รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (haloperidol 2 mg. , haloperidol 5 mg. , Naproxen 250 mg.) 09/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Naproxen , Gabapentin , Betamethasone) 27/04/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 4 รายการ 27/05/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Gabapentin 300 mg capsule , Haloperidol 2 mg tablet) 17/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg capsule จำนวน 300x300 แคปซูล , Magnesium hydroxide 400 mg/5 mL suspension 240 ml จำนวน 240 ขวด 16/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Gabapentin 300 mg , Naproxen 250 mg) 28/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท ถุงมือตรวจโรคแบบมีแป้ง เบอร์ S 28/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 84x100 cap. 09/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen 400 mg จำนวน 100x500 tab. 09/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (dT vaccine 5 ml. , dT 0.5 ml.) 01/04/2564

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา soluble insulin 30%+isophane insulin 70% sterile 100 iu/ml 3 ml จำนวน 5,200 กล่อง (ครั้งที่ 2) 06/09/2566
ประกวดราคา ซื้อยา soluble insulin 30%+isophane insulin 70% sterile 100 iu/ml 3 ml จำนวน 5,200 กล่อง 22/08/2566
ประกาศยกเลิก ประกวดราคา ซื้อยา soluble insulin 30%+isophane insulin 70% sterile 100 iu/ml 3 ml จำนวน 5,200 กล่อง 11/08/2566
ประกวดราคา ซื้อยา soluble insulin 30%+isophane insulin 70% sterile 100 iu/ml 3 ml จำนวน 5,200 กล่อง 27/07/2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อยา soluble insulin 30%+Isophane insulin 70% sterile 100 iu/ml 3 ml จำนวน 5,200 กล่อง 03/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา soluble insulin 70% + isophane insulin 70% sterile 100iu/ml 3 ml จำนวน 5,200 กล่อง 09/09/2565
ประกวดราคา ซื้อยา soluble insulin 30%+isophane insulin 70% sterile 100 iu/ml 3 ml จำนวน 5,200 กล่อง 26/08/2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อยา soluble insulin 30%+isophane insulin 70% sterile 100 iu/ml 3 ml 18/07/2565
ประกวดราคา โครงการซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile suspension 100 iu/1ml.3ml. จำนวน 5,400 กล่อง 10/11/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile suspension 100 iu/1ml.3ml. จำนวน 5,400 กล่อง 01/11/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile suspension 100 iu/1ml.3ml. จำนวน 5,400 กล่อง 27/10/2564
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Thursday, 09 May 2024 06:30 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML