รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) 03/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ 17/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 09/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 09/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) ขนาด120x100 ซม. จำนวน 15 แผ่น 09/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 28/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 28/02/2565
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอาคารให้บริการทางด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาลพานทอง 16/05/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ 10/05/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง 01/05/2566
ประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง 11/04/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง 17/03/2566
(ร่าง) ประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง 07/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 16/02/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง 07/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 30/01/2566
ประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 27/01/2566
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 04/01/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 29/12/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 20/12/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 30/11/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ 25/11/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักคนงาน 48 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น โรงพยาบาลพานทอง 09/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง(ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) ครั้งที่ 2 07/11/2565
ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง (ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) ครั้งที่ 2 12/10/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง (ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) ครั้งที่ 2 06/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง 30/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 108,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566) 30/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 20/09/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 08/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 07/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง 05/09/2565
ประกวดราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง 01/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 90,000 ลบ.ม. 24/08/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 24/08/2565
ประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 108,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน 18/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 11/08/2565
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 10/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 300 mA. 09/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 09/08/2565
ประกวดราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 03/08/2565
ประกวดราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 90,000 ลูกบาศก์เมตร 27/07/2565
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 21/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 12/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 12/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 07/07/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 300 mA. 06/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 218 รายการ 05/07/2565
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ 05/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง 27/06/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 31/05/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 รายการ 08/06/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 27/05/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง(ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) 26/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดสัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน 1 เตียง 05/05/2565
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง(ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) 29/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน เพื่อให้บริการทางกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย 25/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 18/04/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง (ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) 04/04/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลพานทอง (ตึกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น) 30/03/2565
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 17/03/2565
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน เพื่อให้บริการทางกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย 03/03/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 25/02/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 23/02/2565
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน 1 เตียง 17/02/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน เพื่อให้บริการทางกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย 15/02/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน เพื่อให้บริการทางกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนไทย 10/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง 08/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 65,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 8 เดือน 31/01/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน 1 เตียง 14/01/2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง 13/01/2565
ประกวดราคา โครงการซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 65,000 ลูกบาศก์เมตร 29/12/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง 23/12/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 65,000 ลูกบาศก์เมตร 20/12/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 65,000 ลูกบาศก์เมตร 16/12/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง จำนวน 1 เตียง 16/12/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง 09/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย ระยะเวลา 10 เดือน 15/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ จำนวน 150,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 10 เดือน 15/11/2564
ประกวดราคา โครงการจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ 27/10/2564
ประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 26/10/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 19/10/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ 19/10/2564
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(DR) ชนิดชุดรับภาพแบบแฟลตพาแนลไร้สาย 18/10/2564
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ 18/10/2564
ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำหรับโรงพยาบาลพานทอง 18/10/2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำหรับโรงพยาบาลพานทอง 18/10/2564
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Tuesday, 23 May 2023 01:00 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML