รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ชนิดตรวจหาแอนติเจน(COVID-19 Ag Test Kit) จำนวน 1,162 test 01/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 09/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 09/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2564 30/06/2564
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หาสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันในเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน 30 รายการ 20/07/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา 20/07/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ สำหรับตรวจปัสสาวะทั่วไป(Urine Analysis) พร้อมน้ำยา 20/07/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ สำหรับตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย(HbA1C) พร้อมน้ำยา 20/07/2564
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Friday, 25 February 2022 04:57 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML