รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.ปิยะวิทย์  หมดมลทิน

มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albendazole 200 mg จำนวน 40x50 เม็ด 15/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Diclofenac , Chloroquine) 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glycerine borax 15 ml. จำนวน 180 ขวด 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg tablet จำนวน 15x100 เม็ด 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nan lactose free 400 กรัม จำนวน 1 ลัง 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diacerein 50 mg. จำนวน 20x90 cap. 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous Fumarate drop 15 ml จำนวน 800 กล่อง 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml inj. จำนวน 100 vial. 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Colchicine 0.6 mg. จำนวน 30x500 เม็ด 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 100x50 tab. 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (betahistine mesilate , chlorphenamine maleate , tolperisone hydrochloride) 11/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Tramadol 50 mg. , Vitamin B complex , Naproxen) 10/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 1 mg tablet จำนวน 142x1000 เม็ด 10/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Gabapentin 300 mg. , Ethyl Alcohol 70%) 10/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 3 รายการ (1. ถุงมือตรวจโรค เบอร์XS , 2. ถุงมือตรวจโรค เบอร์M) 10/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ผ้าปิดปากชนิดคล้องหู 500 กล่อง 10/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 30x500 เม็ด 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 เม็ด 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 cap. 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg. tablet จำนวน 432x300 เม็ด 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (hydrocortisone , sodium chloride , amiodarone hydrochloride , methotrexate) 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 300x500 tab. 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tab. 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 20 mg จำนวน 100x100 tab. 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg จำนวน 20x500 tab. 08/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Cefdinir 100 mg , Gentamicin 80 mg/2ml) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Calcium , clindamycin , atorvastatin) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (aspirin 81 mg , aspirin 300 mg) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ขิงแคปซูล , มะขามแขกแคปซูล) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (enalapril maleate 5 mg , enalapril maleate 20 mg) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Utrogestran 100 mg จำนวน 10x30 tab. 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอมมะแว้งรสบ๊วย จำนวน 50 กล่อง 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1% 20ml. Inj. จำนวน 150 vial 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Milk of Magnesia 240 ml. จำนวน 240 ขวด 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albendazole 200 mg tablet จำนวน 15x100 เม็ด 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (hydralazine hydrochloride , paracetamol) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (LRI 1000 ml , D5S/2 1000 ml) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 g จำนวน 200x50 ซอง 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Paracetamol drop 15 ml , Simethicone drop 15 ml) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine Solution 20mg/ml 100ml จำนวน 20 ขวด 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline SR 200 mg จำนวน 100x100 cap. 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine 300 mg. จำนวน 3x100 tab. 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (thiamazole , doxazosin , flavoxate hydrochloride) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (norfloxacin , allopurinol , dipotassium clorazepate) 01/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 600x30 เม็ด 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Polyoph eye drop 5 ml จำนวน 240 ขวด 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Oxytocin 10 IU inj., Tramadol 100mg/2ml. Inj. TA 0.1% 1g. Oral past) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20mg./2ml. Inj. จำนวน 1000 amp. 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Haloperidol 5 mg. จำนวน 6x100 tab. 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Methyldopa 250 mg.,Metoprolol 100 mg. Gemfibrozil 300 mg.) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl 2 mg. จำนวน 20x500 tab 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup 60 ml. จำนวน 1000 ขวด 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Nevirapine syrup 60ml.,Phenobabital 60mg.) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine 20mg/ml. inj. จำนวน 400 amp. 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 2% 20ml. Inj. จำนวน 100 vial 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide dinitrate 10 mg. จำนวน 30x500 tab. 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium Polystyrene 5 g. จำนวน 20 กล่อง 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Silver Sulfadiazine cream 25 g. Tranexamic acid 250 mg., Verapamil 40 mg.) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 600x30 เม็ด 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg. tablet จำนวน 2500x100 เม็ด 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg. tablet จำนวน 100x100 เม็ด 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Fusidic acid cream 5 g., Fluticasone+salmeterol 25/125 mcg.) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา แคปซูลผสมรางจืด จำนวน 20x100 แคปซูล 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Budesonide Nasal spray, Hydroxyzine 10 mg.) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (Chlorhexidine 4 % scrub 5 lit.,Chlorhexidine Mouthwash 180ml.,Paracetamol 500 mg.,Sodium valproate 500 mg.) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Berodual Nebule 4 ml., Montelukast 10 mg. Calciferol 20,000 unit.) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Balm 25 กรัม จำนวน 5000 หลอด 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (เพชรสังฆาต, ยาแก้ไข้ห้าราก, ยาธรณีสัณฑฆาต) 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg. tablet จำนวน 300x100 เม็ด 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl Alcohol 70% 450 ml..จำนวน 560 ขวด 18/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Warfarin 3 mg.,Warfarin 5 mg.) 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Enoxaparin 60mg/0.6ml., Diacerein 50 mg.) 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g. inj. จำนวน 3000 vial 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg. จำนวน 150x100 cap. 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bactigras 10x10 cm จำนวน 100x10 ซอง 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg. จำนวน 100x100 cap. 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg. จำนวน 800x500 tab. 17/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Magnesium sulfate 50% 2 ml. inj.,Sodium bicarbonate 50 ml inj.) 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin dry syrup 60 ml. จำนวน 400 ขวด 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml. Injection จำนวน 1500 ถุง 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Acetylcysteine 200 mg.powder ,TA 0.02% cream 5 g.) 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Carvediol 12.5 mg., Spironolactone 25 mg.) 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg. จำนวน 20x30 tab. 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogesterone 150mg/3ml. Injection จำนวน 500 vial 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide dinitrate 5 mg. tablet จำนวน 60x100 เม็ด 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Metoclopramide 10 mg., Prazosin 1 mg.) 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodaline จำนวน 2 ถัง 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alcohol 95% 450 ml. จำนวน 60 ขวด 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 16/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. ls support no.XXL , 2. knee support no.M) 09/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ hard collar จำนวน 30 Sets 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol syrup 120mg./5ml. 60 ml. จำนวน 2000 ขวด 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg. จำนวน 570x500 tab. 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antacid suspension 240 ml. จำนวน 1500 ขวด 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Hista oph eye drop 10 ml., Methylcellulose eye drop 10 ml.) 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Metoclopramide 10mg/2ml. Inlection Neostrigmine 2.5mg/5ml. Injection) 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg. Capsule จำนวน 160x100 เม็ด 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ขมิ้นชันแคปซูล 350 mg. จำนวน 200x100 cap. 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg. tablet จำนวน 2000x100 เม็ด 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin 500 mg/2 ml. injection จำนวน 500 vial 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine 15 ml. จำนวน 576 ขวด 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา dT 5 ml. จำนวน 200 vial 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Piperacillin4g+Tazobactam500mg., Sevoflurane 250 ml.) 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (D10 1/2 S 1000 ml.,D5S 1000 ml.) 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Sterile water 10 ml. injection., Atorvastatin 40 mg.) 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Methimazole 5 mg., Thyroxine 0.1 mg.) 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Atemolol 50 mg., Lactulose syrup 100 ml.) 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea cream 10% 35กรัม จำนวน 500 หลอด 05/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 9 รายการ 01/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เข็มปลอกทองแดง 0.25x25 mm. 01/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 8 รายการ 29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 8 รายการ 29/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (LRI 1000ml., 0.45% Sodium chloride 1000ml. Inj. D5S/2 1000 ml., NSS 100 ml.) 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mixt. Carminative 180 ml. จำนวน 300 ขวด 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl Alcohol 70% 60 ml. จำนวน 300 ขวด 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Pioglitazone 30 mg. , Meropenam 1 g.) 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Betahistine 6 mg., CPM 4 mg.) 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Loratadine 10 mg., Adenisine 6mg/2 ml. Injection) 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Ultrasound gel 250 ml., Lubricating jel 5 g.) 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml External จำนวน 1200 ขวด 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS เด็ก 100 ซอง/กล่อง จำนวน 60 กล่อง 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Fusidic acid cream 5g. , Fluticasone furoate 27.5 mcg.) 27/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg. จำนวน 570x500 tab. 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (มะขามแขกแคปซูล , ยาหอมนวโกฐ) 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prednisolone 5 mg. จำนวน 40x500 เม็ด 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg. จำนวน 1000x100 cap. 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Insulin human 300 IU/1ml.+Isophane insulin 70 IU/1ml. Isophane insulin 100 IU/ml. in 10 ml.) 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 20 mg. inj. จำนวน 10x5 amp. 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Naproxen 250 mg. tablet จำนวน 48x500 เม็ด 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide mononitrate 20 mg. tablet จำนวน 100x100 เม็ด 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg. จำนวน 60x500 tab. 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpheniramine injection 10mg/ml. 1 ml. จำนวน 500 amp. 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Guaifenesin oral solution 100mg/5ml. 60 ml. จำนวน 1000 ขวด 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg. tablet จำนวน 432x300 เม็ด 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxypropyl Methylcellulose eye drop 10 ml. จำนวน 240 ขวด 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Normal saline 5 ml.,Nicardipine 10mg/10ml.) 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml. จำนวน 100 vial 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Valproate 200mg/ml syrup 60ml. จำนวน 60 ขวด 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (เถาวัลย์เปรียง , ยาธาตุบรรจบ , ยาตรีผลา) 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Vitamin B complex , Metronidazole 200mg.) 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenical 1 % eye ointment 5 g. จำนวน 600 หลอด 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Norephinephrine 4mg/4ml. , Ipratropium+Fenoterol MDI , Ferrous drop 15 ml.) 18/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg. จำนวน 100x1000 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin 2 mg. จำนวน 200x100 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Enalapril 20 mg. , Enalapril 5 mg.) 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide MDI จำนวน 400 กล่อง 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone 200 mg. จำนวน 15x100 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Allopurinol 100 mg., Clotrimazole cream 5 g. Clotrimazole 100 mg. Vaginal) 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Tramadol 50 mg., Potassium chloride 500mg/5ml.) 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Lidocaine 1%+Adrenaline inj 20 ml. Lidocaine 10% spray 50 ml.) 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous Fumarate 200 mg. จำนวน 180x1000 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidrogrel 75 mg. จำนวน 100x100 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg. จำนวน 2000x100 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (NSS 500 ml.,Sterile water 1000 ml. Irriagation) 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium carbonate 1250 mg. จำนวน 500x100 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Utrogestan 200 mg. จำนวน 10x15 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone 80 mg. จำนวน 60x500 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml. จำนวน 400 ขวด 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% 5 g. จำนวน 400 หลอด 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Balm,ยาเม็ดคุมกำเนิด) 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pose Clean จำนวน 12 gal 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrochlorothiazide 25 mg. จำนวน 60x500 tab. 11/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg. จำนวน 2500x100 tab. 06/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 500 mg. จำนวน 48x500 cap. 06/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrogen peroxide 450 ml. จำนวน 24 ขวด 06/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (Loratadine syrup 60 ml., Hyoscine 10 mg. Doxycycline 100 mg., Diomin 450 mg. + Hesperidine 50 mg.) 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Enoxaparin 60mg/0.6 ml., Tetracaine eye drop 15 ml.) 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Streptokinase 1.5mu. จำนวน 1 vial 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ml. จำนวน 2,000 ขวด 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg. จำนวน 10x100 cap. 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thyroxine 100 mcg. จำนวน 15x500 เม็ด 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem inj. 1g. จำนวน 400 vial 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg. จำนวน 100x100 cap. 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Valsartan 160 mg. จำนวน 50x30 tab. 05/01/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg tablet จำนวน 60x1000 เม็ด 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Metoprolol 100 mg.,Tolperisone) 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Paracetamol drop 15 ml. , ibuprofen) 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Colchicine 0.6 mg. จำนวน 40x500 tab. 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol MDI จำนวน 300 กล่อง 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Chlorhexidine 4 % scrub , Budesonide 0.5mg/2ml. , Sodium valpoate 500 mg.) 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg. จำนวน 60x100 เม็ด 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg. จำนวน 100x1000 tab. 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 875 mg. + Clavulanic acid 125 mg. จำนวน 200x100 tab. 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา cefdinir 100 mg. จำนวน 40x100 cap. 28/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg. จำนวน 350x500 tab. 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adrenaline inj. 1mg./ml. จำนวน 400 amp. 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidine iodine solution 10% 450 ml. จำนวน 96 ขวด 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tranexamic acid 250 mg. จำนวน 8x100 เม็ด 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Thiopental inj. , Amiodarone inj.) 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine 300 mg. จำนวน 3x100 tab. 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Milk of Magnesia 240 ml. จำนวน 240 ขวด 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl Alcohol 70% 450 ml. จำนวน 560 ขวด 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg. จำนวน 570x500 tab. 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 300x500 tab. 24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bactigras 10*10 cm. จำนวน 100 กล่อง 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Glipizide 5 mg., Betahistine 6 mg.) 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol + Fluticasone 25/125 mcg. 120 dose จำนวน 300 กล่อง 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Theophylline 200 mg., Omeprazone 40 mg. inj.) 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramol inj. 100 mg./2 ml. จำนวน 500 amp. 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา levodopa 25 mcg. + Carbidopa 25 mg. จำนวน 100x50 tab. 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 1g. + Clavulanic acid 200 mg. inj. จำนวน 300 vial 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml. irrigation จำนวน 1,200 ขวด 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 2% viscous 100 ml. จำนวน 20 ขวด 15/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 250mg/25 ml. inj. จำนวน 100 vial. 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 1 mg. จำนวน 40x1000 tab. 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Olive oil 450 ml. จำนวน 5 ขวด , ORS ผู้ใหญ่ จำนวน 200 กล่อง 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 5 รายการ 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg. จำนวน 300x100 tab. 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cetazidime 1g. Inj. จำนวน 1000 vial 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Vitamin K 10 mg. inj. , vitamin K 1 mg. inj. Nitroglycerine inj.) 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium chloride 20 meq 10 ml. inj. จำนวน 300 amp. 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium polystyrene 5 g. จำนวน 2,000 ซอง 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (3% Sodium chloride 500 ml. , NSS 1000 ml. Inj.) 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครีมพญายอ 5 g. จำนวน 120 หลอด 09/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg. จำนวน 2000x100 tab. 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amitriptyline 10 mg. จำนวน 18x500 tab. 08/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 7 รายการ 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 5 รายการ 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 10 รายการ 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine granule 200 mg. จำนวน 200 กล่อง 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Acyclovir 400 mg. , Acyclovir cream 5% 1g.) 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM syrup. 60 ml. จำนวน 1,000 ขวด 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 20mg/2ml. จำนวน 800 amp. 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg. จำนวน 2500x100 tab. 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg. จำนวน 1000x100 cap. 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose syrup 100 ml. จำนวน 480 ขวด 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Enoxaparin 60 ml. inj. , Adenosine 6mg./2ml.) 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone 30 mg. จำนวน 1600x30 tab. 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Uni enema 133 ml. จำนวน 240 ลูก 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Dexamethasone 4mg/ml. inj. , Acethylcysteine 300mg/3ml inj.) 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B inj. (Adult) จำนวน 50 vial 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Ipratropium+Fenoterol MDI , Ipratropium+Fenoterol Nebule 4 ml. , Budesonide MDI 200 mcg.) 08/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin dry syrup 62.5mg/5ml. 60 ml. จำนวน 240 ขวด 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Ergotamine 1 mg. , Silver sulfadiazine 1% cream 25 g. , Propranolol 40 mg.) 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Utrogesten 100 mg. จำนวน 10x30 cap. 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (Ambroxal syrup 60 ml. , Antacid susp. 240 ml. , Simethicone drop 15 ml. , Balm 25 g.) 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin sodium 250 mg. 5 ml. inj. จำนวน 50 vial 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 200 mg.+ Clavulanic acid 28.5 mg. จำนวน 150 ขวด 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Aspirin 81 mg. , paracetamol 500 mg.) 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin C 100 mg. จำนวน 20x1000 เม็ด 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone suspension 30 ml. จำนวน 600 ขวด 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydroxyzine 10 mg. จำนวน 20x1000 tab. 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies Vaccine 1 ml. จำนวน 380 vial 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Piperacillin 4 g. + Tazobactam 500 mg. inj. จำนวน 600 vial 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone 150 mg/ 3 ml. inj. จำนวน 100 amp. 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenicol eye drop 5 ml. จำนวน 120 ขวด 03/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (เถาวัลย์เปรียงแคปซูล , ยาสหัสธารา , ยาตรีผลา , ยาอบตัวสมุนไพร) 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg. จำนวน 100x100 cap. 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidine iodine solution 10% 15 ml. จำนวน 576 ขวด 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1% 20 ml. inj. จำนวน 200 vial 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Naproxen 250 mg. จำนวน 60x500 tab. 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg. จำนวน 100x30 tab. 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg. จำนวน 570x500 tab. 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TA lotion 0.1% 30 ml. จำนวน 1,200 ขวด 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg. จำนวน 100x1000 tab. 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Carbamazepine 200 mg. , Dipotassium clorazepate 5 mg.) 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Oxytoxin 10 U inj. , Methylergometrine 0.2 mg/ml inj , Triamcinolone acetonide 0.1% oral past 1 g.) 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous Fumarate 200 mg. จำนวน 160x1000 tab. 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลผสมรางจืด จำนวน 20x100 tab. 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Chlopromazine 100 mg., phenobabitone 60 mg.) 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Atenolol , Enalapril 5 mg. , Mixtard 10 ml. Inj) 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Calciferal 2000 unit. , Norepinephrine inj. , montelukast 10 mg) 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Tolperisone 50 mg. , Gemfibrozil 300 mg.) 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone 100 mg. จำนวน 10x100 tab. 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Virkon 5 g. จำนวน 6 กล่อง 02/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 5 รายการ 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Olive oil 450 ml. , ORS) 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water 10 ml. จำนวน 50x50 amp. 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Guaifenesin oral solution 60 ml. จำนวน 600 ขวด 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg. จำนวน 60x500 cap. 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water 10 ml. จำนวน 50x50 amp. 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg. inj. จำนวน 1000 amp. 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (NSS 1000 ml. Irrigation , Sterile water 1000 ml. , NSS 1000 ml. ปากปลายแหลม) 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Olive oil 450 ml. , ORS) 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diacerein 50 mg. จำนวน 20x90 cap. 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml. inj. จำนวน 1,500 ขวด 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ สำลีแอลกอฮอล์ก้อน 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ สำลีแอลกอฮอล์+คลอเฮ็กซีดีน 16/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albendazole syrup 100mg/5ml. 20ml. จำนวน 50 ขวด 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g. จำนวน 4000 vial 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 50 mg. จำนวน 200x100 cap. 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล 350 mg. จำนวน 200x100 cap. 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g. จำนวน 4000 vial 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albendazole syrup 100 mg/5 ml. 20ml. จำนวน 50 ขวด 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขิงแคปซูล จำนวน 25x100 cap. 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidrazole 500mg/100ml. Inj. จำนวน 360 vial 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 100mg/2ml. จำนวน 500 amp. 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอมมะแว้ง จำนวน 60 กล่อง 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norepinephrine 4mg./4ml. Inj. จำนวน 50 amp. 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Piperacillin 4g. + Tazobactam 500mg. Inj., Fluticasone 125mcg.+Salmeterol 25mcg. Inhaler) 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel 68 mg. Implant จำนวน 30 กล่อง 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Succinyl 500 mg. 10 ml. inj. , Amiodarone 200 mg.) 11/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg. จำนวน 300x100 tab. 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg. จำนวน 2000x100 tab. 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg. จำนวน 80x100 cap. 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 800x30 tab. 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidine iodine 10% 450 ml. จำนวน 60 ขวด 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml. จำนวน 400 ขวด 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diazepam 2 mg. จำนวน 10x500 tab. 06/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 4 รายการ (1. ไม้พันสำลี , 2. ผ้าก๊อซ2x2 , 3. ผ้าก๊อซ3x3 , 4. ผ้าก๊อซ3x4) 05/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 7 รายการ 05/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา autoclave tape 05/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Magnesium Sulfate 50% 2ml. Inj. จำนวน 400 amp. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile Lubricating Jelly 5 g. จำนวน 1,000 ซอง 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Glucose 50 % 50 ml ., Vitamin B1 100 mg. Inj.) 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea cream 10% 35 g. จำนวน 500 หลอด 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea cream 10% 35 g. จำนวน 500 หลอด 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 20 mg. inj. จำนวน 10x5 amp. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hista oph Eye Drop 10 ml. จำนวน 1,200 ขวด 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cyproheptadine 4 mg. จำนวน 20x1000 tab. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg. จำนวน 60x100 cap. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl Alcohol 70 % 450 ml. จำนวน 480 ขวด 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือหรือสิ่งชำระล้าง จำนวน 12 แกลลอน 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (NSS 5 ml. , Vitamin K 10 mg. inj.) 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (NSS 100 ml. , D5S 1000 ml.) 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Hydralazine 25 mg. , Betahistine 6 mg.) 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine 10 mg. จำนวน 20x1000 tab. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg. จำนวน 570x500 tab. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amitriptyline 10 mg. จำนวน 10x500 tab. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CPM inj. จำนวน 500 amp. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopamide inj. จำนวน 400 amp. 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 4 รายการ 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 7 รายการ 30/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 11 รายการ 27/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Lidocaine1%withAdrenaline inj 20 ml. , Lidoaine 2 % gel 30 g.) 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bactigras 10 cm x 10 cm จำนวน 60 กล่อง 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol 100 mg. จำนวน 60x500 tab. 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (bromhexine hydrochloride , Vitamin B complex , dextromethorphan hydrobromide) 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 125mg/5ml 60 ml dry syrup จำนวน 600 ขวด 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา cefdinir 100 mg. จำนวน 40x100 cap. 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Methimazole 5 mg. , propylthiouracil 50 mg) 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Carvedilol 12.5 mg. , lactulose) 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone 10 mg. จำนวน 60x500 tab. 26/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glucose Powder 25 g. จำนวน 30 กล่อง 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tab. 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconazole 200 mg จำนวน 20x50 cap. 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Naloxone 0.4 mg inj. , Nicardipine 10mg/10ml inj.) 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือใช้ภายนอก 1000 ml จำนวน 1,200 ขวด 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Utrogestan 100 mg จำนวน 4x30 cap. 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenam 1 g inj. จำนวน 400 vial 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nitroglycerine inj. 50 mg/10ml จำนวน 20 amp. 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin 60 mg./0.6ml. จำนวน 30 กล่อง , ยา MTV syrup 60 ml จำนวน 200 ขวด 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 3 mg. จำนวน 60x100 tab. 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin 300 mg. จำนวน 30x100 cap. 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rifampicin 450 mg. จำนวน 8x100 cap. 19/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (0.45% Sodium chloride inj. 1000 ml. , LRI 1000 ml.) 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (เพชรสังฆาตชนิดแคปซูล , จันทน์ลีลาชนิดแคปซูล , ตรีผลาชนิดแคปซูล) 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml inj. จำนวน 1,500 ถุง 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone 80 mg จำนวน 60x500 tab. 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Piperacillin+Tazobactam , Regular insulin , Sevoflurane) 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Methyldopa 250 mg , Gemfibrozil 300 mg) 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefazolin 1 g inj. จำนวน 600 vial 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมผงสำหรับเด็กแรกเกิด ขนาด 600 กรัม จำนวน 24 กระป๋อง 09/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ (1. ขวด 180 ml. , 2. ขวด 30 ml.) 08/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 5 รายการ (1. ซองซิบ8x12 , 2. ซองซิบ9x13 , 3. ซองซิบ11x12 , 4. ซองซิบ15x23 , 5. ซองซิบสีชา9x13) 08/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. ถุงมือตรวจโรคเบอร์S 500 กล่อง , 2. ถุงมือตรวจโรคเบอร์M 333 กล่อง) 08/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Fentanyl inj. , Morphine 10 mg.) 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยามะขามแขกแคปซูล จำนวน 150x100 cap. , ยาหอมนวโกฐ จำนวน 30 ขวด 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyoscine inj. 20mg/ml จำนวน 400 amp. 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mixt. Carminative 180 ml จำนวน 200 ขวด 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (D5W 100 ml. ,Nss 500 ml.) 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 8 รายการ 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 19 รายการ 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 1 รายการ (1. ถุงมือเบอร์S 833 กล่อง) 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. ชุดทำแผล , 2. ผ้าก๊อซพับ2x2) 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. chromic 3/0 , 2. chromic 4/0) 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 15 รายการ 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acetylcysteine 300mg/3ml inj. จำนวน 200 amp. , ยา Triamcinolone 10mg/ml inj. จำนวน 150 vial. 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS ผู้ใหญ่ จำนวน 200 กล่อง 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium Gluconate inj. 10 ml จำนวน 50 amp. 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tab. 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine scrub 450 ml จำนวน 24 ขวด 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Verapamil 40 mg จำนวน 20x250 tab. 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diacerein 50 mg จำนวน 10x90 cap. 05/10/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doproct suppo จำนวน 100x10 sup 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NPH 10 ml จำนวน 100 vial , Biphasic isophane insulin 10 ml จำนวน 300 vial 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin 2 mg จำนวน 300x100 tab. 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cotrim tab จำนวน 20x500 tab. , Clotrimazole Cream 5g จำนวน 800 หลอด 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenicol eye drop จำนวน 96 ขวด , ยา Lacoph eye drop 10 ml จำนวน 240 ขวด 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol Drop 15 ml จำนวน 144 ขวด , Balm 25 mg จำนวน 4,000 หลอด 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prazosin 1 mg จำนวน 200x100 tab. , ยา Metoclopramide 10 mg จำนวน 5x500 tab. 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricixib 90 mg จำนวน 20x30 tab. 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D5W 500 ml จำนวน 80 ถุง , Sterile water for irrigation 1000 ml จำนวน 400 ขวด 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 200mg/ml 60 ml จำนวน 60 ขวด , ยา Unienema 133 ml จำนวน 240 ลูก 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hepatitis B vaccine 20 mcg inj. จำนวน 50 vial. 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg จำนวน 20x500 tab. , Paracetamol 325 mg จำนวน 20x500 tab. 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Theophylline SR 200 mg จำนวน 100x100 cap. ,Omeprazole 40 mg inj. จำนวน 800 vial 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol 500 mg จำนวน 150x500 tab. , Tetracaine eye drop 15 ml จำนวน 3 ขวด 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Potassium chloride 240 ml จำนวน 100 ขวด , Budesonide Nasal spray จำนวน 100 ขวด 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Valsartan 160 mg จำนวน 50x28 tab. 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone 0.02% Cream 5g จำนวน 800 หลอด 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxyicillin 1 g+Clavulanic 200 mg inj. จำนวน 300 vial 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 ml จำนวน 1000x100 cap. 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 80x100 cap. 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Terbutaline inj. 0.5 mg/ml จำนวน 100 amp. 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogeel 75 mg จำนวน 100x100 tab. 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 600x500 tab. 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin 857 mg + Clavulanic acid 125 mg จำนวน 200x100 tab. , ยา ferrous drop 15 ml จำนวน 800 ขวด 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Benzathine Pen G 1.2 MU จำนวน 100 vial 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg จำนวน 40x100 tab. 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ERIG 5 ml inj. จำนวน 150 vial. 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา มะขามป้อม 60 ml จำนวน 3,000 ขวด 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 100x50 tab. 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 560 ขวด 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (Colchicine 0.6 mg, Clindamycin inj., Atorvastatin 40 mg, Calcium Carbonate 1250 mg) 25/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1% 20 ml inj. จำนวน 200 vial 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tab. 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tab. 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 570x500 tab. 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 40x500 tab. 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Adrenaline 1mg/ml inj. จำนวน 400 amp. 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tab. 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide mononitrate 20 mg จำนวน 100x100 tab. 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tetanus Antitoxin 1500IU/ml จำนวน 20 amp. 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol Syrup 60 ml จำนวน 4,000 ขวด 18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. chromic 2/0 , 2. nylon 5/0) 17/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 10 รายการ 17/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ephedine inj. 30mg/ml จำนวน 20 amp. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Prazosin 1 mg จำนวน 200x100 tab. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trihexyphenidyl 2 mg จำนวน 40x500 tab. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem 1 g inj. จำนวน 500 vial 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine lotion 60 ml จำนวน 400 ขวด 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 cap. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 300 mg จำนวน 100x250 tab. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 100 mg จำนวน 200x100 cap. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ขิงแคปซูล , ยาหม่องเสลดพังพอน) 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ultrasound gel 250 ml จำนวน 100 ขวด 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ยาแก้ไข้ห้าราก , เถาวัลย์เปรียง) 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diphtheria and tetanus vaccine 5 ml จำนวน 200 vial 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan 50 mg จำนวน 460x300 tab. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาขมิ้นชันแคปซูล 350 mg จำนวน 200 กล่อง 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Vitamin B1 B6 B12 จำนวน 300x500 tab. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Azithromycin 250 mg จำนวน 48x60 cap. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antacid suspension 240 ml จำนวน 1,500 ขวด 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydrocortisone 100 mg inj จำนวน 100 Vial , NSS 5 ml จำนวน 30 กล่อง 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide 200 mcg/dose 200 dose จำนวน 500 กล่อง , ยา Ipratropium+Fenoterol MDI จำนวน 300 กล่อง 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol 50 mg จำนวน 200x100 capsule , ยา Vitamin B complex tab จำนวน 80x1000 tab. 08/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikacin 500mg/2ml จำนวน 600 vial 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ยาน้ำโพวิโดนไอโอดีน 15 ml จำนวน 576 ขวด 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triferdine จำนวน 800x30 tab. 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenicol eye oint. 5 g จำนวน 600 หลอด 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose syrup 100 mg จำนวน 480 ขวด 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Milk of Magnesia 240 ml จำนวน 250 ขวด 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betamethasone cream 0.1% 5 g จำนวน 500 หลอด 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fusidic acid cream 5g จำนวน 100 หลอด , ยา Salmeterol + Fluticasone MDI 25/125 mcg จำนวน 200 กล่อง 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin 60 mg/0.6 ml inj. จำนวน 30 กล่อง 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 100 ml inj. จำนวน 5,000 ถุง 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 9 รายการ 31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopramide 10 mg จำนวน 4x500 tab. , Cefdinir 100 mg จำนวน 40x100 cap. 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา D5S 1000 ml จำนวน 300 ถุง 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 120x100 capsules 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Enalapril 20 mg , Spironolactone 25 mg) 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Oxytocin inj., TA 10mg/ml inj.) 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% Sodium chloride irrigation 1000 ml จำนวน 1,200 ขวด 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml inj. จำนวน 1,500 ถุง 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Histaoph eye drop 10 ml จำนวน 1,200 ขวด 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahistine 6 mg tablet จำนวน 30x500 tab 25/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. hard collar adult , 2. hard collar child) 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 6 รายการ 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 7 รายการ 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 9 รายการ 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukase 10 mg จำนวน 200x28 tab, Bactigras 10x10 cm จำนวน 40 กล่อง 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Acyclovir cream 1 g จำนวน 15x10 ซอง , Acyclovir 400 mg จำนวน 200x25 tab. 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Isosorbide dinitrate 10 mg จำนวน 20x1000 เม็ด 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HCTZ 25 mg จำนวน 50x500 tab 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dicloxacillin 250 mg จำนวน 60x500 capsules 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium polystyrene 5 g จำนวน 2000 ซอง 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Cotrim tab., Dipotassium clorazepaste 5 mg) 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lsartan 50 mg จำนวน 460x300 tab. 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Succinyl inj., Vitamin K1mg/0.5ml inj.) 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 60x1000 tab 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluconazole 200 mg จำนวน 20x50 cap. 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime syrup 30 ml จำนวน 150 ขวด 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 200x28 tablet , Bactigras 10x10 cm จำนวน 40 กล่อง 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Norethisterone 5 mg , Iranexamic acid inj. 250 mg) 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 81 mg จำนวน 200x1000 tablet , Aspirin 300 mg จำนวน 4x500 tab 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etoricoxib 90 mg จำนวน 20x30 tablet 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Mixt. Carminative 240 ml จำนวน 240 ขวด 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Flavoxate 100 mg จำนวน 40x100 tablets 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diphtheria and tetanus viccine 0.5 ml inj. จำนวน 300 amp. 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diclofenac 25 mg จำนวน 30x1000 เม็ด 19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ central line 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calcium carbonate 1250 mg จำนวน 500x100 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Cotrim inj., Magnesium inj.) 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine 20 mg จำนวน 300x100 tab 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Valproate 500 mg จำนวน 120x30 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enalapril 5 mg จำนวน 300x1000 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel จำนวน 20 กล่อง 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous drop 15 ml จำนวน 840 ขวด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pioglitazone 30 mg จำนวน 2000x30 tab 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibuprofen 400 mg จำนวน 60x500 tablet 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Ibuprofen Syrup , Clotrimazole lozenges) 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 350x500 tablet 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Warfarin 3 mg จำนวน 60x100 เม็ด , ยา Warfarin 5 mg จำนวน 40x100 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizide 5 mg จำนวน 300x500 tablet 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levofloxacin 500 mg จำนวน 4x100 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Povidone iodine solution 10% 450 ml จำนวน 60 ขวด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl Alcohol 70% 450 ml จำนวน 560 ขวด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (dexamethasone , tramadol hydrochloride) 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide inj. 20 mg/2 ml จำนวน 1,500 amps. 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol 100 mg จำนวน 50x500 tablets 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxilcilin 500 mg จำนวน 40x500 เม็ด 13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (Amitriptyline 25 mg , Gabapentin 300 mg , Naproxen 250 mg , Paracetamol 500 mg) 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (Amitriptyline 25 mg , Gabapentin 300 mg , Naproxen 250 mg , Paracetamol 500 mg) 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ รายการ 1.ถุงมือตรวจโรคเบอร์S 600กล่อง , 2.ถุงมือตรวจโรคเบอร์M 227กล่อง 11/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TA Lotion 30 ml จำนวน 1,200 ขวด 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Bisacodyl 5 mg , Theophylline+Glyceryl syrup) 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection จำนวน 5000 vial 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 500 mg จำนวน 20x100 เม็ด 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 กรัม จำนวน 240x50 ซอง 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ORS 5.5 กรัม จำนวน 240x50 ซอง 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 40x500 tab 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocain 1% 20 ml inj จำนวน 150 ขวด 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablet 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone 100 mg จำนวน 10x100 tablets 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sterile water for injection 10 ml จำนวน 60x50 Amp. 05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 7 รายการ 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 4 รายการ (1. nylon2/0 , 2. nylon3/0 , 3. nylon4/0 , 4. nylon5/0) 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 4 รายการ 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 1 รายการ (1. ถุงมือเบอร์S 833 กล่อง) 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 8 รายการ 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. เข็มปลอกทองแดง0.25x25mm. , 2. เข็มปลอกทองแดง0.25x75mm.) 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 600mg/4ml inj. จำนวน 1000 vial 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LRI 1000 ml จำนวน 200 ถุง 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Terramycin eye oint. จำนวน 2x144 หลอด 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lac oph eye drop 10 ml จำนวน 300 ขวด 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (diosmin+hesperidin , silver sulfadiazine) 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (cefdinir 100 mg , dopamine hydrochloride 25 mg) 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมแนนแลคโตสฟรี (12 x 400 กรัม) จำนวน 2 หีบ 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone 200 mg จำนวน 10x100 เม็ด 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone 10 mg จำนวน 60x500 tablet 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Polyoph eye drop จำนวน 40 โหล 30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Folic acid 5 mg จำนวน 160x1000 tablets 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 2000x100 tablet 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Unima enema 133 ml จำนวน 240 ลูก 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ , chlorhexidine) 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocain 2% 20 ml จำนวน 300 vial 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole inj. จำนวน 1,000 vial. Phenytoin 100 mg จำนวน 200x100 capsule 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 260x1000 tablets 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (ยาเพชรสังฆาตชนิดแคปซูล, ยาธรณีสัณฑฆาตชนิดแคปซูล) 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาระบายมะขามแขกแคปซูล จำนวน 150x100 เม็ด 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol MDI 100 mcg/dose 200 dose/กล่อง จำนวน 500 กล่อง 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone+Salmeterol 25/125 mcg inhaler 120 dose จำนวน 200 กล่อง 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml irrigation ขวดปลายแหลม จำนวน 100 ขวด , Sterile water 1000 ml จำนวน 500 ขวด 23/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 95% 450 ml จำนวน 60 ขวด 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lidocaine 1% + Adrenaline inj. 20 ml จำนวน 100 vial 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thyroxine 0.1 mg จำนวน 30x500 เม็ด 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diethylcarbamazine 300 mg 3x100 tablet 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Medroxyprogesterone acetate 150 mg/3 ml จำนวน 1000 vial 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hapatitis B vaccine จำนวน 60 vial 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin injection 60 mg 2 เข็ม/กล่อง จำนวน 30 กล่อง 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 1g+Clavulanic acid 200 mg inj. จำนวน 300 vial 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Montelukast 10 mg จำนวน 200x28 tablet , Berodual nebule 4 ml จำนวน 200x21 nebule 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Norfloxacin 400 mg จำนวน 10x500 tablet 14/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sulprostone (Nalador) 500 mcg/Amp. จำนวน 3 Amp. 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ (Marcaine, Lidocaine spray, Lidocaine jilly) 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Neostigmine, Terbutaline inj.) 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1200x100 capsule 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fusidic acid cream 5g จำนวน 100 หลอด , Fluticasone nasal spray 27.5 mcg 120 dose จำนวน 200 ขวด 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium valproate 200mg/ml 60 ml จำนวน 60 ขวด 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Budesonide nasal spray จำนวน 150 กล่อง , Tramadol 50 mg จำนวน 200x100 cap 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxiciilin 200 mg+Clavulanic acid 28.5 mg/5 ml จำนวน 200 ขวด 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS 1000 ml inj. จำนวน 1,500 ถุง 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Antacid 240 ml จำนวน 1,600 ขวด 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg inj. จำนวน 1000 amp. , Acetylcysteine inj.300 mg/3ml จำนวน 200 amp. 10/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lorazepam 1 mg จำนวน 50x1000 tablet 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide 40 mg จำนวน 60x500 tablets 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 480 ขวด 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenam 1 g inj. จำนวน 500 vial 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 2500x100 tablet 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 570x500 tablet 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clopidogrel 75 mg จำนวน 150x100 tablets 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin 300 mg จำนวน 60x100 capsules 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg จำนวน 100x50 tablets 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ alcohol hand rub 300 ml จำนวน 432 ขวด 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ (1. Haloperidol 2 mg , 2. Gabapentin 300 mg , 3. Paracetamol 500 mg , 4. Methylate-c 25 g) 09/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ 2 รายการ (1. ถุงมือตรวจโรค เบอร์S 400 กล่อง , 2. ถุงมือตรวจโรค เบอร์M 178 กล่อง) 09/07/2563

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

 

 

มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป
เรื่อง วันที่ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อยา Soluble insulin 30% + isophane insulin 70% sterile suspension 100iu/1 ml 3 ml จำนวน 5800x5x3 ml 18/09/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อยา Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70% Sterile suspension 100 iu/1ml (3ml.) 27/08/2563
.. ..

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Thursday, 08 July 2021 07:29 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML