มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrocortisone 100 mg inj จำนวน 100 Vial , NSS 5 ml จำนวน 30 กล่อง 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 200 mcg/dose 200 dose จำนวน 500 กล่อง , ยา Ipratropium+Fenoterol MDI จำนวน 300 กล่อง 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 50 mg จำนวน 200x100 capsule , ยา Vitamin B complex tab จำนวน 80x1000 tab. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose syrup 100 mg จำนวน 480 ขวด 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Milk of Magnesia 240 ml จำนวน 250 ขวด 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% 5 g จำนวน 500 หลอด 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fusidic acid cream 5g จำนวน 100 หลอด , ยา Salmeterol + Fluticasone MDI 25/125 mcg จำนวน 200 กล่อง 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin 60 mg/0.6 ml inj. จำนวน 30 กล่อง 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml inj. จำนวน 5,000 ถุง 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 120x100 capsules 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Enalapril 20 mg , Spironolactone 25 mg) 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Oxytocin inj., TA 10mg/ml inj.) 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% Sodium chloride irrigation 1000 ml จำนวน 1,200 ขวด 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml inj. จำนวน 1,500 ถุง 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Histaoph eye drop 10 ml จำนวน 1,200 ขวด 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahistine 6 mg tablet จำนวน 30x500 tab 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide dinitrate 10 mg จำนวน 20x1000 เม็ด 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HCTZ 25 mg จำนวน 50x500 tab 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg จำนวน 60x500 capsules 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium polystyrene 5 g จำนวน 2000 ซอง 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Cotrim tab., Dipotassium clorazepaste 5 mg) 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lsartan 50 mg จำนวน 460x300 tab. 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Succinyl inj., Vitamin K1mg/0.5ml inj.) 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 60x1000 tab 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconazole 200 mg จำนวน 20x50 cap. 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime syrup 30 ml จำนวน 150 ขวด 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 200x28 tablet , Bactigras 10x10 cm จำนวน 40 กล่อง 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Norethisterone 5 mg , Iranexamic acid inj. 250 mg) 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 81 mg จำนวน 200x1000 tablet , Aspirin 300 mg จำนวน 4x500 tab 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg จำนวน 20x30 tablet 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mixt. Carminative 240 ml จำนวน 240 ขวด 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flavoxate 100 mg จำนวน 40x100 tablets 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diphtheria and tetanus viccine 0.5 ml inj. จำนวน 300 amp. 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diclofenac 25 mg จำนวน 30x1000 เม็ด 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Cotrim inj., Magnesium inj.) 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 300x100 tab 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Valproate 500 mg จำนวน 120x30 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 5 mg จำนวน 300x1000 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel จำนวน 20 กล่อง 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous drop 15 ml จำนวน 840 ขวด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone 30 mg จำนวน 2000x30 tab 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen 400 mg จำนวน 60x500 tablet 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Ibuprofen Syrup , Clotrimazole lozenges) 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 350x500 tablet 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 3 mg จำนวน 60x100 เม็ด , ยา Warfarin 5 mg จำนวน 40x100 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 300x500 tablet 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levofloxacin 500 mg จำนวน 4x100 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine solution 10% 450 ml จำนวน 60 ขวด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl Alcohol 70% 450 ml จำนวน 560 ขวด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dexamethasone , tramadol hydrochloride) 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide inj. 20 mg/2 ml จำนวน 1,500 amps. 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg จำนวน 50x500 tablets 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxilcilin 500 mg จำนวน 40x500 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (Amitriptyline 25 mg , Gabapentin 300 mg , Naproxen 250 mg , Paracetamol 500 mg) 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (Amitriptyline 25 mg , Gabapentin 300 mg , Naproxen 250 mg , Paracetamol 500 mg) 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ รายการ 1.ถุงมือตรวจโรคเบอร์S 600กล่อง , 2.ถุงมือตรวจโรคเบอร์M 227กล่อง 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Bisacodyl 5 mg , Theophylline+Glyceryl syrup) 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 5000 vial 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 500 mg จำนวน 20x100 เม็ด 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 กรัม จำนวน 240x50 ซอง 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 กรัม จำนวน 240x50 ซอง 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 40x500 tab 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocain 1% 20 ml inj จำนวน 150 ขวด 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablet 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone 100 mg จำนวน 10x100 tablets 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water for injection 10 ml จำนวน 60x50 Amp. 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 600mg/4ml inj. จำนวน 1000 vial 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LRI 1000 ml จำนวน 200 ถุง 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Terramycin eye oint. จำนวน 2x144 หลอด 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lac oph eye drop 10 ml จำนวน 300 ขวด 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (diosmin+hesperidin , silver sulfadiazine) 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (cefdinir 100 mg , dopamine hydrochloride 25 mg) 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมแนนแลคโตสฟรี (12 x 400 กรัม) จำนวน 2 หีบ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone 200 mg จำนวน 10x100 เม็ด 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone 10 mg จำนวน 60x500 tablet 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Polyoph eye drop จำนวน 40 โหล 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 160x1000 tablets 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Unima enema 133 ml จำนวน 240 ลูก 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ , chlorhexidine) 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocain 2% 20 ml จำนวน 300 vial 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole inj. จำนวน 1,000 vial. Phenytoin 100 mg จำนวน 200x100 capsule 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 260x1000 tablets 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ยาเพชรสังฆาตชนิดแคปซูล, ยาธรณีสัณฑฆาตชนิดแคปซูล) 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาระบายมะขามแขกแคปซูล จำนวน 150x100 เม็ด 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol MDI 100 mcg/dose 200 dose/กล่อง จำนวน 500 กล่อง 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone+Salmeterol 25/125 mcg inhaler 120 dose จำนวน 200 กล่อง 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml irrigation ขวดปลายแหลม จำนวน 100 ขวด , Sterile water 1000 ml จำนวน 500 ขวด 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 95% 450 ml จำนวน 60 ขวด 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1% + Adrenaline inj. 20 ml จำนวน 100 vial 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thyroxine 0.1 mg จำนวน 30x500 เม็ด 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine 300 mg 3x100 tablet 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogesterone acetate 150 mg/3 ml จำนวน 1000 vial 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hapatitis B vaccine จำนวน 60 vial 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin injection 60 mg 2 เข็ม/กล่อง จำนวน 30 กล่อง 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 1g+Clavulanic acid 200 mg inj. จำนวน 300 vial 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 200x28 tablet , Berodual nebule 4 ml จำนวน 200x21 nebule 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norfloxacin 400 mg จำนวน 10x500 tablet 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulprostone (Nalador) 500 mcg/Amp. จำนวน 3 Amp. 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Marcaine, Lidocaine spray, Lidocaine jilly) 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Neostigmine, Terbutaline inj.) 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1200x100 capsule 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fusidic acid cream 5g จำนวน 100 หลอด , Fluticasone nasal spray 27.5 mcg 120 dose จำนวน 200 ขวด 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 200mg/ml 60 ml จำนวน 60 ขวด 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide nasal spray จำนวน 150 กล่อง , Tramadol 50 mg จำนวน 200x100 cap 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxiciilin 200 mg+Clavulanic acid 28.5 mg/5 ml จำนวน 200 ขวด 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml inj. จำนวน 1,500 ถุง 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antacid 240 ml จำนวน 1,600 ขวด 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg inj. จำนวน 1000 amp. , Acetylcysteine inj.300 mg/3ml จำนวน 200 amp. 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 1 mg จำนวน 50x1000 tablet 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 480 ขวด 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenam 1 g inj. จำนวน 500 vial 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablet 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 570x500 tablet 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg จำนวน 150x100 tablets 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 100x50 tablets 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alcohol hand rub 300 ml จำนวน 432 ขวด 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (1. Haloperidol 2 mg , 2. Gabapentin 300 mg , 3. Paracetamol 500 mg , 4. Methylate-c 25 g) 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. ถุงมือตรวจโรค เบอร์S 400 กล่อง , 2. ถุงมือตรวจโรค เบอร์M 178 กล่อง) 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Activated charcoal , Ibuprofen syrup) 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lubricatine jelly 5 g จำนวน 1,000 ซอง 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin inj. 200mg/100ml จำนวน 200 vial 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Diazepam 5 mg , Calamine lotion) 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM inj 10 mg/Amp. จำนวน 600 Amp. 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopramide inj. 10mg/2ml จำนวน 500 Amp. 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5ml injection จำนวน 60 vial 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Hydroxyzine 10 mg , Vitamin B complex) 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 4000 vial 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone 150 mg/3ml inj. จำนวน 150 amp 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol 100 mg จำนวน 80x500 tablet , Carbamazepine 200 mg จำนวน 6x500 tablet 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potasiuum chloride syrup 240 ml จำนวน 150 ขวด 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methimazole 5 mg จำนวน 50x500 tablet , Doxazocin 2 mg จำนวน 300x100 tablet 29/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D5S/2 1000 ml จำนวน 500 ถุง , NSS 100 ml จำนวน 5,000 ถุง 19/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Midazolam inj., Ephedrine inj.) 19/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 800x30 tablets 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide MDI จำนวน 500 กล่อง , Bactigras 10x10 cm จำนวน 40x10 แผ่น 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone 200 mg จำนวน 10x100 tablet , Nicardipine inj. 10 mg/10ml จำนวน 60 amp 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adenosine 6mg/2ml injection จำนวน 5x6 vial , นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด 400 กรัม 12 กระป๋อง 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Balm 25 กรัม จำนวน 6,000 หลอด 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 200x100 tablets 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Valsartan 160 mg จำนวน 60x28 tablet 17/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Podophyllin 25% 15 ml, Glycerine borax 15 ml) 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone 80 mg จำนวน 80x500 tablets 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 3 mg จำนวน 60x100 tablets 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prazocin 1mg จำนวน 200x100 tablet 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftazidime 1 g injection จำนวน 1200 vial 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg จำนวน 20x500 tablets 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyldopa 250 mg จำนวน 15x500 tablet 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา colchicine 0.6 mg จำนวน 40x500 tablets 15/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (1. silk sterile 3/0 , 2. nylon 3/0 , 3. nylon 4/0) 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 9 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 6 รายการ 08/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Acyclovir 400 mg, Acyclovir Cream 1 g) 02/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 5 mg จำนวน 200x1000 tablet 02/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 300x500 tablets 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จำนวน 400 ขวด 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 8 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 5 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (1. ถุงมือผ่าตัด เบอร์6.5 , 2. chromic catgut 2/0 , 3. ไหมสังเคราะห์ 2/0 ds30) 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 6 รายการ 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D5W 500 ml จำนวน 120 ถุง 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 81 mg จำนวน 200x1000 tablet 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prednisolone 5 mg จำนวน 40x500 tablet 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 570x500 tablets 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HCTZ 25 mg จำนวน 60x500 tablet 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 500 mg จำนวน 100x30 tablet 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amoxicillin 1g +Clavulanic acid 200 mg injection จำนวน 300 vial 29/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ยส.5 จำนวน 40 เล่ม 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ยส.5 จำนวน 40 เล่ม 26/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LRI 1000 ml จำนวน 200 ถุง 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1,500 ถุง 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amikacin 500 mg/2 ml injection จำนวน 1000 vial 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Povidone iodine 10% 15 ml จำนวน 720 ขวด 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยายาเถาวัลย์เปรียงแคปซูล 100 ขวด , ยาสหัสธารา 60 ขวด , ลูกอบสมุนไพร 40 ห่อ 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Metronidazole 500 mg/100 ml injection จำนวน 400 vial 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ipratropium + Fenoterol MDI 200 dose/กล่อง จำนวน 300 กล่อง 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Normal Saline 5 cc จำนวน 1,500 ampule 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahistine 6 mg tablet จำนวน 20x500 เม็ด 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Pethidine inj., Morphine IR 10 mg) 20/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 20 mg จำนวน 50x1000 tablet 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 400x500 tablet 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenobarbitone 60 mg จำนวน 10x1000 เม็ด 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorhexidine in alcohol 120 ml จำนวน 80 ขวด 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Digoxin 0.25 mg, Sulfamethoxazole+Trimethop) 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium bicarbonate 50 ml injection จำนวน 100 แอมพูล 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 30x500 เม็ด 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Furosemide 500 mg tablet จำนวน 20x100 เม็ด 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydrocortisone 100 mg injection จำนวน 100 vial 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (Neostigmine, Diazepam inj.) 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (Vitamin K 1/0.5 ml inj., Tranexamic inj.) 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gentamicin 80 mg/2 ml inj. จำนวน 400 amp , Cefdinir 100 mg จำนวน 5x100 capsule 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา sodamint 300 mg จำนวน 60x1000 เม็ด 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 300 mg จำนวน 100x250 tablet 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg จำนวน 80x1000 tablet 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg จำนวน 200x100 capsule 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Conjugated estrogen 0.625 mg จำนวน 4x100 เม็ด 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 50 mg จำนวน 200x100 capsule 13/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Terramycin eye ointment 3.5 g 144 หลอด จำนวน 1 กล่อง 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (1. ไหมเย็บสังเคราะห์2/0 , 2. ไหมเย็บสังเคราะห์3/0 , 3. สำลีแอลกอฮอล์) 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. swab 12x12 , 2. สำลีม้วน 450 กรัม) 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 9 รายการ 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ ชุดทำแผลเสตอไรด์ 2,000 ชุด 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 600 mg/ 4ml injection จำนวน 1000 amp , Sterile water 10 ml injection จำนวน 2000 amp 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine syr. 30 ml จำนวน 300 ขวด 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 200x1000 tablets 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ampicillin 1 g injection จำนวน 500 vial ., Vitamin B complex injection 1 ml จำนวน 600 amp 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxycycline 100 mg จำนวน 6x500 capsile , Verapamil 40 mg จำนวน 20x250 tablet 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine 0.5 ml จำนวน 380 vial 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 5 ml จำนวน 400 vial 05/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 5 mg จำนวน 1000x100 tablet 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl 2 mg จำนวน 40x500 เม็ด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluconazole 200 mg capsule จำนวน 20x50 เม็ด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ferrous drop 15 ml จำนวน 840 ขวด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Milk of magnesia 240 ml จำนวน 250 ขวด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา salbutamol solution 20 ml จำนวน 120 ขวด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea cream 10% 35 g จำนวน 500 หลอด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin dry syrup 62.5 mg/5 ml 60 ml จำนวน 400 ขวด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg จำนวน 120x500 capsules 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา sodamint 300 mg จำนวน 50x1000 เม็ด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml irrigation จำนวน 1,200 ขวด , Sterile water 1000 ml จำนวน 400 ขวด 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium carbonate 1250 mg จำนวน 750x100 tablet 24/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Diclofenac 25 mg tablet จำนวน 30x1000 เม็ด 22/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg จำนวน 100x100 tablet 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Mixt.Carminative 180 ml, Iodine 0.15 mg) 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amitriptyline 10 mg tablet จำนวน 10x500 เม็ด 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg จำนวน 460x300 tablets 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล จำนวน 200x100 capsules 21/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefazolin 1 g injection จำนวน 600 vials 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 560 ขวด 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Guaifenesin syrup 100mg/5ml 60ml จำนวน 1000 ขวด 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1% 20 ml จำนวน 200 vial 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 200 mg powder จำนวน 500x60 ซอง 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 200 mg Powder จำนวน 200x50 ซอง 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide MDI 200 mcg 200 dose จำนวน 500 กล่อง 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cotrimoxazole จำนวน 20x500 tablet 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem 1 g injection จำนวน 500 vials 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftazidime 1 g injection จำนวน 1000 vial 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium polystyrene 5 g จำนวน 2000 ซอง 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Benzathine Pen G 1.2 mu injection จำนวน 100 vial 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haemaccel 500 ml จำนวน 4 ถุง 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calciferol 20000 ยูนิต จำนวน 3x500 แคปซูล 20/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ 16/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 380x1000 tablets 16/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 800x500 tablet 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg จำนวน 50x500 tablets 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 800x500 tablet 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลผสมรางจืด จำนวน 38x100 เม็ด 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablet 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 4000 vial 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 500 mg/100ml injection จำนวน 400 vials 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin 2 mg จำนวน 200x100 tablet, Flavoxate 100 mg จำนวน 40x100 tablet 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอมมะแว้ง จำนวน 100 กล่อง 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline 200 mg จำนวน 100x100 tablet 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 120x100 tablets 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 300x500 tablets 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HCTZ 25 mg จำนวน 60x500 tablet 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Multivitamin syr. 60 ml จำนวน 300 ขวด 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prazosin 1 mg จำนวน 200x100 tablets 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B complex จำนวน 80x1000 tablets 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 14/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุเภสัชกรรม ซองซิบ 4 รายการ (1. ซองซิบใส 11x22 ซม. , 2. ซองซิบใส 5x7 ซม. , 3. ซองซิบใส 15x23 ซม. , 4. ซองซิบใส 20x30 ซม.) 13/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 6 รายการ 13/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 8 รายการ 13/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา autoclave tape จำนวน 30 ม้วน 13/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. hard collar ผู้ใหญ่ , 2. hard collar เด็ก) 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จำนวน 300 ขวด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Unima enema จำนวน 240 ลูก 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TA 0.02% Cream 5 g จำนวน 800 หลอด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine hydrochloride injection 2% 20 ml จำนวน 300 vial 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clotrimazole cream 5 g จำนวน 1000 หลอด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrogen peroxide 450 ml จำนวน 24 ขวด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine 10% 450 ml จำนวน 60 ขวด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lac oph 10 ml จำนวน 240 ขวด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 500 mg จำนวน 60x500 capsules 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml 150 vial 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ultrasound gel 250 ml จำนวน 100 ขวด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Spironolactone 25 mg 20x500 tablet , Carvedilol 12.5 mg 40x100 tablet 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 120x100 capsules 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium chloride 500 mg/5 ml 240 ml จำนวน 100 ขวด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml injection 5000 ขวด 08/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide mononitrate 20 mg จำนวน 150x100 tablets 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 300x500 tablet 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorhexidine 4% scrub 10 gallon 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 400x100 tablet 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml จำนวน 1,200 ขวด 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 240x500 capsule 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antazoline+tetrahydrozoline eye drop 10 ml จำนวน 1600 ขวด 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Valsartan 160 mg จำนวน 60x28 tablet 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone 30 mg 120x500 tablet 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atenolol 50 mg จำนวน 300x500 tablet 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Streptokinase 1.5 MU จำนวน 1 vial 31/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 8 รายการ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ gauzeพับ 2x2 จำนวน 500 ห่อ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 5 รายการ (1. elastic bandage4 , 2. clavicle splint No.L , 3. clavicle splint No.XL , 4. conform bandage3 , 5. LS Support No.XXL) 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ หมวกตัวหนอน 12,000 ใบ 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup 60 ml จำนวน 1,500 ขวด 30/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Tolperisone 50 mg , Methyldopa 250 mg) 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 560 ขวด 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (insulin human+isophane insulin , isophane insulin) 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (verapamil hydrochloride , diosmin) 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 300 mg จำนวน 80x250 tablet 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (metronidazole , naproxen) 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 200x28 tablet 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B vaccine 1 ml จำนวน 50 vials 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefdinir 100 mg จำนวน 30x100 capsule 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยามะขามแขกแคปซูล จำนวน 150x100 capsule 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Lubricating jelly , Silver Sulfadiazine Cream) 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.1% oral paste 1 g จำนวน 20x50 ซอง 25/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alcohol hand rub 300 ml จำนวน 110 ขวด 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวน 300x100 capsule 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bactigras 10x10 cm. จำนวน 40 กล่อง 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวน 300x100 capsule 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone 100 mg จำนวน 10x100 tablets 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ASA 81 mg จำนวน 200x1000 tablet 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Streptokinase 1.5miu จำนวน 2 vial 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 0.5mg/2 ml จำนวน 10x20 nebule 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmetero+Fluticasone 25/125 mcg/dose 120 dose จำนวน 200 กล่อง 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอมมะแว้ง จำนวน 100x20 ซอง 23/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 10 รายการ 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 4 รายการ 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 5 รายการ (1. เข็มเบอร์ 21x1.5 นิ้ว , 2. กระบอกฉีดยา 50 ซีซี , 3. ถุงมือเบอร์S , 4. ถุงมือเบอร์M , 5. T way) 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 6 รายการ 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1,500 ถุง 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 30x500 เม็ด 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1200x100 capsule 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 350 mg จำนวน 400x100 capsule 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 0.5 ml จำนวน 300 amp 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ascorbic acid 100 mg จำนวน 20x1000 เม็ด 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Oxytocin , Methylergometrine inj.) 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B complex จำนวน 80x1000 tablets 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (calcium chloride+potassium chloride+sodium chloride+sodium lactate , dextrose+sodium chloride , dextrose) 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml irrigation จำนวน 1,200 ขวด 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 5 ml จำนวน 300 vial 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine 300 mg 3x100 tablet 13/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime 100 mg/5 ml 30 ml จำนวน 200 ขวด 09/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 14 รายการ 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 7 รายการ 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 5 รายการ (1. clavicle no.L , 2. LS support no.M , 3. LS support no.L , 4. LS support no.XL , 5. splint ปูน 6 นิ้ว) 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenicol eye ointment 5 g จำนวน 800 หลอด 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Betamethasone , Iodine tablets) 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml injection 5000 ขวด 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B vaccine 1 ml injection จำนวน 50 vial 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Streptokinase 1.5 MU จำนวน 1 vial 06/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dexamethasone 4mg/ml inj. จำนวน 1,000 Amp. 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 570x500 tablet 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haloperidol 2 mg จำนวน 10x1000 tablet 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Prazosin , Dopamine) 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 200x1000 tablets 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bromhexine 8 mg จำนวน 60x1000 tablet 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen 400 mg จำนวน 60x500 tablet 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1000 ml injection จำนวน 1,500 ถุง 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 1 mg จำนวน 50x1000 tablet 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 1 g + clavulanic 200 mg injection จำนวน 300 vial 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 5 mg จำนวน 250x1000 tablet 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose+potassium chloride+sodium chloride+sodium citrate dihydrate , dextrose+potassium chloride+sodium chloride+sodium citrate dihydrate) 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous drop 15 ml จำนวน 840 ขวด 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg จำนวน 120x500 capsules 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (loratedine , hyoscine butylbromide) 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (doxazosin , methimazole) 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ethinylestradiol+levonorgestrel , aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simeticone) 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg injection จำนวน 1000 vials 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 3 mg จำนวน 60x100 tablets 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 100x50 tablets 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (domperidone , aciclovir) 03/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 120x1000 tab 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Pethidine HCI , Morphine sulfate IR) 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albendazole 200 mg จำนวน 40x100 tab 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 4 รายการ (ยาเพชรสังฆาตแคปซูล , ยาเถาวัลย์เปรียงแคปซูล , ยาสหัสธาราแคปซูล , ยาตรีผลาแคปซูล) 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol MDI จำนวน 500 กล่อง 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30u/ml+isophan insulin 70 u/ml in 10 ml จำนวน 400 vial 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา virkon 5 g จำนวน 1,000 ซอง 26/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 20 mg injection จำนวน 100 amp 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine 10% 450 ml จำนวน 60 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine butylbromide 20 mg/ml inj. จำนวน 400 Amp. 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี จำนวน 4,000 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alcohol + chlorhexidine hand rub 300 ml จำนวน 400 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (camphor+eucalyptus oil+eugenol+menthol+methyl salicylate , ambroxol hydrochloride) 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lubricating jelly 5 g จำนวน 1,000 ซอง 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg จำนวน 150x30 tablets 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone suspension 5mg/5ml ขนาดบรรจุ 30 ml จำนวน 600 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% Sodium Chloride irrigations ขนาดบรรจุ 1000 ml จำนวน 100 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 120x100 capsules 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea cream 10% 35 g จำนวน 500 หลอด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg จำนวน 40x100 tablet 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine 300 mg 3x100 tablet 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือ จำนวน 12 แกลลอน 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Roxithromycin 150 mg จำนวน 100x100 tablet 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone 80 mg จำนวน 80x500 tablets 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM 4 mg tab จำนวน 60x1000 เม็ด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg จำนวน 20x1000 tablets 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล 350 mg จำนวน 200x100 capsules 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adrenaline inj. 1mg/Amp. จำนวน 400 Amp. 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine injection 1%w/v 20 ml จำนวน 100 vial 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen suspension 100mg/5ml 60 ml จำนวน 200 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml injection จำนวน 1500 amp 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin injection 500 ml/2 ml จำนวน 1000 vials 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 300x500 tablets 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 560 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Valsartan 160 mg จำนวน 50x28 tablet 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (fernoterol hydrobromide+ipratropium bromide , fenoterol hydrobromide+ipratropium bromide) 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 875 mg + clavulanic 125 mg tab. จำนวน 200x100 tablet 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 500 mg จำนวน 100x30 tablet 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 200 mg+clavulanic acid 28.5 mg dry syrup 200 ขวด 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา colchicine 0.6 mg จำนวน 40x500 tablets 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone 30 mg 150x30 tablet 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone injection จำนวน 150 amp 24/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Ethtl Alcohol solution , Haloperidol , Methylate Cream) 21/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 1.Syringe3mlจำนวน100กล่อง 2.Syringe5mlจำนวน80กล่อง 3.สำลีแอลกอฮอล์เม็ดจำนวน2,000แผง 21/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.เข็มฉีดยาเบอร์21x1.5นิ้วจำนวน89กล่อง 2.เข็มฉีดยาเบอร์18x1.5นิ้วจำนวน100กล่อง 3.ถุงมือตรวจโรคเบอร์Sจำนวน300กล่อง 4.ถุงมือตรวจโรคเบอร์Mจำนวน100กล่อง 21/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose se 100 ml จำนวน 480 ขวด 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Neomycin+Polymyxin+Gramicidin sterile eye drop 5 ml จำนวน 480 ขวด 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 200 mg/ml ขนาด 60 ml จำนวน 60 ขวด 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 100 mg/2 ml inj. จำนวน 600 Amp. 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ยาปราบชมพูทวีป , ยาตรีผลา) 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg จำนวน 400x500 tablet 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levofloxacin 500 mg จำนวน 5x100 tab 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Lidocaine , Lidocaine jelly) 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water for injection 10 ml จำนวน 40x50 Amp. 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา KCL injection 20 mcg 10 ml จำนวน 300 Amp. 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone furoate nasal spray 27.5 mcg 120 dose จำนวน 150 ขวด 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg SR จำนวน 200x100 cap 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem 1 g injection จำนวน 500 vials 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 350x500 tablet 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 600x500 tablet 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (simeticone , paracetamol) 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogesterone acetate 150 mg/3 ml จำนวน 800 vial 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flavoxate 100 mg จำนวน 40x100 tablets 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline 200 mg จำนวน 100x100 cap 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ จำนวน 30 ขวด 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 200 mg/5 ml 15 ml จำนวน 120 ขวด 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calaium polystyrene 5 g จำนวน 2,000 ซอง 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin dry syrup 125 mg/5 ml 60 ml จำนวน 600 ขวด 11/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablets 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 1000x30 tablets 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl Alcohol 70% 60 ml. จำนวน 300 ขวด 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan potassium 50 mg จำนวน 460x300 tablet 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 capsules 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pyrazinamide 500 mg จำนวน 8x500 tablet 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (naproxen , metronidazole) 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (doxycycline , cefalexin) 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose , sodium chloride) 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (progesterone , ceftriaxone) 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 350 mg จำนวน 200x100 cap 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 200 mg powder จำนวน 500x60 ซอง 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethambutol 400 mg จำนวน 10x500 tablet 04/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ranitidine 150 mg จำนวน 20x500 เม็ด 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Ranitidine , Metoclopramide , Prazocin) 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B Vaccine injection 1 ml จำนวน 40 vial 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flunarizine 5 mg จำนวน 10x500 เม็ด 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร 150 ลูก 31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 570x500 tablet 30/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg จำนวน 60x1000 tablet 30/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg 15x250 capsule 30/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup 60 ml 1,500 ขวด 30/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water 1000 ml for irrigation จำนวน 600 ขวด 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D10S/2 1000 ml จำนวน 100 ถุง 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doproct Suppositories จำนวน 100 กล่อง 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tolperisone 50 mg จำนวน 40x1000 tablets 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (ยาหม่องเสลดพังพอน , ยาขิงแคปซูล , ยาระบายมะขามแขก , ยาหอมนวโกฐ) 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alcohol + chlorhexidine solution 300 ml จำนวน 300 ขวด 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ยาธาตุบรรจบ , ยาธรณีสันฑฆาต) 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ Maskคล้องหู 400 กล่อง 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.ถุงมือผ่าตัดเบอร์6.5 2.ถุงมือผ่าตัดเบอร์8.5 3.chromic3/0 4.chromic4/0 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide nasal spray 64 mcg จำนวน 120 ขวด 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (norethisterone , sodium chloride , tranexamic acid) 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 vials 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection 1,500 ถุง 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Vitamin B complex , hydroxyzine hydrochloride) 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (fusidic acid , oxytetracycline+polymycin) 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide MDI 200 mcg จำนวน 500 กล่อง 28/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Dwxtrose , Thiamine) 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albendazole 200 mg จำนวน 30x100 เม็ด 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconazole 200 mg จำนวน 20x50 เม็ด 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (magnesium sulfate , sulfamethoxazole+trimethoprim) 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftazidime 1 g injection จำนวน 1200 vial 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 600x500 tablet 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Guaifenesin syrup 100 mg/5ml 60 ml จำนวน 800 ขวด 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (aciclovir , loratadine) 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (insulin human , omeprazole) 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg 200x100 tablet 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg จำนวน 60x30 tablet 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin 60 mg injection จำนวน 50 กล่อง 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg 200x28 tablet 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel (Implanon NXT 68 mg implant) 50 กล่อง 22/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Benzathine Pen G 1.2 mu injection จำนวน 100 vial 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Milk of magnesia 240 ml จำนวน 300 ขวด 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Metoclopramide , Neostigmine) 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adrenaline inj. 1mg/ml. จำนวน 500 Amp. 15/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diazepam 10mg/2ml inj. จำนวน 500 Amp. 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 1.nylon3/0 2.nylon4/0 3.nylon5/0 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 11 รายการ 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml injection 170 vial 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bactigras 10x10 cm. จำนวน 40 กล่อง 14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine 10% 15 ml จำนวน 720 ขวด 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี จำนวน 3,000 ขวด 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (dextrose+sodium chloride , dextrose+sodium chloride , calcium chloride+potassium chloride+sodium chloride) 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml จำนวน 400 ขวด 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา fluticasone+salmeterol 125/25 mcg MDI 200 กล่อง 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg จำนวน 50x500 tablets 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 50 mg 200x100 capsule 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Suxamethonium inj. , Methotrexate) 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเถาวัลย์เปรียงชนิดแคปซูล จำนวน 100 ขวด 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Silver sulfadiazine Cream 25 mg จำนวน 120 หลอด 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ultrasound gel 250 ml จำนวน 80 ขวด 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zinc Oxide 5 g จำนวน 15 โหล 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (spironolactone , insulin human+isophane insulin) 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml injection จำนวน 5,000 ขวด 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Phosphates enema 133 ml จำนวน 240 กล่อง 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 300x500 tablet 10/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 200 mg+Clavulanic acid 28.5 mg dry syrup 70 ml 150 ขวด 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาครีมพญายอ 10 g จำนวน 120 กล่อง 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime dry syrup จำนวน 100 ขวด 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg 100x100 tablet 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (atenolol , carvedilol) 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg จำนวน 15x500 tablets 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 600 mg/4 ml 1000 vial 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diclofenac 25 mg จำนวน 30x1000 เม็ด 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isoniazid 100 mg จำนวน 400x500 เม็ด 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl 2 mg จำนวน 40x500 เม็ด 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prednisolone 5 mg จำนวน 60x500 tablet 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml injection 1200 amp 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml 560 ขวด 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.02% Cream 5 g จำนวน 1,000 หลอด 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (tramadol hydrochloride , salbutamol) 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous drop 15 ml จำนวน 840 ขวด 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 500 mg/100ml injection จำนวน 500 vials 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ASA 81 mg จำนวน 200x1000 tablet 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg 570x500 tablet 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemfibrozil 300 mg จำนวน 120x500 capsules 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ambroxol hydrochloride , aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simeticone) 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haemaccel inj. 500 ml จำนวน 6 ถุง 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (sevoflurane , etoricoxib) 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine 300 mg 3x100 tablet 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Activated charcoal powder 50 g จำนวน 15 กระป๋อง 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium carbonate 1250 mg จำนวน 150x500 tablet 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Domperidone Susp. , Theophylline+Guaiacolate Susp.) 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide dinitrate 10 mg 40x500 tablets 09/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.สำลีม้วน80ม้วน 2.สำลีก้อนใหญ่40ห่อ 3.ชุดทำแผล1,000ชุด 4.ไซริ้งแก้ว50cc2โหล 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 1.ไซริ้งจ์อินซูลิน1cc 2.ไซริ้งTB1cc 3.microdripset 4.medicut no.20 5.mask N95 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 13 รายการ 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol 1% 20 ml จำนวน 20 Amp. 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Streptokinase 1.5mu injection 1 vial 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B vaccine 20 mcg จำนวน 30 vial 03/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (pethidine hydrochloride , morphine sulfate) 02/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketamine inj. 50mg/ml 10 ml inj. จำนวน 3 vial 02/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablets 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium chloride syrup 240 ml จำนวน 100 ขวด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amitriptyline 10 mg จำนวน 10x500 เม็ด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 120x1000 tablet 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 300x500 tablets 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (น้ำยาทำความสะอาด Pose clean , น้ำยาฆ่าเชื้อ chlorhexidine solution) 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefotaxime 1 g inj. จำนวน 200 Vials 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเพชรสังฆาตชนิดแคปซูล จำนวน 60 ขวด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone drop 15 ml จำนวน 180 ขวด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg จำนวน 60x500 capsules 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล 350 mg จำนวน 200x100 capsules 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล 350 mg 200x100 cap 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอมมะแว้ง รสบ๊วย 80x20x20 เม็ด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอมมะแว้ง รสบ๊วย 80x20x20 เม็ด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg 1000x100 capsule 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline 200 mg CR จำนวน 100x100 capsules 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลผสมรางจืด จำนวน 40x100 เม็ด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haloperidol 5 mg จำนวน 10x1000 tablet 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine injection 2% 20 ml 300 vial 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethambutol 400 mg จำนวน 5x500 เม็ด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Griseofluvin 500 mg จำนวน 2x1000 เม็ด 26/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 20 mg injection จำนวน 20x5 amp 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (clotrimazole , clotrimazole 100 mg) 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acyclovir 400 mg 200x25 tablet 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 160x28 tablet 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol 100 mg จำนวน 60x500 tablet 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (fenoterol hydrobromide+ipratropium bromide+nebuliser solution , fenoterol hydrobromide+ipratropium bromide+pressurised inhalation) 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide MDI จำนวน 400 กล่อง 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml irrigate จำนวน 1,200 ขวด 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (lactulose , pioglitazone) 24/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 20/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 16/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ Maskคล้องหู 400 กล่อง 16/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 16/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin 450 mg จำนวน 10x100 capsule 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Lamivudine Syr. , Nevirapine Susp.) 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Vitamin K , Nitroglycerine) 11/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (ยาตรีผลาชนิดแคปซูล , ยาประสะกานพลูชนิดแคปซูล , ยาปราบชมพูทวีปชนิดแคปซูล) 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pyrazinamide 500 mg จำนวน 6x500 เม็ด 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 1 g+clavulanic acid 200 mg injection จำนวน 300 vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate syrup 60 ml จำนวน 60 ขวด 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adenosine 6 mg/2 ml inj. จำนวน 30 vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrocortisone 100 mg inj 100 Vial , Nicardipine 10 mg/10 ml inj. 60 amp 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin sodium 3 mg จำนวน 60x100 tablet 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 500 mg จำนวน 60x500 capsules 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Penicillin G 5 MU inj. จำนวน 200 Vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cisatracurium 10 mg/5 ml จำนวน 30 Amp. 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml จำนวน 150 vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 4000 vial 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาระบายมะขามแขก จำนวน 150x100 capsule 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Paracetamol , Captopril) 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 vials 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefdinir 100 mg 40x100 cap. , Gentamicin inj. 80 mg/2 ml 200 amp. 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg จำนวน 10x100 เม็ด 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefazolin 1 g injection จำนวน 800 vials 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol syrup 60 ml จำนวน 4,000 ขวด 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 250 mg จำนวน 216x6 capsule 04/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpromazine 100 mg จำนวน 2x500 เม็ด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Penicillin V 250 mg จำนวน 5x1000 เม็ด 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prazosin 1 mg จำนวน 300x100 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสำหรับเด็กท้องเสีย Lactose Free 400 g จำนวน 3x12 กระป๋อง 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 100x50 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ASA300mg , ASA81mg) 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propylthiouracil 50 mg จำนวน 20x500 เม็ด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin C 100 mg จำนวน 15x1000 เม็ด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 220x1000 tablet 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg จำนวน 50x30 เม็ด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone 100 mg จำนวน 10x100 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Histra oph eye drop 10 ml จำนวน 1,560 ขวด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg injection จำนวน 1000 vials 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine cutaneous solution 100 ml จำนวน 30 ขวด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Propranolol , Tranexamic acid) 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adrenaline inj. 1mg/Amp. จำนวน 400 Amp. 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium Gluconate inj. 10 ml จำนวน 100 Amp. 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 2% 20 ml จำนวน 200 vials 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ORSเด็ก , Vaselin) 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone drop 120 ขวด , Antacid suspension 240 ml 1,000 ขวด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol solution 70% 450 ml จำนวน 560 ขวด 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20 mg/2 ml injection จำนวน 1000 amp 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 800x30 tablets 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 560x500 tablet 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 1 mg จำนวน 50x1000 tablet 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg/ml inj. จำนวน 1000 Amp. 03/12/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 10 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 1.ซองซิบสีชา4*6ซม. 2.ขวดพลาสติก30ซีซี 3.ขวดพลาสติก180ซีซี 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.ไม้ค้ำยันเบอร์M 2.ไม้ค้ำยันเบอร์L 3.ไม้ค้ำยันเบอร์XL 4.ConformBanage3นิ้ว 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 1.ซองซิบ11x22ซม. 2.ซองซิบ15x23ซม. 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 1.nylon3/0 2.nylon4/0 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 29/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 300 mg จำนวน 80x250 tablet 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 g จำนวน 300x50 กล่อง 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 200x1000 tablets 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thyroxine 0.1mg จำนวน 20x500 เม็ด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 0.5 ml จำนวน 300 amp 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Roxithromycin 150 mg จำนวน 60x100 เม็ด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone 80 mg จำนวน 80x500 tablets 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime dry syrup 100 mg/5 ml 80 ขวด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 20 mg 80x1000 tablet , Enalapril 5 mg 250x1000 tablet 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine butylbromide 10 mg จำนวน 40x500 tablet 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 120x100 capsules 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin dry จำนวน 100 ขวด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล จำนวน 200x100 capsules 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Analgesic balm 25 g จำนวน 6,000 หลอด 28/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% 5 g จำนวน 800 หลอด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 20 mg จำนวน 100x100 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin injection 500 ml/2 ml จำนวน 1000 vials 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg จำนวน 200x10 capsules 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg จำนวน 460x300 tablets 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpheniramine inj. จำนวน 800 Amp. 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextromethorphan 15 mg จำนวน 20x1000 tablets 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone lotion 0.1% 30 ml จำนวน 1,200 ขวด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 200x100 tablets 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin 2 mg จำนวน 200x100 tablet, Methimazole 5 mg 40x500 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 875 mg+clavulanic 125 mg tablet จำนวน 200x100 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg/100 ml injection จำนวน 200 Vial 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml irrigate 1,200 ขวด, Sterile water 1000 ml irrigate 400 ขวด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefalexine 500 mg 30x100 capsule, Loratadine syrup 60 ml 400 ขวด 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 600x500 tablet 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 280x500 tablets 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg จำนวน 200x100 cap 21/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 250 mg/5 ml injection จำนวน 60 vials 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl 2 mg จำนวน 40x500 เม็ด 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 40x500 เม็ด 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone 30 mg 1200x30 tab, Simvastatin 20 mg 100x1000 tablet 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NAN ALL 110 400 g จำนวน 24 กระป๋อง 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวน 200x100 capsule 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg จำนวน 40x500 tablets 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1,500 ถุง 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี จำนวน 3,000 ขวด 14/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate drop 15 ml จำนวน 840 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (amiodarone hydrochloride , nicardipine hydrochloride) 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose+sodium chloride , sodium chloride) 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30%+isophan insulin 70% inj. 100 iu/ml 3 ml จำนวน 300x5 amp 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (calcium chloride , dextrose) 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Syrup Simplex 450 ml จำนวน 50 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adenosine 60 mg/2 ml จำนวน 5x6 vial 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem 1 g injection จำนวน 600 vials 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fenoterol+ipratropium solution for inhalation 4 ml จำนวน 100x21 nebule 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose syrup 100 mg จำนวน 360 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salmeterol 25 mcg+Fluticasone 125 mcg/dose MDI จำนวน 200 กล่อง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose 0.5% 10 ml eye drop 240 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 20 mg injection จำนวน 10x5 ampule 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml injection จำนวน 5000 ถุง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 10mg/ml 25 ml จำนวน 140 Vial 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorhexidine 2% + Alcohol 70% Solution 120 ml จำนวน 80 ขวด 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.1% oral paste 1 g จำนวน 20x50 ซอง 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ prolene no.0 13/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levofloxacin 500 mg จำนวน 2x100 เม็ด 07/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahistin 6 mg จำนวน 40x500 tablet 07/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 10 mg จำนวน 30x500 tablet 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin 300 mg จำนวน 50x100 capsule 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconaxole 200 mg จำนวน 20x50 cap. 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol mdi 100 mcg 200 dose/box จำนวน 500 กล่อง 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฆ่าเชื้อโรคแบบผงขนาด 5 กรัม จำนวน 800 ซอง 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1%+ adrenaline 20 ml injection จำนวน 150 vial 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30%+isophane insulin 70% inj. 100 iu/ml 10 ml จำนวน 300 vial 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (aciclovir , domperidone) 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dexamethasone injection 4 mg/amp จำนวน 200 amp 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 2 รายการ 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ceftriaxone , ceftazidime) 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soluble insulin 30%+isophane insulin 70% inj. 100 iu/ml 3 ml จำนวน 300x5 amp 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Benzathine Pen G 1.2 mu injection จำนวน 100 vial 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg จำนวน 60x500 capsules 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup 2 mg/5 ml 60 ml จำนวน 1,500 ขวด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 80x500 tablets 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 200 mcg 200 dose จำนวน 400 กล่อง 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (metronidazole , ibuprofen) 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 570x500 tablet 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Silver Sulfadiazine Cream 25 g จำนวน 90 หลอด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ultrasound gel 250 ml จำนวน 60 ขวด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ยาเถาวัลย์เปรียงชนิดแคปซูล , ยาประสะกานพลูชนิดแคปซูล) 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขิงแคปซูล จำนวน 20x100 เม็ด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 60 ml จำนวน 300 ขวด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Activated charcoal powder 50 g จำนวน 10 กระป๋อง 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diazepam 2 mg จำนวน 10x500 เม็ด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mixt.Carminative 180 ml จำนวน 300 ขวด 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 1.เข็มเบอร์21(1.5นิ้ว) 140 กล่อง, 2.medicut no.16 1 กล่อง, 3.สำลีม้วน 72 ม้วน, 4.ถุงมือเบอร์M 120 กล่อง 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 11 รายการ 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 1.maskคล้องหูผู้ใหญ่ 2.maskคล้องหูเด็ก 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 11 รายการ 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม้เท้า3ขา 10 อัน 04/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg จำนวน 200x500 tablet 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 150x28 tablet 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine powder 200 mg จำนวน 500x60 ซอง 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ขวด 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 125 mg/5 ml 60 ml dry syrup จำนวน 600 ขวด 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Calcium carbonate , clindamycin) 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 500 mg จำนวน 100x30 tablet 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline 200 mg CR จำนวน 100x100 capsules 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine injection จำนวน 300 amp 28/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methyldopa 250 mg จำนวน 12x500 tablet 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diosmine 450 mg+Hesperidine 50 mg จำนวน 10x300 tablet 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 280x500 tablets 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isoniazid 100 mg จำนวน 200x500 เม็ด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Primaquine 15 mg จำนวน 2x250 เม็ด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml จำนวน 400 ขวด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.02% Cream 5 g จำนวน 800 หลอด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucose Powder 25 g จำนวน 400 ซอง 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin 2 mg จำนวน 200x100 tablet 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone furoate nasal spray 120 dose จำนวน 200 ขวด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clotrimazole cream 5 g จำนวน 700 หลอด 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 3% 500 ml จำนวน 160 ถุง 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 5 mg จำนวน 200x1000 tablet 21/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Morphine IR 10 mg 2x100 tab, Morphine 20 mg(Kapanol) 10x28 capsule 18/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแนนแลคโตสฟรี 400 กรัม จำนวน 24 กระป๋อง 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 200 mg/5ml 15 ml dry syrup จำนวน 100 ขวด 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 3 mg จำนวน 60x100 tablets 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาระบายมะขามแขกแคปซูล จำนวน 150x100 เม็ด 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 60x500 tablets 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวน 120x100 เม็ด 15/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine จำนวน 380 vials 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablets 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium polystyrene 5 g จำนวน 2000 ซอง 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 4,000 ถุง 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Aromatic ammonia spirit , Alcohol) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสเตอร์ไรด์เจล ขนาด 5 กรัม จำนวน 1,000 ซอง 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 1.ไม้พันสำลี 600 ห่อ, 2.ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ 1,000 ชุด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 1.syringe insulin 60 กล่อง, 2.syringe 50 ml. irrigate disp. 4 กล่อง, 3.สำลีแอลกอฮอล์ 2,000 ห่อ 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ 1.nylon 4/0 30 โหล, 2.nylon 5/0 9 โหล, 3.silk no.1 6 โหล 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ambroxol hydrochloride , metronidazole) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Normal saline 5 ml จำนวน 35x50 Amp. 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine 4 mg/4 ml inj. จำนวน 100 amps 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 capsules 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glyceryl guaiacolate syrup 60 ml จำนวน 800 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol syrup 120 mg/5 ml 60 ml จำนวน 4000 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fentanyl inj. 0.1mg/2ml จำนวน 10 Amp. 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Podophyllin Paint 25% 15 ml จำนวน 12 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Loratadine Syrup 5mg/5ml 60 ml จำนวน 400 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin injection 500 ml/2 ml จำนวน 600 vials 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg จำนวน 60x10 capsules 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 640 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propofol 1% 20 ml จำนวน 15 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopramide inj. 10mg/2ml จำนวน 300 Amp. 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Multivitamin syr. 60 ml จำนวน 300 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone suspension 30 ml จำนวน 600 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorhexidine 0.12% Mouthwash 180 ml จำนวน 84 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Normal saline solution 1000 ml irrigation จำนวน 1200 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HCTZ 25 mg จำนวน 60x500 tablet 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 40 mg injection จำนวน 1000 vials 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose syrup 100 mg จำนวน 360 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose+potassium+sodium chloride+sodium citrate , ORS) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D 5 S 1000 ml จำนวน 300 ขวด 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (phytomenadione , hydrocortisone) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (triamcinolone acetonide , tramadol hydrochloride) 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml จำนวน 150 vial 10/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Polyoph eye drop จำนวน 480 ขวด 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PGS 5 ล้าน จำนวน 200 Vial 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 6 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Marcaine spinal heavy 4ml จำนวน 6x5 Amp. 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Suxamethonium , Thiopental) 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล จำนวน 200x100 capsules 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 4000 vial 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร 3 รายการ 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefotaxime 1 g inj. จำนวน 200 Vials 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 5 ml injection จำนวน 300 vial 03/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml 5 ml inj. จำนวน 6x5 Amp. 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norfloxacin 400 mg จำนวน 8x500 เม็ด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (colchicine , water solution for injection) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Iodine , Haloperidol) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg จำนวน 200x10 capsules 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุเภสัชกรรมซองซิบ 3 รายการ 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ เข็มปลอก 0.25x25 มม. 150 กล่อง 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antacid suspention 240 ml จำนวน 1500 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine solution 10% 450 ml จำนวน 60 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Terbutaline inj. 0.5mg/1ml จำนวน 150 Amp. 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Roxithromycin 150 mg จำนวน 60x100 เม็ด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrogen peroxide 450 ml จำนวน 24 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 200 mg/5ml 15 ml จำนวน 60 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water 1000 ml for irrigation จำนวน 500 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime oral suspension 30 ml จำนวน 80 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 300 mg จำนวน 60x250 tablet 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 200x1000 tablets 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (fluoxetine , urea) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dextrose , dextrose) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือผสม clorhexidine 300 ml/ขวด จำนวน 200 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 500 mg จำนวน 60x30 tablets 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (bromhexine hydrochloride , potassium chloride) 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin soluble 30%+insulin isophane 70% 100iu/ml in 10 ml จำนวน 300x5 amp 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Spironolactone 25 mg จำนวน 20x500 tablet 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methimazole 5 mg จำนวน 40x500 tablets 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 500x500 tablets 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 15x250 capsules 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine 10% 15 ml จำนวน 720 ขวด 02/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ 14 รายการ 01/10/2562

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อยา Soluble insulin 30% + isophane insulin 70% sterile suspension 100iu/1 ml 3 ml จำนวน 5800x5x3 ml 18/09/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% Sterile suspension 100 iu/1ml (3ml.) 27/08/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ จังหวัดชลบุรี(M62090025446) โครงการจัดซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% sterile suspension 100 iu/1ml. 3ml. จำนวน 5,000 กล่อง(5 x 3ml) 11/10/2562
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Wednesday, 14 October 2020 08:30 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML