มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 1.Syringe3mlจำนวน100กล่อง 2.Syringe5mlจำนวน80กล่อง 3.สำลีแอลกอฮอล์เม็ดจำนวน2,000แผง 21/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.เข็มฉีดยาเบอร์21x1.5นิ้วจำนวน89กล่อง 2.เข็มฉีดยาเบอร์18x1.5นิ้วจำนวน100กล่อง 3.ถุงมือตรวจโรคเบอร์Sจำนวน300กล่อง 4.ถุงมือตรวจโรคเบอร์Mจำนวน100กล่อง 21/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ Maskคล้องหู 400 กล่อง 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.ถุงมือผ่าตัดเบอร์6.5 2.ถุงมือผ่าตัดเบอร์8.5 3.chromic3/0 4.chromic4/0 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 1.nylon3/0 2.nylon4/0 3.nylon5/0 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 11 รายการ 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.สำลีม้วน80ม้วน 2.สำลีก้อนใหญ่40ห่อ 3.ชุดทำแผล1,000ชุด 4.ไซริ้งแก้ว50cc2โหล 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 1.ไซริ้งจ์อินซูลิน1cc 2.ไซริ้งTB1cc 3.microdripset 4.medicut no.20 5.mask N95 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 13 รายการ 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 16/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ Maskคล้องหู 400 กล่อง 16/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 16/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Vitamin K , Nitroglycerine) 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate syrup 60 ml จำนวน 60 ขวด 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adenosine 6 mg/2 ml inj. จำนวน 30 vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrocortisone 100 mg inj 100 Vial , Nicardipine 10 mg/10 ml inj. 60 amp 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin sodium 3 mg จำนวน 60x100 tablet 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 500 mg จำนวน 60x500 capsules 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Penicillin G 5 MU inj. จำนวน 200 Vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cisatracurium 10 mg/5 ml จำนวน 30 Amp. 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml จำนวน 150 vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 4000 vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาระบายมะขามแขก จำนวน 150x100 capsule 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Paracetamol , Captopril) 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 vials 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefdinir 100 mg 40x100 cap. , Gentamicin inj. 80 mg/2 ml 200 amp. 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg จำนวน 10x100 เม็ด 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefazolin 1 g injection จำนวน 800 vials 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol syrup 60 ml จำนวน 4,000 ขวด 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 250 mg จำนวน 216x6 capsule 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prazosin 1 mg จำนวน 300x100 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสำหรับเด็กท้องเสีย Lactose Free 400 g จำนวน 3x12 กระป๋อง 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 100x50 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ASA300mg , ASA81mg) 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propylthiouracil 50 mg จำนวน 20x500 เม็ด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin C 100 mg จำนวน 15x1000 เม็ด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 220x1000 tablet 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg จำนวน 50x30 เม็ด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone 100 mg จำนวน 10x100 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Histra oph eye drop 10 ml จำนวน 1,560 ขวด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg injection จำนวน 1000 vials 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine cutaneous solution 100 ml จำนวน 30 ขวด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Propranolol , Tranexamic acid) 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adrenaline inj. 1mg/Amp. จำนวน 400 Amp. 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium Gluconate inj. 10 ml จำนวน 100 Amp. 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 2% 20 ml จำนวน 200 vials 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ORSเด็ก , Vaselin) 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone drop 120 ขวด , Antacid suspension 240 ml 1,000 ขวด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol solution 70% 450 ml จำนวน 560 ขวด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml injection จำนวน 1000 amp 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 800x30 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 560x500 tablet 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 1 mg จำนวน 50x1000 tablet 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg/ml inj. จำนวน 1000 Amp. 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 10 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 1.ซองซิบสีชา4*6ซม. 2.ขวดพลาสติก30ซีซี 3.ขวดพลาสติก180ซีซี 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.ไม้ค้ำยันเบอร์M 2.ไม้ค้ำยันเบอร์L 3.ไม้ค้ำยันเบอร์XL 4.ConformBanage3นิ้ว 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 1.ซองซิบ11x22ซม. 2.ซองซิบ15x23ซม. 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 1.nylon3/0 2.nylon4/0 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 g จำนวน 300x50 กล่อง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 200x1000 tablets 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thyroxine 0.1mg จำนวน 20x500 เม็ด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 0.5 ml จำนวน 300 amp 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Roxithromycin 150 mg จำนวน 60x100 เม็ด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone 80 mg จำนวน 80x500 tablets 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime dry syrup 100 mg/5 ml 80 ขวด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 20 mg 80x1000 tablet , Enalapril 5 mg 250x1000 tablet 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine butylbromide 10 mg จำนวน 40x500 tablet 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 120x100 capsules 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin dry จำนวน 100 ขวด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล จำนวน 200x100 capsules 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Analgesic balm 25 g จำนวน 6,000 หลอด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% 5 g จำนวน 800 หลอด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 20 mg จำนวน 100x100 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin injection 500 ml/2 ml จำนวน 1000 vials 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg จำนวน 200x10 capsules 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg จำนวน 460x300 tablets 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpheniramine inj. จำนวน 800 Amp. 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg จำนวน 20x1000 tablets 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone lotion 0.1% 30 ml จำนวน 1,200 ขวด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 200x100 tablets 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin 2 mg จำนวน 200x100 tablet, Methimazole 5 mg 40x500 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 875 mg+clavulanic 125 mg tablet จำนวน 200x100 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg/100 ml injection จำนวน 200 Vial 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml irrigate 1,200 ขวด, Sterile water 1000 ml irrigate 400 ขวด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefalexine 500 mg 30x100 capsule, Loratadine syrup 60 ml 400 ขวด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 600x500 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 280x500 tablets 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg จำนวน 200x100 cap 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl 2 mg จำนวน 40x500 เม็ด 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 40x500 เม็ด 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone 30 mg 1200x30 tab, Simvastatin 20 mg 100x1000 tablet 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NAN ALL 110 400 g จำนวน 24 กระป๋อง 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวน 200x100 capsule 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg จำนวน 40x500 tablets 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1,500 ถุง 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี จำนวน 3,000 ขวด 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate drop 15 ml จำนวน 840 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (amiodarone hydrochloride , nicardipine hydrochloride) 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose+sodium chloride , sodium chloride) 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30%+isophan insulin 70% inj. 100 iu/ml 3 ml จำนวน 300x5 amp 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (calcium chloride , dextrose) 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Syrup Simplex 450 ml จำนวน 50 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adenosine 60 mg/2 ml จำนวน 5x6 vial 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem 1 g injection จำนวน 600 vials 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fenoterol+ipratropium solution for inhalation 4 ml จำนวน 100x21 nebule 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose syrup 100 mg จำนวน 360 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol 25 mcg+Fluticasone 125 mcg/dose MDI จำนวน 200 กล่อง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose 0.5% 10 ml eye drop 240 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 20 mg injection จำนวน 10x5 ampule 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml injection จำนวน 5000 ถุง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 10mg/ml 25 ml จำนวน 140 Vial 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorhexidine 2% + Alcohol 70% Solution 120 ml จำนวน 80 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.1% oral paste 1 g จำนวน 20x50 ซอง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ prolene no.0 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levofloxacin 500 mg จำนวน 2x100 เม็ด 07/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahistin 6 mg จำนวน 40x500 tablet 07/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 10 mg จำนวน 30x500 tablet 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin 300 mg จำนวน 50x100 capsule 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconaxole 200 mg จำนวน 20x50 cap. 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol mdi 100 mcg 200 dose/box จำนวน 500 กล่อง 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฆ่าเชื้อโรคแบบผงขนาด 5 กรัม จำนวน 800 ซอง 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1%+ adrenaline 20 ml injection จำนวน 150 vial 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30%+isophane insulin 70% inj. 100 iu/ml 10 ml จำนวน 300 vial 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (aciclovir , domperidone) 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dexamethasone injection 4 mg/amp จำนวน 200 amp 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 2 รายการ 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ceftriaxone , ceftazidime) 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30%+isophane insulin 70% inj. 100 iu/ml 3 ml จำนวน 300x5 amp 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Benzathine Pen G 1.2 mu injection จำนวน 100 vial 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg จำนวน 60x500 capsules 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup 2 mg/5 ml 60 ml จำนวน 1,500 ขวด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 80x500 tablets 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 200 mcg 200 dose จำนวน 400 กล่อง 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (metronidazole , ibuprofen) 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 570x500 tablet 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Silver Sulfadiazine Cream 25 g จำนวน 90 หลอด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ultrasound gel 250 ml จำนวน 60 ขวด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ยาเถาวัลย์เปรียงชนิดแคปซูล , ยาประสะกานพลูชนิดแคปซูล) 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขิงแคปซูล จำนวน 20x100 เม็ด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จำนวน 300 ขวด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Activated charcoal powder 50 g จำนวน 10 กระป๋อง 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diazepam 2 mg จำนวน 10x500 เม็ด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mixt.Carminative 180 ml จำนวน 300 ขวด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.เข็มเบอร์21(1.5นิ้ว) 140 กล่อง, 2.medicut no.16 1 กล่อง, 3.สำลีม้วน 72 ม้วน, 4.ถุงมือเบอร์M 120 กล่อง 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 11 รายการ 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 1.maskคล้องหูผู้ใหญ่ 2.maskคล้องหูเด็ก 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 11 รายการ 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม้เท้า3ขา 10 อัน 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg จำนวน 200x500 tablet 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 150x28 tablet 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine powder 200 mg จำนวน 500x60 ซอง 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ขวด 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 125 mg/5 ml 60 ml dry syrup จำนวน 600 ขวด 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Calcium carbonate , clindamycin) 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 500 mg จำนวน 100x30 tablet 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline 200 mg CR จำนวน 100x100 capsules 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine injection จำนวน 300 amp 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyldopa 250 mg จำนวน 12x500 tablet 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diosmine 450 mg+Hesperidine 50 mg จำนวน 10x300 tablet 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 280x500 tablets 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isoniazid 100 mg จำนวน 200x500 เม็ด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Primaquine 15 mg จำนวน 2x250 เม็ด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml จำนวน 400 ขวด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.02% Cream 5 g จำนวน 800 หลอด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucose Powder 25 g จำนวน 400 ซอง 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin 2 mg จำนวน 200x100 tablet 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone furoate nasal spray 120 dose จำนวน 200 ขวด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clotrimazole cream 5 g จำนวน 700 หลอด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 3% 500 ml จำนวน 160 ถุง 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 5 mg จำนวน 200x1000 tablet 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Morphine IR 10 mg 2x100 tab, Morphine 20 mg(Kapanol) 10x28 capsule 18/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแนนแลคโตสฟรี 400 กรัม จำนวน 24 กระป๋อง 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 200 mg/5ml 15 ml dry syrup จำนวน 100 ขวด 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 3 mg จำนวน 60x100 tablets 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาระบายมะขามแขกแคปซูล จำนวน 150x100 เม็ด 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 60x500 tablets 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวน 120x100 เม็ด 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 vials 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablets 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium polystyrene 5 g จำนวน 2000 ซอง 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 4,000 ถุง 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Aromatic ammonia spirit , Alcohol) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสเตอร์ไรด์เจล ขนาด 5 กรัม จำนวน 1,000 ซอง 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 1.ไม้พันสำลี 600 ห่อ, 2.ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ 1,000 ชุด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 1.syringe insulin 60 กล่อง, 2.syringe 50 ml. irrigate disp. 4 กล่อง, 3.สำลีแอลกอฮอล์ 2,000 ห่อ 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 1.nylon 4/0 30 โหล, 2.nylon 5/0 9 โหล, 3.silk no.1 6 โหล 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ambroxol hydrochloride , metronidazole) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Normal saline 5 ml จำนวน 35x50 Amp. 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine 4 mg/4 ml inj. จำนวน 100 amps 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 capsules 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glyceryl guaiacolate syrup 60 ml จำนวน 800 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol syrup 120 mg/5 ml 60 ml จำนวน 4000 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fentanyl inj. 0.1mg/2ml จำนวน 10 Amp. 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Podophyllin Paint 25% 15 ml จำนวน 12 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine Syrup 5mg/5ml 60 ml จำนวน 400 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin injection 500 ml/2 ml จำนวน 600 vials 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg จำนวน 60x10 capsules 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 640 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol 1% 20 ml จำนวน 15 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopramide inj. 10mg/2ml จำนวน 300 Amp. 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Multivitamin syr. 60 ml จำนวน 300 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone suspension 30 ml จำนวน 600 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorhexidine 0.12% Mouthwash 180 ml จำนวน 84 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Normal saline solution 1000 ml irrigation จำนวน 1200 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HCTZ 25 mg จำนวน 60x500 tablet 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg injection จำนวน 1000 vials 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose syrup 100 mg จำนวน 360 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose+potassium+sodium chloride+sodium citrate , ORS) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D 5 S 1000 ml จำนวน 300 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (phytomenadione , hydrocortisone) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (triamcinolone acetonide , tramadol hydrochloride) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml จำนวน 150 vial 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Polyoph eye drop จำนวน 480 ขวด 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PGS 5 ล้าน จำนวน 200 Vial 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 6 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Marcaine spinal heavy 4ml จำนวน 6x5 Amp. 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Suxamethonium , Thiopental) 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล จำนวน 200x100 capsules 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 4000 vial 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 3 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefotaxime 1 g inj. จำนวน 200 Vials 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 5 ml injection จำนวน 300 vial 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml 5 ml inj. จำนวน 6x5 Amp. 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norfloxacin 400 mg จำนวน 8x500 เม็ด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (colchicine , water solution for injection) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Iodine , Haloperidol) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg จำนวน 200x10 capsules 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุเภสัชกรรมซองซิบ 3 รายการ 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ เข็มปลอก 0.25x25 มม. 150 กล่อง 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antacid suspention 240 ml จำนวน 1500 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine solution 10% 450 ml จำนวน 60 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Terbutaline inj. 0.5mg/1ml จำนวน 150 Amp. 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Roxithromycin 150 mg จำนวน 60x100 เม็ด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrogen peroxide 450 ml จำนวน 24 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 200 mg/5ml 15 ml จำนวน 60 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water 1000 ml for irrigation จำนวน 500 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime oral suspension 30 ml จำนวน 80 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 300 mg จำนวน 60x250 tablet 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 200x1000 tablets 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (fluoxetine , urea) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose , dextrose) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือผสม clorhexidine 300 ml/ขวด จำนวน 200 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 500 mg จำนวน 60x30 tablets 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (bromhexine hydrochloride , potassium chloride) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin soluble 30%+insulin isophane 70% 100iu/ml in 10 ml จำนวน 300x5 amp 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Spironolactone 25 mg จำนวน 20x500 tablet 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methimazole 5 mg จำนวน 40x500 tablets 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 500x500 tablets 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine 10% 15 ml จำนวน 720 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 14 รายการ 01/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carbamazepine 200 mg จำนวน 6x500 เม็ด 28/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 500 mg จำนวน 20x100 เม็ด 28/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 40x500 เม็ด 28/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Digoxin , Ergotamine) 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ranitidine 150 mg จำนวน 120x100 เม็ด 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ASA , Chlorhexidine Gluconate) 24/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (hydroxyzine hydrochloride , biotin) 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NAN AI 110 400 g จำนวน 24 กระป๋อง 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous drop 45 mg/0.6 ml 15 ml จำนวน 840 ขวด 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine butylbromide 10 mg จำนวน 40x500 tablet 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg จำนวน 12x30 tablet 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (phenytoin sodium , fluticasone) 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine Syrup 30 ml จำนวน 300 ขวด 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol 100 mg จำนวน 60x500 tablet 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 18/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 9 รายการ 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 10 รายการ 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา maskคล้องหู 400 กล่อง 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 800x30 tablets 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 100x1000 tablets 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfamethoxazole 400 mg + trimethoprim 80 mg จำนวน 20x500 tablets 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 325 mg จำนวน 30x500 เม็ด 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 2% 20ml inj. จำนวน 200 Vial 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1% 20ml inj. จำนวน 200 Vial 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol Syrup 2mg/5ml 60 ml จำนวน 300 ขวด 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (amiodarone hydrochloride , phytomenadione) 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Chlorpheniramine maleate , gemfibrozil) 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 400x500 tablets 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (montelukast , fenoterol hydrobromide) 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone 100 mg จำนวน 10x100 tablets 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 120x100 tablets 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (flavoxate hydrochloride , levothyroxine sodium) 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 500 mg จำนวน 60x500 capsules 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablets 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Milk of magnesia 240 ml จำนวน 300 ขวด 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml injection จำนวน 1000 amp 16/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenobarbitone 60 mg จำนวน 10x1000 เม็ด 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 20 mg จำนวน 100x100 tablet 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine N butylbromide injection 20 mg/ml จำนวน 500 amp 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 500x500 tablets 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 200 mg+clavulanate 28.50 mg/5 ml 70 ml dry syrup จำนวน 150 ขวด 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 280x500 tablets 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 100x50 tablets 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin dry syrup 125 mg/5 ml 60 ml จำนวน 600 ขวด 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide inj. 20 mg/2 ml จำนวน 800 amps. 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา sodium chloride 0.9% 1000 ml irrigation จำนวน 1,200 ขวด 04/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ เบอร์2/0 (DS30) 6 โหล 30/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 11 รายการ 30/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconazole 200 mg จำนวน 20x50 แคปซูล 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adrenaline inj. 1mg/ml จำนวน 400 Amp. 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol solution 20 ml จำนวน 120 ขวด 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefazolin 1 g injection จำนวน 600 vials 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogesterone injection จำนวน 1000 vials 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (atenolol , enalapril maleate) 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium Chloride inj. 10 ml จำนวน 200 Amp. 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nitroglycerine inj. 50 mg จำนวน 20 Amp. 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dexamethasone 4 mg inj. จำนวน 1000 Amp. 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup 60 ml จำนวน 1500 ขวด 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg จำนวน 460x300 tablets 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol solution 70% 450 ml จำนวน 640 ขวด 29/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (betahistinmesilate , glipizide) 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ASA 81 mg จำนวน 200x1000 tablet 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจีพีโอคลีนแคร์เจล 450 กรัม จำนวน 67 ขวด 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Griseofulvin 500 mg จำนวน 20x100 เม็ด 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg จำนวน 80x1000 tablets 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg จำนวน 40x500 tablets 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flavoxate 100 mg จำนวน 40x100 tablets 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 vials 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 200 mg จำนวน 400x60 ซอง 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clarithromycin 500 mg จำนวน 60x70 tablets 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Benzathine Pen G 1.2 mu injection จำนวน 100 vial 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2400x100 tablets 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg จำนวน 40x30 เม็ด 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Clotrimazole troch , Doxycycline) 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1400x100 capsules 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml injection จำนวน 5000 ถุง 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prednisolone 5 mg จำนวน 40x500 tablet 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D 5 S 1000 ml จำนวน 400 ถุง, Sterile water 1000 ml irrigation จำนวน 500 ขวด 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol + fluticasone 25/125 MDI จำนวน 60 กล่อง 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol MDI 200 dose จำนวน 400 กล่อง 28/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (verapamil hydrochloride , ibuprofen , loratadine) 22/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (valproate sodium , adenosine) 22/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl 2 mg จำนวน 40x500 เม็ด 22/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลมะขามแขก จำนวน 160x100 เม็ด 22/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline 200 mg CR จำนวน 100x100 capsules 22/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (simeticone , amoxicillin) 22/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pethidine inj. 50 mg/Amp จำนวน 100 Amp. 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 20/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml จำนวน 400 ขวด 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ephedrine inj. 30 mg/ml จำนวน 30 Amp. 21/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doproct Suppositories จำนวน 100x10 แท่ง 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B complex จำนวน 100x1000 tablets 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือ จำนวน 16 แกลลอน 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clotrimazole cream 5 g จำนวน 1000 หลอด 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenobarbitone 30 mg จำนวน 10x1000 เม็ด 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol syrup 60 ml จำนวน 3,000 ขวด 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Micronized Progesterone 100 mg จำนวน 4x30 เม็ด 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 19/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 380x1000 tablets 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azitheomycin oral suspension 200 mg/5 ml จำนวน 80 ขวด 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium carbonate 1250 mg จำนวน 100x500 tablets 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antazoline +tetrahydrozoline eye drop 10 ml จำนวน 1600 ขวด 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftazidime 1 g injection จำนวน 1500 vial 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORSเด็ก จำนวน 40x100 ซอง 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Vitamin K , Thiopental) 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (budesonide , chlorhexidine) 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tolperisone 50 mg จำนวน 50x1000 tablets 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simeticone , ambroxol) 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (carvedilol , enalapril maleate , lactulose) 14/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 13 รายการ 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ ไม้พันสำลี 500 ห่อ 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (doxazosin , propylthiouracil , methimazole) 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haloperidol 5 mg จำนวน 6x1000 เม็ด 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg จำนวน 60x10 capsules 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Guaifenesin syrup 100 mg/5ml 60 ml จำนวน 800 ขวด 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล , ยาอมมะแว้ง , ขมิ้นชันแคปซูล) 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 300x500 tablets 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี จำนวน 4000 ขวด 09/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ 08/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (amiodarone hydrochloride , hydrocortisone , sodium chloride) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone lotion 0.1% 30 ml จำนวน 1,200 ขวด 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine solution 20mg/ml 100 ml จำนวน 50 ขวด 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine solution 10% 450 ml จำนวน 120 ขวด 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 60x500 tablets 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (D5W , Glucose) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (insulin human , pioglitazone) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime dry 100mg/5 ml 30ml จำนวน 80 ขวด 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen 400 mg จำนวน 60x500 tablet 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel จำนวน 40 กล่อง 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 100x100 tablets 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone Sups. 5mg/5ml. 30 ml จำนวน 600 ขวด 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (fusidic acid , fluticasone furoate) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water 10 ml จำนวน 40x50 amps 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (valproate sodium , dibasic sodium phosphate) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (domperidone , aciclovir) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (cefdinir , prazosin) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาคุมกำเนิด R-DEN 50x28 เม็ด จำนวน 18 กล่อง 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ferrous fumarate , ascorbic acid) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (montelukast , amoxicillin) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bromhexine 8 mg จำนวน 40x1000 เม็ด 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin dry syrup 62.5 mg/5 ml 60 ml จำนวน 600 ขวด 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 3% 500 ml จำนวน 120 ถุง 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose , calcium chloride+potassium chloride+sodium chloride+sodium lactate) 06/08/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1%+ adrenaline 20 ml injection จำนวน 150 vial 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2400x100 tablets 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amitriptyline 25 mg จำนวน 10x500 เม็ด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 9 รายการ 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ maskคล้องหูและหมวก 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 12 รายการ 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amitriptyline 10 mg จำนวน 12x500 เม็ด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM inj. 10 mg/ml จำนวน 600 Amp. 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg จำนวน 20x500 tablets 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 20 mg จำนวน 100x100 tablet 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg จำนวน 80x500 capsule 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือล้างแผล 1000 ml จำนวน 1200 ขวด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 120x100 capsules 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine 10 mg จำนวน 30x500 tablet 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MTV syrup 60 ml จำนวน 400 ขวด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorhexidine gluconate 4% 5 lite 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium Chloride syrup 240 ml จำนวน 120 ขวด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate drop 15 ml จำนวน 1500 ขวด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (aciclovir , ketoconazole) 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% 5 g จำนวน 800 หลอด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์ 400 กรัม/กระป๋อง จำนวน 96 กระป๋อง 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ จำนวน 40 ขวด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ D 5 S /2 1000 ml injection จำนวน 700 ถุง 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 160x1000 tablets 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 20 mg injection จำนวน 10x5 ampule 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (colchicine , clindamycin) 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 6000 vial 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Terramycin ophthalmic ointment 3.5 g จำนวน 2x144 หลอด 25/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen suspension 60 ml จำนวน 200 ขวด 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 800x30 tablets 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 2% 20 ml จำนวน 200 vials 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 capsules 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จำนวน 400 ขวด 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Loratadine Syrup , Doxycycline) 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 5 ml จำนวน 400 vials 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D5S 1000 ml injection จำนวน 200 ถุง 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin 500 mg/2 ml injection จำนวน 1000 vial 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 640 ขวด 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (methylergometrine maleate , oxytocin) 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 100x1000 tablet 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium carbonate 1250 mg จำนวน 120x500 tablets 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (sodium chloride , fusidic acid) 15/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg จำนวน 460x300 tablets 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clarithromycin 500 mg จำนวน 50x70 tablets 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (phenytoin sodium , valsartan) 09/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 08/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 08/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 08/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 9 รายการ 08/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 70x50 tablets 02/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Loratadine Syrup , Nystatin Susp.) 02/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg 120 dose nasal spray จำนวน 80 ขวด 02/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 1.ออโต้เคลปเทป1/2นิ้ว 2.fixomull4 01/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 01/07/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (glipizide , gemfibrozil) 28/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 500x100 tablet 21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg injection จำนวน 1000 vials 21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาตรีผลาชนิดแคปซูล จำนวน 30 ขวด 21/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 18/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 14 รายการ 18/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 18/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา sodium chloride 0.9% 1000 ml irrigation จำนวน 1,200 ขวด 18/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง 18/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (metoclopramide hydrochloride , prazosin) 18/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ เบอร์7 จำนวน 600 คู่ 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ไม้พันสำลี 500 ห่อ 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (betahistine mesilate , chlorpheniramine maleate) 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cloxacillin 1 g injection จำนวน 400 vials 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium Chloride inj. 20meq 10 ml จำนวน 150 Amp. 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flunarizine 5 mg จำนวน 10x500 เม็ด 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 500 mg จำนวน 20x100 เม็ด 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime powder for oral suspension 100 mg/5 ml 30 ml จำนวน 60 ขวด 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ratinidine inj. 50mg/2ml จำนวน 30 Amp. 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clotrimazole Vaginal tab จำนวน 100x6 เม็ด , Norfloxacin 400 mg จำนวน 8x500 เม็ด 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thyroxine 0.1mg จำนวน 20x500 เม็ด 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose , dextrose) 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสำหรับเด็กท้องเสีย ขนาด 400 กรัม จำนวน 36 กระป๋อง 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel 68 mg implant จำนวน 40 กล่อง 14/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol HCL 100mg/2ml inj. จำนวน 10x50 Amp. 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium bicarbonate 3.75g/50ml จำนวน 100 Amp. 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (water irrigation solution , sodium chloride) 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin injection 600 mg/4 ml จำนวน 1000 vials 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 200 mg/5 ml จำนวน 60 ขวด 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขิงแคปซูล จำนวน 20x100 เม็ด 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (metronidazole , naproxen , ofloxacin) 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sevoflurane 250 ml จำนวน 2 ขวด 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ceftriaxone , hydralazine hydrochloride) 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 07/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol 100 mg จำนวน 113x500 tablets 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acyclovir 400 mg จำนวน 150x25 tablets 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 500 mg จำนวน 60x500 capsules 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup 60 ml จำนวน 1500 ขวด 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Milk of magnesia 240 ml จำนวน 360 ขวด 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin 500 mg injection จำนวน 400 vials 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine solution 10% 15 ml จำนวน 720 ขวด 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 640 ขวด 05/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Silver Sulfadiazine Cream , Nystatin Susp.) 04/06/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม ซองซิบ 8x12 ซม. 50,000 ใบ 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ipratropium+Fenoterol 4 ml 20 amp/กล่อง จำนวน 300 กล่อง 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (fentanyl , morphine sulfate , morphine) 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenicol ear drop 10 ml จำนวน 120 ขวด 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (sodium chloride , amiodarone hydrochloride) 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมผงเด็กแรกเกิด ขนาด 600 กรัม จำนวน 24 ถุง 24/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Utrogestan 100 mg (Progesterone) จำนวน 4x30 เม็ด 24/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tolperisone 50 mg จำนวน 50x1000 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (chloramphenicol eye drops , gramicidin) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ceftazidime , sodium chloride) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dexamethasone inj. 4mg/ml จำนวน 1000 Amp. 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (doclofenac , dimenhydrinate) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (camphor , aluminium hydroxide) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล จำนวน 200x100 capsules 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (domperidone , roxithromycin) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 80x100 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium polystyrene sulfonate 5 g จำนวน 2000 ซอง 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea cream 10% 35 g จำนวน 700 หลอด 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (folic acid , glipizide) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 vials 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Magnesium sulfate inj. 50% 2 ml injection จำนวน 20x50 amp 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen syrup 60 ml จำนวน 150 ขวด 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (triamcinolone acetonide , acetylcysteine) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา K-Y gelly 5 g จำนวน 1000 ซอง 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorhexidine Scrub 4% 5 lit จำนวน 8 แกลลอน 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml จำนวน 400 ขวด 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diazepam inj. 10 ml/2ml จำนวน 600 Amp. 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (tetracaine hydrochloride , phenytoin sodium) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 5 mg จำนวน 50x100 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 capsules 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS จำนวน 60 กล่อง 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg จำนวน 60x10 capsules 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (hydrochlorothiazide , ky jelly) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (doxazosin , zinc oxide) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate drop 15 ml จำนวน 840 ขวด 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 200x1000 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flavoxate 100 mg จำนวน 40x100 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg 120 dose จำนวน 80 ขวด 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2400x100 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antazoline +tetrahydrozoline eye drop 10 ml จำนวน 1200 ขวด 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (calciferol , montelukast) 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefdinir 100 mg จำนวน 50x100 capsules 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา colchicine 0.6 mg จำนวน 40x500 tablets 17/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenicol eye ointment 5 g จำนวน 800 หลอด 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 3 รายการ 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 5 รายการ 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 5 รายการ 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenicol eye ointment 5 g จำนวน 800 หลอด 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี จำนวน 4000 ขวด 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ipratropium+Fenoterol MDI จำนวน 400 กล่อง 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol 100 mg จำนวน 37x500 tablets 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 10 รายการ 13/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 03/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 03/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml injection จำนวน 100 vials 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ครีมพญายอ จำนวน 120 หลอด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ จำนวน 16 แกลลอน 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาปราบชมพูทวีป จำนวน 50 ขวด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลรางจืด จำนวน 40x100 เม็ด ยาหอมเทพจิตร จำนวน 1 กล่อง 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline 200 mg จำนวน 100x100 capsules 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (verapamil hydrochloride , loratadine) 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B complex จำนวน 100x1000 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 400x500 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water 10 ml จำนวน 60x50 amps 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine 450 ml จำนวน 60 ขวด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ranitidine 150 mg จำนวน 100x100 เม็ด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Regular insulin 10 ml จำนวน 30 Vial 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg จำนวน 200x10 capsules 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide dinitrate 5 mg SL จำนวน 80x100 เม็ด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopramide inj. 10mg/2ml จำนวน 500 Amp. 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg จำนวน 40x500 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furisemide 250 mg/25ml inj. จำนวน 150 vial 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfamethoxazole 400 mg + trimethoprim 80 mg จำนวน 20x500 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amitriptyline 10 mg จำนวน 10x500 เม็ด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adenosine inj. 6 mg/2 ml จำนวน 4x6 vials 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Normal saline solution external use 1000 ml จำนวน 1200 ขวด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide mononitrate 20 mg จำนวน 100x100 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg จำนวน 100x100 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide injection 20 mg/2 ml จำนวน 1000 amps 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine injection 20 mg/ ml จำนวน 600 amps 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Guaifenesin syrup 100 mg/5ml 60 ml จำนวน 700 ขวด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ฟ้าทะลายโจร จำนวน 100x100 เม็ด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone lotion 30 ml จำนวน 1,200 ขวด 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 380x1000 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prazosin 1 mg จำนวน 400x100 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (bromhexine hydrochloride , potassium chloride) 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 875 mg+ clavulanic acid 125 mg จำนวน 200x100 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1% with adrenaline inj 20 ml จำนวน 150 vials 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 81 mg จำนวน 200x1000 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atenolol 50 mg จำนวน 200x500 tablets 02/05/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์เข็มปลอกทองแดง 0.2525 มม. 120 กล่อง 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 29/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 220x500 tablets 26/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone syr 5 mg/5ml 30 ml. จำนวน 600 ขวด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone 200 mg จำนวน 10x100 เม็ด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine solution 2% viscous จำนวน 20 ขวด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doproct Suppositories จำนวน 100x10 เม็ด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ultrasound gel 250 ml จำนวน 100 ขวด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactated Ringer solution 1000 ml จำนวน 200 ถุง 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 70x50 tablets 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์ 400 กรัม/กระป๋อง จำนวน 72 กระป๋อง 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium carbonate 1250 mg จำนวน 120x500 tablets 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา buprofen 100mg/5ml 60 ml จำนวน 200 ขวด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxyzine 10 mg จำนวน 30x1000 เม็ด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mironized Progesterone 100 mg จำนวน 3x30 เม็ด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 5 ml จำนวน 300 vials 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 100x28 tablets 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (carvedilol , lactulose) 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml จำนวน 3900 ถุง 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (fusidic acid , fluticasone) 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 vials 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin 60 mg/0.6 ml จำนวน 20x2 syringes 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefazolin 1 g injection จำนวน 800 vials 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide dinitrate 10 mg จำนวน 30x500 tablets 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol syrup 60 ml จำนวน 4,000 ขวด 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg จำนวน 460x300 tablets 10/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atropine 0.6 mg inj. จำนวน 100 Amp 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adrenaline inj. จำนวน 500 Amp. 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconazole 200 mg จำนวน 20x50 เม็ด 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 60x500 tablets 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prednisolone 5 mg จำนวน 40x500 tablet 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 60x500 tablets 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prednisolone 5 mg จำนวน 40x500 tablet 02/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MTV syrup 60 ml จำนวน 300 ขวด 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine 4 mg/4 ml inj. จำนวน 200 amps 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water for irrigation 1000 ml จำนวน 600 ขวด 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methimazole 5 mg จำนวน 40x500 tablets 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B vaccine 1 ml จำนวน 40 vials 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 600 mg/4ml injection จำนวน 1000 amps 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 g จำนวน 300x50 กล่อง 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Chloride 3% 500 ml จำนวน 100 ถุง 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (propranolol hydrochloride , cefalexin , ibuprofen) 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B vaccine 1 ml จำนวน 40 vials 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 600 mg/4ml injection จำนวน 1000 amps 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 g จำนวน 300x50 กล่อง 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Chloride 3% 500 ml จำนวน 100 ถุง 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine 4 mg/4 ml inj. จำนวน 200 amps 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/dose 120 dose nasal spray 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (glucose+sodium chloride , dextrose) 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 1000 mg+clavulanic acid 200 mg injection จำนวน 500 vials 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 500 mg จำนวน 60x30 tablets 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg จำนวน 20x1000 tablets 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร 150 ลูก 01/04/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg จำนวน 100x500 capsules 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml จำนวน 840 ขวด 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ambroxol syrup 15 mg/5 ml 60 ml จำนวน 1500 ขวด 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (hydrocortisone , methotrexate , norethisterone) 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 380x1000 tablets 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone 100 mg จำนวน 10x100 tablets 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefdinir 100 mg จำนวน 50x100 capsules 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Streptokinase 1.5 MU จำนวน 1 vial 22/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (chloroquine phosphate , povidone iodine) 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile gel ขนาด 5 g จำนวน 1000 ซอง 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 กล่อง 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 200 mg/5 ml 15 ml จำนวน 30 ขวด 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 800x30 tablets 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 capsules 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol 100 mg จำนวน 30x500 tablets 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 1000IU/5 ml จำนวน 1000 vials 12/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 200 mg/ml ขนาด 60 ml จำนวน 40 ขวด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Benzhexol 2 mg จำนวน 40x500 เม็ด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 2 รายการ 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alcohol 95% 450 ml จำนวน 60 ขวด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 3 รายการ 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin K 10 mg จำนวน 40 Amps. และ Vitamin K 1 mg จำนวน 200 Amps. 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ofloxacin 200 mg จำนวน 40x100 เม็ด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lac oph artificial tears 10 ml จำนวน 360 ขวด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (sodium chloride , thiamine) 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin 60 mg/0.6 ml จำนวน 30x2 syringes 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antacid suspention 240 ml จำนวน 1500 ขวด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 200 mg granules 3 g จำนวน 400x60 ซอง 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 200 mg+clavulanate 28.50 mg/5 ml 70 ml จำนวน 150 ขวด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 10x250 capsules 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 400x500 tablets 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 3 รายการ 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium phosphates enema 133 ml จำนวน 360 กล่อง 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D 5 S 1000 ml จำนวน 200 ถุง 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime powder for oral suspension 100 mg/5 ml 30 ml จำนวน 60 ขวด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 3 mg จำนวน 80x100 tablets 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin soluble 30%+insulin isophane 70% 100iu/ml in 10 ml จำนวน 400 vials 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acyclovir 400 mg จำนวน 140x25 tablets 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 60x28 เม็ด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (valsartan , tetracaine hydrochloride) 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ceftazidime , ceftriaxone) 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 200 mcg/dose MDI จำนวน 500 กล่อง 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol 100 mcg/dose 200 dose จำนวน 400 กล่อง 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี จำนวน 4000 ขวด 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg inj. จำนวน 1000 vials 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 100x100 tablets 11/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 1900x100 tablets 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 100x1000 tablets 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flavoxate 100 mg จำนวน 40x100 tablets 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin injection 500 ml/2 ml จำนวน 400 vials 07/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (methyldopa , glipizide) 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methylergometrine inj. จำนวน 200 Amp. Oxytocin inj. จำนวน 300 Amp. 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methylergometrine inj. จำนวน 200 Amp. Oxytocin inj. จำนวน 300 Amp. 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg จำนวน 200x10 capsules 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mixture carminative 180 ml จำนวน 400 ขวด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (phenytoin sodium , isophane insulin) 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cyproheptadine 4 mg จำนวน 15x1000 เม็ด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (sulfamethoxazole+trimethoprim , carbamazepine) 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haloperidol 5 mg จำนวน 6x1000 เม็ด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alcohol 70% 60 ml จำนวน 400 ขวด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg จำนวน 200x10 caps 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg จำนวน 80x500 caps 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup 60 ml จำนวน 1500 ขวด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactated Ringer solution 1000 ml จำนวน 200 ถุง 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol/Fluticasone 25/125 mcg/dose จำนวน 60 กล่อง 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Naproxen 250 mg จำนวน 200x100 tablets 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone 80 mg จำนวน 60x500 tablets 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clotrimazole cream 5 g จำนวน 1000 หลอด 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 120x100 capsules 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 220x1000 tablets 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (enalapril maleate 5 mg , enalapril maleate 20 mg , lactulose) 06/03/2562

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ จังหวัดชลบุรี(M62090025446) โครงการจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile suspension 100 iu/1ml. 3ml. จำนวน 5,000 กล่อง(5 x 3ml) 11/10/2562
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Friday, 13 March 2020 04:08 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML