รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.ปิยะวิทย์  หมดมลทิน

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจ Blood gas (Epoc BGEM CREA/Cl) จำนวน 1 รายการ 03/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 5 รายการ 02/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท แถบตรวจวัดระดับแลคเตท จำนวน 10 กล่อง 02/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Determine HIV 1/2 จำนวน 1 รายการ 02/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารเลือด จำนวน 2 รายการ 14/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท หลอดทดลอง จำนวน 5 รายการ 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 15,000 เทสต์ 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจหาระดับน้ำตาลสะสม(HbA1C) จำนวน 2 รายการ 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มกราคม 2564 30/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2564 30/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อแบคทีเรีย ประจำเดือน มกราคม 2564 30/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ตัวอย่างควบคุมคุณภาพการทดสอบการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 3 กล่อง 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส RSV จำนวน 12 กล่อง 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ FIT Test จำนวน 2,000 เทสต์ 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อแบคทีเรีย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 30/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย จำนวน 3 รายการ 17/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส RSV จำนวน 2 set 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท แถบตรวจวัดระดับแลคเตท จำนวน 8 กล่อง 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท แถบทดสอบไมโครอัลบูมิน จำนวน 60 กล่อง 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30 รายการ 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารเลือด จำนวน 6 รายการ 06/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ 06/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท หลอดทดลอง จำนวน 2 รายการ 06/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ 06/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ 06/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30 รายการ 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์การเพาะเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท แถบทดสอบไมโครอัลบูมิล จำนวน 1 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท สารควบคุมคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์หาค่าอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง จำนวน 1 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย(HbA1c) จำนวน 2 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดทดสอบงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 2 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท หลอดทดลอง จำนวน 2 รายการ 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน กันยายน 2563 31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ประจำเดือน กันยายน 2563 31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน กันยายน 2564 31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2563 31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดทดสอบหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบรวดเร็ว จำนวน 1 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด จำนวน 1 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจ Determine HIV 1/2 จำนวน 1 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท งานธนาคารเลือด จำนวน 2 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท แถบตรวจวัดระดับแลคเตตในเลือด จำนวน 1 รายการ 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และการเพาะเชื้อแบคทีเรีย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 15,000 test 13/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ตัวอย่างควบคุมการทดสอบการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 3 กล่อง 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดทดสอบหาสารเคมีในปัสสาวะกึ่งเชิงปริมาณ จำนวน 1 รายการ 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์งานธนาคารเลือด จำนวน 2 รายการ 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 4 รายการ 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย HbA1C จำนวน 2 รายการ 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ตัวอย่างควบคุมภาพการทดสอบการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 3 กล่อง 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เดือน กรกฎาคม 2563 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท Sample cup จำนวน 1 รายการ 02/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 02/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน มิถุนายน 2563 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทชุดทดสอบงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 2 รายการ 18/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย HbA1C จำนวน 2 รายการ 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 14/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท แถบตรวจ urine microalbumin และสารควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์งานธนาคารเลือด จำนวน 6 รายการ 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท blood ketone test strip จำนวน 1 รายการ 07/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท Methamphetamine strip จำนวน 1 รายการ 07/05/2563
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 09/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี 19/10/2563
ประกวดราคาเช่าโครงการที่1 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 06/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน 14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน 14/09/2563
ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน 31/08/2563
ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน 31/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน 25/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน 25/08/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29/07/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน 29/07/2563
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในระยะเวลา 12 เดือน 29/07/2563
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Wednesday, 12 May 2021 07:18 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML