รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพานทอง
นโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลพานทอง
นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
 
VALID CSS   |   VALID XHTML