวน 1 งาน 13 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งกริ่งเรียกฉุกเฉินอาคารผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทปรับอุณหภูมิ จำนวน 3 อัน 9 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 รายการ 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดดามกระดูก จำนวน 3 รายการ 8 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เผยแพ่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายหน่วยงานและผังโครงสร้างหน่วยงาน จำนวน 2 รายการ 16 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จำนวน 1 ชุด 21 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้ควบคุม FIRE ALARM CONTORL จำนวน 1 งาน 12 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั่นหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 1 งาน 5 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท โทรทัศน์สี แอลอีดี 50 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 รายการ 27 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวหอมมะลิ จำนวน 6 กระสอบ 27 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีกำแพงและรั้วเหล็กโรงพยาบาลพานทอง จำนวน 1 งาน 17 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 ชิ้น 8 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ซอง Sterile จำนวน 7 รายการ 28 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษชำระ จำนวน 10 แพ็ค 28 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า จำนวน 4 เครื่อง 3 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน 2 รายการ 3 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส จำนวน 10 ตัว 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 7 รายการ 1 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลี และผ้าก๊อส จำนวน 7 รายการ 31 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 20 รายการ 1 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น จำนวน 2 รายการ 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขับเคลื่อนไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบฟอร์มต่างๆ จำนวน 4 รายการ 14 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องดมยาสลบ O2 SENSOR จำนวน 1 ชุด 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565) จำนวน 30 ถัง 27 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบมือตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 21 วัน 27 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกโรเนียว จำนวน 10 หลอด 16 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ 24 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 24 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ 24 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 20 ชิ้น 10 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินบ่อน้ำ ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลพานทอง 30 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 75,000 ชุด 18 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องวัดความร้อน จำนวน 1 งาน 14 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดให้สารน้ำฉุกเฉินผ่านโพรงกระดูกสำหรับเด็กทารก จำนวน 1 ชุด 17 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท น้ำยา จำนวน 2 รายการ 18 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 17 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร จำนวน 1 เส้น 16 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 3 วัน 9 พ.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน กันยายน 2565) จำนวน 30 ถัง 30 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 15 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 งาน 9 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถเข็นถาดอาหารสแตนเลสขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 16 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายนำสัญญาณระบบเน็ตเวิร์ค และปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 8 จุด 9 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคล่อมเตียง (เมโย) จำนวน 10 ตัว 6 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 2 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายต่างๆ จำนวน 15 รายการ 13 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั๊มมอเตอร์ปั่นเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 30 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง (ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ ใช้น้ำมัน จำนวน 1 งาน 9 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภท ชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 รายการ 6 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโต๊ะเจาะเลือดตามแบบ 3 ช่องเจาะเลือด จำนวน 1 งาน 13 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบฟ้าขาว ขนาด 1.80*36 ม. จำนวน 1 ม้วน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและควบคุมอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน 15 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 เครื่อง 14 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง 15 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายรัดแขนเจาะเลือด จำนวน 10 ชิ้น 15 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Guide wire (L) Protex จำนวน 10 อัน 18 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 7 รายการ 4 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 15 อัน 15 มี.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ 31 มี.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์ พร้อมประจุไฟ 20 ก.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสี่เหลี่ยม จำนวน 4 รายการ 16 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 25 ก.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving Communication System PACS) จำนวน 1 งาน 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 5 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 12 เดือน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องอบผ้า จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 27 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 งาน 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน นง 6934 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Slide Board ABS) จำนวน 2 อัน 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักแพทย์หลังที่ 32 จำนวน 1 งาน 9 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 7 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 7 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 20 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน จง 4314 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท น้ำยาซักผ้า จำนวน 2 รายการ 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 6 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ 13 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอ่างล้างภาชนะ(โภชนศาสตร์) จำนวน 2 รายการ 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ จำนวน 13 ห้อง ระยะเวลา 12 เดือน 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 21 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูไม้เป็นประตูกระจกกึ่งอลูมิเนียม ขนาด 1.30*2.00 เมตร จำนวน 3 ชุด 18 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 งาน 24 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุแผ่นวัดปริมาณรังสีชนิดโอเอสแอล จำนวน 2 รายการ 4 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมตู้ Control ระบบ Suction จำนวน 1 งาน 16 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 23 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นกรองอากาศตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย ยี่ห้อ Fanem จำนวน 2 แผ่น 9 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 7 รายการ 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน ขย-1474 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 3 รายการ 26 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 13 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นกรองอากาศตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 3 แผ่น 9 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุ DOMAIN และเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ Panthonghospital.com จำนวน 1 ปี 13 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล RISO รุ่น EZ201 จำนวน 1 งาน 13 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เครื่อง Infusion Pump จำนวน 5 ก้อน 16 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 86 อัน 4 ส.ค.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 15 วัน 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 20 วัน 29 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ 17/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 09/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 09/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) ขนาด120x100 ซม. จำนวน 15 แผ่น 09/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 28/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 28/02/2565
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง 19/04/2567
ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 19/04/2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง ระยะเวลา 12 เดือน 18/04/2567
ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง 17/04/2567
ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused จำนวน 1 เครื่อง 17/04/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง 09/04/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 09/04/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง 09/04/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focused จำนวน 1 เครื่อง 09/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 04/04/2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ 01/04/2567
ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอาคารให้บริการด้านรังสีวิทยา (ครั้งที่ 2) 14/03/2567
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอาคารให้บริการด้านรังสีวิทยา (ครั้งที่ 2) 14/03/2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 08/03/2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 29/02/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 22/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน 4 เครื่อง 15/01/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 2 เครื่อง 15/01/2567
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 เครื่อง 15/01/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอาคารให้บริการทางรังสีวิทยา (ครั้งที่ 2) 14/12/2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 เครื่อง 08/12/2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง จำนวน 4 เครื่อง 08/12/2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 2 เครื่อง 08/12/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 เครื่อง 01/12/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง จำนวน 4 เครื่อง 01/12/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 2 เครื่อง 01/12/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลพานทอง 28/11/2566
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอาคารให้บริการทางรังสีวิทยา (ครั้งที่ 2) 10/11/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอาคารให้บริการทางรังสีวิทยา 03/11/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,816 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลพานทอง 05/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 03/10/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 27/09/2566
ประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลพานทอง 19/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 90,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 12 เดือน 15/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 11/09/2566
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 05/09/2566
(ร่าง) ประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลพานทอง 29/08/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 18/08/2566
ประกวดราคา ซื้อออกซเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 90,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 12 เดือน 18/08/2566
ประกวดราคา เช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 18/08/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อออกซเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 90,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 12 เดือน 09/08/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 09/08/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพานทอง ระยะเวลา 12 เดือน 04/08/2566
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คศล. 4 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง 26/07/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 24/07/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอาคารให้บริการทางด้านรังสีวิทยา 18/07/2566
(ร่าง) ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คศล. 4 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง 27/06/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 รายการ 21/06/2566
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอาคารให้บริการทางด้านรังสีวิทยา 08/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง 06/06/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง 30/05/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอาคารให้บริการทางด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาลพานทอง 16/05/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ 10/05/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง 01/05/2566
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Wednesday, 24 April 2024 08:51 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML