ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.ปิยะวิทย์  หมดมลทิน

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 03/02/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 17/11/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 24/08/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 15/05/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข จำนวน 20 อัน 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท เก้าอี้นั่งอาบน้ำมีพนักพิง(อลูมิเนียม) จำนวน 7 ตัว 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท แบบฟอร์มปรอท จำนวน 6,500 ใบ 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 83-3525 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Steri-Strips rf ขนาด 1/4x3 จำนวน 2 กล่อง 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 12 ห้อง 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเสาน้ำเกลือ จำนวน 8 เตียง 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์พร้อมออกใบรับรอง จำนวน 3 เครื่อง 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ 04/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 10 รายการ 29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสาร จำนวน 2 รายการ 29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564) จำนวน 30 ถัง 29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง 29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 28/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง 25/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท ชุดตรวจหู ตา (Opthalmo Otoscope) จำนวน 2 ชุด 25/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศพร้อมน้ำยา จำนวน 1 เครื่อง 25/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 25/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล ขนาด 5x2 ซม. (ดวงคู่) จำนวน 60,000 ดวง 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์ ขนาด 8.2x6.1 ซม. จำนวน 300,000 ดวง 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดอ่างล้างจานสแตนเลส จำนวน 1 งาน 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหางไหลเกลียวนอก ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฉุกเฉิน 2 เครื่อง 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกนกระดาษสวมเป่าวัดสมรรถภาพปอด จำนวน 500 อัน 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผลความดัน(เครื่องวัดความดันแบบอุโมงค์) จำนวน 30 ม้วน 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยสแตนเลส 1 นิ้ว จำนวน 1 ลูก 15/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแหวนกันรั่วสำหรับ Oxygen Flowmeter Regulator จำนวน 5 อัน 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องแสกนเนอร์ ยี่ห้อบราเทอร์ รุ่น ADS2400N จำนวน 2 รายการ 19/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์ 14 w. จำนวน 3 หลอด 12/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์ 14 w. จำนวน 3 หลอด 12/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมและย้ายกล้องวงจรปิด จำนวน 4 รายการ 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษฟอยล์ จำนวน 8 ม้วน 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 5 รายการ 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นประคบร้อน(Hot Pack) จำนวน 3 รายการ 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อตะกั่วกันรังสีเอกซเรย์พร้อมปลอกคอ จำนวน 2 ตัว 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลือง จำนวน 5 เครื่อง 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็ก(Skin Probe) จำนวน 1 ชุด 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Rubber electrode ขนาด 6x8 ซม. 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้เย็น จำนวน 1 งาน 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LaserJet P1102 จำนวน 1 เครื่อง 07/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษเครื่องวัดความดัน จำนวน 74 ม้วน 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ยี่ห้อ TOSHIBA จำนวน 1 เครื่อง 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาแก๊สพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์ จำนวน 1 ลูก 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 30/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผู้ป่วยนอก จำนวน 1 ระบบ 30/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องดูดควันเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 30/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมชุดส่องหลอดลม จำนวน 1 งาน 30/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ ขนาด 12 ไวลต์ จำนวน 1 หลอด 30/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวหอมมะลิ จำนวน 3 กระสอบ 29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน มกราคม 2564) จำนวน 30 ถัง 29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขันตักน้ำพลาสติกแบบมีด้ามจับ จำนวน 6 ใบ 29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นยางรองพื้นรถ จำนวน 2 คู่ 29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์กันน้ำ ขนาด A5 จำนวน 300 ชิ้น 29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท กระดาษไดเร็กซ์ ขนาด 10x12 ซม. จำนวน 185,000 ดวง 29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มแช่ไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 29/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กย 7030 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจอาหาร SI-2 จำนวน 150 ขวด 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 100 แพ็ค 23/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกาวน์พลาสติกกันน้ำ(Plastic Gown) จำนวน 2,865 ชิ้น 23/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ 23/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกาวน์พลาสติกกันน้ำ(Plastic Gown) จำนวน 2,145 ชิ้น 23/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบระบายอากาศ จำนวน 4 รายการ 22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mini Len จำนวน 1 อัน 22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 รายการ 22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระป๋องพลาสติกทิ้งเข็มแบบกลม จำนวน 2 รายการ 22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมบำรุงรักษาและออกใบรับรอง เครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง 22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ Flow Pipe จำนวน 1 งาน 21/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงขยะ จำนวน 4 รายการ 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump จำนวน 1 ก้อน 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล จำนวน 3 รายการ 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Delivery Drop Sensor จำนวน 1 อัน 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อกอ่างล้างมือก้านยาว จำนวน 8 อัน 14/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคลุมแขนยาว(ทำหัตถการ) จำนวน 12 ชุด 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เส้น 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ 08/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์ จำนวน 1 ลูก 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสัญญาณไซเรนรถยนต์ ทะเบียน นง-2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 รายการ 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวสาร จำนวน 2 รายการ 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือนธันวาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 รายการ 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปั่นอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 รายการ 26/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) จำนวน 1 งาน 24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายสวนปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ 24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ป้ายข้อมือผู้ใหญ่ จำนวน 30 กล่อง 24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมถนน ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 24/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 17/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Flow Sensor Head สำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 2 อัน 17/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 งาน 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดหน้าต่าง จำนวน 1 จุด 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งประตูบานเลื่อนแขวนใส่ลูกฟูก ขนาด 1.00 ม. X 2.10 ม. จำนวน 1 งาน 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกห่ออาหาร จำนวน 24 ม้วน 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 2 รายการ 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน งษ-1788 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TIMER SWITCH จำนวน 1 ตัว 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท มิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว 09/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 34,400 ลบ.ม. 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ ระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 1 งาน 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นง-2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนตรัสออกไซด์ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ท่อ 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 04/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ 29/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องวัดความดันโลหิจดิจิตอล จำนวน 1 ก้อน 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณื จำนวน 4 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโอริงค์ฝาขวด Suction จำนวน 3 เส้น 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบสั่งยาผู้ป่วยใน จำนวน 40,000 ชุด 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร พร้อมสอบเทียบ จำนวน 1 งาน 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน 6 กระสอบ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ปริมาณตามความต้องการใช้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563) จำนวน 30 ถัง 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลี,ผ้าก๊อส จำนวน 5 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระป๋องพลาสติกทิ้งเข็มแบบกลม จำนวน 3 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณจีพีเอส ติดตามรถยนต์รับส่งผู้ป่วย จำนวน 4 คัน 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2,800 ลบ.ม. 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปรับปรุงโปรแกรมบันทึกเวชระเบียน(HOSxP) จำนวน 1 ชุด 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมหัวกรอฟันทันตกรรม จำนวน 5 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 3,000 กิโลกรัม 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมลิฟท์โดยสาร 2 ชั้น จำนวน 1 งาน 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 28/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นง-6934 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และยางปัดน้ำฝนรถยนต์ ทะเบียน ขย-3854 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษ EKG จำนวน 36 ม้วน 22/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon G3000 จำนวน 1 เครื่อง 21/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง 20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 14 รายการ 20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 8 รายการ 20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือส่องหลอดลม จำนวน 1 ชุด 20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 12 รายการ 20/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 งาน 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา(PM)ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล พร้อมเครื่องอ่านและเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 งาน 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ซองใส่บัตรPVC ขนาด 6.5x9 ซม. จำนวน 15,000 ใบ 16/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 15/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กบ-4830 ชลบุรี 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กบ-6270 นนทบุรี 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างมือพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมโรงงานสะท้อนแสง LED จำนวน 9 ชุด 07/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา SCAN แบบแปลนงานก่อสร้างทางเชื่อมสำหรับส่งต่อผู้ป่วย จำนวน 1 งาน 06/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมใส่กรอบ ขนาด 16x20 นิ้ว จำนวน 1 รูป 06/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 2,800 ลบ.ม. 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 3,000 กิโลกรัม 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 รายการ 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สาน Air Hose จำนวน 1 เส้น 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 12 เดือน 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ห้อง ระยะเวลา 12 เดือน 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ระยะเวลา 12 เดือน 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือนตุลาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งาน 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 1 รายการ 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องเติมอากาศ จำนวน 1 งาน 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์มบัญชีควบคุมเวชภัณฑ์ จำนวน 2,000 ใบ 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าว จำนวน 2 รายการ 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข(ปรอทวัดไข้ดิจิตอล) จำนวน 12 อัน 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้ายาง จำนวน 6 คู่ 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องปั่นสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 14 อัน 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 1 งาน 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงิน จำนวน 75,000 ชุด 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 6 รายการ 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กธ-9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน นง-2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน งจ-3282 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 24/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมชุดตรวจหู ตา คอ จมูก จำนวน 2 ชุด 21/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 21/09/2563/span>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง 21/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 รายการ 21/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุ DOMAIN และเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ panthonghospital.com จำนวน 1 ปี 21/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 16 รายการ 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 17/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 80x170 ซม. จำนวน 2 ป้าย 17/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบปัดน้ำฝน จำนวน 2 อัน 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท หลอดนีออน LED/T8 จำนวน 60 หลอด 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 17 รายการ 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump จำนวน 1 ก้อน 15/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ 1 ชุด 14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่โทรศัพท์ จำนวน 5 แพ็ค 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์แผ่นวัดรังสีประจำบุคคล ชนิด OSL จำนวน 11 ราย 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gas Spring 120 N (อุปกรณ์ซ่อมเครื่องปั่นตกตะกอนสาร) จำนวน 1 อัน 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บกู้สารเคมี (Spill Kit) จำนวน 30 ชุด 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท แผ่นกาวน์สำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 100 ชิ้น 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 7 รายการ 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 15 รายการ 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดต่อประสานงาน ขนาด 75.45 cm. (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกระติกควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 11 ลิตร จำนวน 1 รายการ 09/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นง-2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท น้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่ 6/1 จำนวน 1 งาน 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Bacteria filter จำนวน 130 ชิ้น 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ไผ่ตรงโคนใหญ่ จำนวน 3 มัด 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกใยยักษ์ จำนวน 1 รายการ 01/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 รายการ 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือนกันยายน 2563) จำนวน 30 ถัง 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 งาน 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เส้น 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กธ-9206 ชลบุรี 28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์บันทุกน้ำ ทะเบียน 83-3525 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 รายการ 27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำขาสำหรับวางโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 งาน 27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กย-3854 นนทบุรี 4 เส้น จำนวน 1 งาน 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 งาน 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงรองรับของเหลวระบบปิด จำนวน 50 ชุด 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 4 เครื่อง 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระดาษเช็ดมือ จำนวน 6 ลัง 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 4 เตียง 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 1 งาน 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ขย-1474 ชลบุรี 4 เส้น จำนวน 1 งาน 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ขย-3854 ชลบุรี 4 เส้น จำนวน 1 งาน 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 6 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Stethoscope (ชุดหูฟัง) จำนวน 1 ชุด 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สำลีและผ้าก๊อส จำนวน 4 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ไม้กดลิ้น จำนวน 7,200 ชิ้น 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกแรกเกิด แบบ 360 องศา ชนิดหลอด LED จำนวน 1 เครื่อง 20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวิดีโอ (Vedio Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง 20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค-7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 15/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ตู้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยแบบความดันบวก จำนวน 1 ตู้ 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมยางปัดน้ำฝนรถยนต์ ทะเบียน ขข-4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้พ่นยาขยายหลอดลมแบบมีระบบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ตู้ 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 2 เครื่อง 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำประปา จำนวน 1 งาน 10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 5 รายการ 10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ จำนวน 1 งาน 10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมใส่กรอบ ขนาด 16x20 นิ้ว 06/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงไม้อัดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย 06/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสแตนเลสมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ใบ 06/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 รายการ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมชักโครก จำนวน 1 งาน 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จำนวน 39 เครื่อง 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน 1 งาน 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอ่างล้างจาน จำนวน 1 งาน 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวเหนียว จำนวน 1 กระสอบ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน สิงหาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gel defibrillator จำนวน 6 ขวด 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Cuff BP จำนวน 2 รายการ 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 งาน 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นอะลูมิเนียม-กระจก ประตูบานเลื่อนแขวนพร้อมช่องแสงใส่แผ่นลูกฟูก 5 ชุด จำนวน 1 งาน 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข(ปรอทวัดไข้ดิจิตอล) จำนวน 12 อัน 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเต๊นท์โค้ง จำนวน 1 งาน 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน 5 รายการ 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ป้าย HALO จำนวน 150 ม้วน 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 รายการ 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุแผ่นวัดปริมาณรังสีชนิดโอเอสแอล จำนวน 2 ราย 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมชุดตรวจ หู ตา คอ จมูก จำนวน 1 งาน 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ขอ-1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 16/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 16/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้พนักพิง จำนวน 4 ตัว 16/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่8/2 จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน ขย 1474 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกพิมพ์สำเนา จำนวน 12 หลอด 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดผ้าม่าน จำนวน 2 ชุด 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทดิจิตอล(เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข) จำนวน 10 อัน 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกระติกควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 11 ลิตร จำนวน 1 รายการ 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคัพบีพี เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 1 ผืน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 11 อัน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนปัสสาวะ จำนวน 100 เส้น 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่34 จำนวน 1 งาน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบ จำนวน 2 รายการ 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 งาน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน รุ่น BPBIO 320 จำนวน 1 เครื่อง 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 65 แพ็ค 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 งาน 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 1 งาน 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 7 รายการ 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 08/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเคเบิ้ลทีวี จำนวน 4 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์รับส่งผู้ป่วย ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับการสอนสาธิต จำนวน 4 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้อมขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน กรกฎาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากันยุงสเปรย์ ขนาด 300 ml จำนวน 60 กระป๋อง 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลพานทอง (ตัดหญ้า) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งาน 26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 24/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 23/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดสติ๊กเกอร์ จำนวน 4 รายการ 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Forceps Crocodile ขนาด 8.5 ซม. จำนวน 1 อัน 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์มใบบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์งานโลหิตวิทยาคลินิก(สีชมพู) จำนวน 8,000 ใบ 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเคาน์เตอร์และโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 ถัง 16/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแบคทีเรียในน้ำ อ.11 จำนวน 700 ขวด 16/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ม้วนไดเร็กซ์ (พิมพ์บัตรนัดผู้ป่วย) ขนาด 10x12 ซม. จำนวน 55,000 ดวง 16/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ประมาณการตามความต้องการใช้งาน) จำนวน 2 รายการ 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณ GPS ติดตามรถพยาบาล ทะเบียน งจ 3282 ชลบุรี จำนวน 1 คัน 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงขยะ จำนวน 3 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 งาน 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 6 รายการ 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 งาน 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง 2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นยางยืด จำนวน 5 รายการ 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบอลออกกำลังกาย จำนวน 2 ลูก 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ผ้าก๊อสพับ ขนาด 3x4 นิ้ว 8 ชั้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวน 2,000 ซอง 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพันแขนสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 6 อัน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผลเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1,800 ม้วน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน นค 7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นค-7503 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ 10/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังหุ้มหูฟังเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 คู่ 09/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบสัญญาณGPSรถยนต์ ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี ตรวจเช็คเปลี่ยนซิมการ์ด 09/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 09/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 4 ชุด 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบสั่งยา จำนวน 2 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 1 เครื่อง 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร์ดูดน้ำดิบ(อ่างเก็บน้ำหนองตะกาด) จำนวน 3 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับการสอนสาธิต จำนวน 4 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นง-2753 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon iX-6560 จำนวน 1 เครื่อง 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 1 คู่ รถยนต์ทะเบียน งจ-3282 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อในอาคาร จำนวน 1 คัน 01/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ จำนวน 4 เครื่อง 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท แบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถเข็น จำนวน 6 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแก๊สอย่างหนา จำนวน 3 เมตร 28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่กดชักโครก จำนวน 5 ตัว 28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบเบรกหน้า-หลัง รถยนต์ทะเบียน กย-7030 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงใส่ขวดสบู่เหลว จำนวน 37 อัน 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 1 งาน 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวเหนียว จำนวน 1 กระสอบ 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 2 รายการ 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน มิถุนายน 2563) จำนวน 30 ถัง 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 งาน 27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกกรอบไม้ ขนาด 30x120 ซม. จำนวน 2 บาน 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 30 แพ็ค 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบ้านพักเจ้าหน้าที่หลังที่ 44 จำนวน 1 งาน 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขอบยางพร้อมแผ่น Diaphragm เด็กทารก จำนวน 3 อัน 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อต่อ High Power Suction จำนวน 1 หัว 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 1 คู่ รถยนต์ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งชุดแผงกันสาดตัวแซด จำนวน 1 งาน 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sono check จำนวน 6 กล่อง 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น รถยนต์ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนหลอดไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถอด-ย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน รถยนต์ทะเบียน กบ6270 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sono check จำนวน 6 กล่อง 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องอบผ้า Image รุ่น DP200 ปอนด์ จำนวน 1 งาน 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับการสอนสาธิต จำนวน 4 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงขยะ จำนวน 6 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระป๋องทิ้งเข็ม จำนวน 3 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษเช็ดมือ จำนวน 8 ลัง 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 12/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบผ้า จำนวน 1 งาน 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอ่างล้างจาน (โดยใช้อ่างล้างจานเดิม) จำนวน 1 งาน 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์และสิ่งส่งตรวจ จำนวน 1 ตู้ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 20 แพ็ค 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด 1 งาน 01/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 3 รายการ 30/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโครงสร้าง จำนวน 17 รายการ 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊วหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน พฤษภาคม 2563) จำนวน 30 ถัง 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รายการ 29/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโช๊คอัพด้านมีน้ำรั่วซึม รถยนต์ ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 5 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมไฟฉุกเฉิน จำนวน 15 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อเคาน์เตอร์พร้อมประกอบและติดตั้งใหม่ จำนวน 2 รายการ 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเบาะรถเข็นนั่งผู้ป่วย 27/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับการสอนสาธิต จำนวน 4 รายการ 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 150x250 ซม. จำนวน 1 ป้าย 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 1 คู่ รถยนต์ทะเบียน กย-7030 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 ก้อน 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูตัวหนอนบริเวณทางลงหน้าตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโต๊ะเจาะเลือด จำนวน 2 รายการ 16/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 16/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบอุปกรณ์เท้าเหยียบกับอ่างล้างมือ จำนวน 4 จุด 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโครงสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กบ-4830 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 15/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ-9206 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน 1 งาน 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาด 6 เมตร x 3 เมตร จำนวน 1 งาน 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องไปรษณีย์ ขนาด D ขนาด 22x35x14 cm. จำนวน 200 ใบ 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นง 6934 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ จำนวน 1 งาน 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมด้านกรอฟัน จำนวน 11 รายการ 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อผนังกั้นห้องและเคาน์เตอร์ พร้อมย้ายไปติดตั้งที่ใหม่ จำนวน 1 งาน 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบสาย(LAN) จำนวน 1 งาน 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้ย้อมสี(Fume Hood) จำนวน 1 ตู้ 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 32 รายการ 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแผงกันสาดเกล็ดอะลูมิเนียมตัวZ และแผงกันสาดแผ่นโพลีคาร์บอร์เนต จำนวน 1 งาน 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 งาน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสก๊อตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 30 ม้วน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยแบบความดันบวก (Positive Pressure Cabinet) จำนวน 1 ตู้ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด(Warmer) จำนวน 1 งาน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบฟอร์มปรอท จำนวน 6,500 ใบ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 6 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนผ้าม่าน จำนวน 1 งาน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตฟัน จำนวน 1 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Electrode lead จำนวน 1 ชิ้น 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงขยะ จำนวน 3 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายตำแหน่งกล้องวงจรปิดจากห้องการเงินเก่า ไปติดใหม่ที่ห้องผู้ป่วยรวมหญิงตึกสงฆ์ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 ชุด 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต แบบตัวเลข Dinamap จำนวน 1 เครื่อง 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท ชุดกาวด์พลาสติกกันน้ำ จำนวน 2,000 ชิ้น 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท กระป๋องฝาเกลียว No.2 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายECG Lead ครบชุด จำนวน 1 ชุด 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นอิเลคโทรด(1 ชุด x 2 แผ่น) จำนวน 1 ชุด 07/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงวงกลม ขนาด 12 มม. จำนวน 18 แพ็ค 03/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 01/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 01/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอ่างล้างมือแสตนเลส จำนวน 3 ชุด 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งสายสัญญาณ Fax จำนวน 1 งาน 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ๊อกซิเย่นท่อ จำนวน 2 รายการ 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท น้ำแข็ง ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 2 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพานทอง(ตัดหญ้า) ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งาน 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นจัดแจกยา จำนวน 1 คัน 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะรถยนต์ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี จำนวน 1 งาน 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน เมษายน 2563) จำนวน 30 ถัง 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 4 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท Steri GAS EO gas จำนวน 6 กล่อง 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนประตูไม้เป็นประตูอะลูมิเนียม และติดตั้งมุ้งลวด จำนวน 3 รายการ 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกริ่งไร้สาย จำนวน 2 อัน 25/03/2563
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 19/03/2564
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 24/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด 02/02/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 29/01/2564
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด 07/01/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน 21/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม(C-Arm) จำนวน 1 เครื่อง 06/11/2563
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม(C-Arm) จำนวน 1 เครื่อง 24/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 12 เดือน 24/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ(ตึกอาพาธสงฆ์) จำนวน 1 งาน 24/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด 17/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm) จำนวน 1 เครื่อง 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 02/09/2563
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดีจำนวน 1 ชุด 26/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง 18/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 17/08/2563
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ(ตึกอาพาธสงฆ์) จำนวน 1 งาน 19/08/2563
ประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 13/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด 11/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างปรับปุงห้องผู้ป่วยพิเศษ (ตึกอาพาธสงฆ์) 05/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 05/08/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 12 เดือน 23/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 23/07/2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 22/07/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 16/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 10/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 10/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม(C-Arm) จำนวน 1 เครื่อง 10/07/2563
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Monday, 29 March 2021 04:52 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML