วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลพานทอง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

 

ค่านิยม
มาตรฐานดี ทีมดี มีความปลอดภัย ใฝ่คุณธรรม

 

 

วัฒนธรรมองค์กร
รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ
 
VALID CSS   |   VALID XHTML