รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ข่าวประกวดราคา - สอบราคา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ GPRO
ผู้ลงประกาศ : โรงพยาบาลพานทอง วันที่ลงประกาศ : -
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ผู้ลงประกาศ : โรงพยาบาลพานทอง วันที่ลงประกาศ : 03/05/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยามะขามแขก 150x100 เม็ด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมผงสำหรับเด็กท้องเสีย จำนวน 36 กระป๋อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ(sodium chloride , calcium chloride+potassium chloride+sodium chloride+sodium lactate)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium chloride 300 mg จำนวน 40x250 เม็ด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carvedilol 12.5 mg จำนวน 20x100 เม็ด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ(budesonide , fenoterol hydrobromide)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ(ceftriaxone , oxytetracycline)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diphtheria and Toxoids vaccine Injection 5 ml จำนวน 300 vial
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ(methimazole , levothyroxine sodium)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg Tablet จำนวน 10x500 เม็ด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ(water irrigation , sodium chloride , dextrose)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amikecin inj. 500 mg/2 ml จำนวน 400 vial
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาครีมพญายอ จำนวน 100 กล่อง , ครีมไพล จำนวน 10 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sodium Bicarbonate 300 mg Tablet จำนวน 60x1000 เม็ด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg nasal spray 120 dose จำนวน 20 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพรอบตัว จำนวน 60 ห่อ , ยาธรณีสัณฑฆาต จำนวน 20 ขวด , ยาประสะไพล จำนวน 20 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ranitidine inj. 50 mg/2 ml จำนวน 200 Amp.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ultrasound gel 250 กรัม จำนวน 60 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml จำนวน 840 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oxymetazoline 0.025% nasal drops 10 ml จำนวน 600 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Urea cream 10% 35 g จำนวน 500 หลอด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg จำนวน 480 capsules
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือ จำนวน 12 แกลลอน
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Triamcinolone oral paste จำนวน 30x50 ซอง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ(acetylcysteine , diclofenac sodium , tramadol hydrochloride)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 04/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(Seminal analysis , อณูพันธุศาสตร์ , HbA1C)
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 03/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทซองก๊อซสำลีสีขาว ขนาด 6x6 ซม. จำนวน 40,700 ซอง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 02/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ทดสอบทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน(41.11.61.26) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา(41.11.60.08) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ธนาคารเลือด(41.11.60.02) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ทดสอบสำหรับการตรวจปัสสาวะ(41.11.61.36) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Ketone test strip 100S (41.11.61.04) จำนวน 15 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปัสสาวะ(41.11.60.14) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 27/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหารให้ผู้ป่วย จำนวน 28 วัน (วันละ 12 ชั่วโมง) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ (พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 20 เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสวนและปรับแต่งภูมิทัศน์โรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 25 เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 23 เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.พานทอง จำนวน 18 วัน(วันละ 8 ชั่วโมง) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.พานทอง จำนวน 26 วัน(วันละ 10 ชั่วโมง) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 31 เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 31 เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาผู้ป่วย(พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 33 เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 21 วัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 22 วัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน 18 เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 18 วัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 18 วัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 29 เวร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยา จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหารให้ผู้ป่วย จำนวน 29 วัน(วันละ 12 ชั่วโมง) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหารให้ผู้ป่วย จำนวน 28 วัน(วันละ 12 ชั่วโมง) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 26/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (propylthiouracil , sulfasalazine)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acyclovir 400 mg จำนวน 140x25 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (paracetamol , aluminium hydroxide)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา prednisolone 5 mg จำนวน 40x500 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 6x250 capsules
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseltamivir 30 mg จำนวน 60x10 capsules
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาซักผ้า จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ภายในรถยนต์รับส่งผู้ป่วย ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 11 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโทรศัพท์ชุดโอเปอร์เรเตอร์พร้อมติดตั้งกับโทรศัพท์ตู้สาขา
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดจมูกชนิดคล้องหู 400 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม ซองซิบ 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุเภสัชกรรม 5 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Soluble insulin 30%+isophan insulin 70% sterile suspension 100 iu1 ml. 3 ml.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด จำนวน 18 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ แก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 30 ถัง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขข4356 ชลบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องประคบร้อน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจอดรถยนต์ จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกโรเนียว จำนวน 10 หลอด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทสติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 6x2.3 ซม.
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มปรอท จำนวน 15,000 ใบ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 17/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Podophylline 25% 15 ml จำนวน 12 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Allopurinol 100 mg จำนวน 40x500 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Loratadine 10 mg จำนวน 60x500 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Propranolol 10 mg จำนวน 60x500 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amlodipine 5 mg จำนวน 1900x100 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose eye drops 10 ml จำนวน 360 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clotrimazole cream 1% 5 g จำนวน 800 หลอด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tolperisone 50 mg จำนวน 50x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (chloramphenicol , gramicidin)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Antazoline + tetrahydrozoline eye drop 10 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 1000 mg external use 1000 ml จำนวน 1200 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Warfarin 3 mg จำนวน 40x100 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูล , ยาขมิ้นชันแคปซูล)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Diclofenac 25 mg tablet จำนวน 40x1000 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาธาตุบรรจบ จำนวน 30 ขวด สหัสธารา จำนวน 80 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Carbamazepine 200 mg จำนวน 6x500 เม็ด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (norethisterone , sodium chloride)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyoscine Syr. 30 ml จำนวน 300 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Aspirin 81 mg จำนวน 200x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ERIG จำนวน 170 vials
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Simethicone 80 mg จำนวน 60x500 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 10 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง จำนวน 50,000 ชุด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหารให้ผู้ป่วย จำนวน 28 วัน(วันละ 12 ชั่วโมง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาผู้ป่วย(พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 36 เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลพานทอง(ช่างเทคนิค) จำนวน 1 งาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทางกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัด) จำนวน 22 วัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.พานทอง จำนวน 22 วัน (วันละ 8 ชั่วโมง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 36 อัน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ่านโทรศัพท์ไร้สาย ขนาด AAA จำนวน 4 ชุด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน ขข 4356 ชลบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 36 อัน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 22 วัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสวนและปรับแต่งภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/12/2561
ประกวดราคาจัดซื้อยา Soluble insulin 30%+isophan insulin 70% sterile suspension 100iu 1ml. 3ml.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 28/11/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 23/11/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา Soluble insulin 30%+isophan insulin 70% sterile suspension 100iu/1 ml 3 ml จำนวน 3600x5x3 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 23/11/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ จังหวัดชลบุรี(M61110006577) โครงการจัดซื้อยา Soluble insulin 70% sterile suspension 100 iu1 ml. 3 ml.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด จำนวน 18 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Losartan 50 mg จำนวน 300x300 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (metronidazole , paracetamol)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือ , chlorhexidine gluconate)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Simvastatin 20 mg จำนวน 1800x100 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Spironolactone 25 mg จำนวน 20x500 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rabies vaccine 0.5 ml จำนวน 380 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (valsartan , etonogestrel)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (ambroxol hydrochloride , aluminium hydroxide)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dexamethasone 4 mg inj/Amp. จำนวน 1000 Amp.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (naproxen , domperidone)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Calcium polystyrene sulfonate 5 g จำนวน 2000 ซอง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pioglitazone 30 mg จำนวน 2000x30 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Thiopental 1 g inj. จำนวน 10 Vial Vitamin K 1 mg 0.5 ml inj. จำนวน 200 Amp.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Isosorbide mononitrate 20 mg จำนวน 100x100 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (dextrose , sodium chloride)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg จำนวน 140x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Colchicine 0.6 mg จำนวน 50x500 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3 รายการ (recombinant , theophylline , omeprazole)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหารให้ผู้ป่วย จำนวน 29 วัน (วันละ 12 ชั่วโมง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 26 เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ(พนักงานเปล) จำนวน 26 เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพัสดุ(เจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน 22 เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(จพง.เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 29 เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสารบรรณ(เจ้าพนักงานธุรการ) จำนวน 20 วัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 29 เวร ประจำเดือน พฤศจิการยน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 27 เวร ประจำเดือน พฤศจิการยน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกงานคุณภาพ(นักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 22 วัน ประจำเดือน พฤศจิการยน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 25 วัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบปรุงอาหารให้ผู้ป่วย จำนวน 28 วัน (วันละ 12 ชั่วโมง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.พานทอง จำนวน 26 วัน (วันละ 10 ชั่วโมง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทแผ่นนำไฟฟ้าสำหรับการกระตุกหัวใจ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตทำฟัน จำนวน 2 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม (ประมาณการตามความต้องการใช้ภายในเดือน ตุลาคม 2561)
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทแบตเตอรี่เครื่อง AED-Plus
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/11/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด จำนวน 18 รายการ (หน้า 1) (หน้า 2)
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
"ยกเลิก" การประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด จำนวน 18 รายการ (ลงวันที่ 19 ต.ค. 61)
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sterile water for inj. 10 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสมุนไพร 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Enoxaparin 60 mg/0.6 ml injection จำนวน 30x2 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cefotaxime 1 g injection จำนวน 300 vials
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Triferdine tablet จำนวน 800x30 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Urea cream 10 % 35 g จำนวน 500 หลอด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Chlorhexidine 4% scub 5 gal
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา นมLactose free 400 g , นมผงเด็กแรกเกิด 600 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ciprofloxacin 200 mg/100 ml จำนวน 300 vials
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Norfloxacin 400 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (dextrose , thiamine)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Streptokinase 1.5 mu จำนวน 1 vial
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Calcium carbonate 1250 mg จำนวน 120x500 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (valproate sodium , lidocaine)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lorazepam 1 mg จำนวน 50x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 300x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ซีซี จำนวน 4000 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (ferrous fumarate , budesonide)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มปลอก 0.25x25mm. จำนวน 100 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย ชนิดคล้องหู 400 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีชุบแอลกอฮอล์ คลอเฮ็กซิดีน2% 20กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 8 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 17 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 5 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 9 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ fixomull 40 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (อาหารทางการแพทย์ , fluticasone furoate)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Doxazosin 2 mg tablet จำนวน 200x100 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluoxetine 20 mg จำนวน 8x500 กล่อง Cotrim susp 60 ml จำนวน 200 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lidocaine 2% viscous 100 ml จำนวน 20 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nitroglycerine 50 mg inj. 20 Amp. Tranxamic acid inj 100 Amp.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (bromhexine hydrochloride , tramadol hydrochloride)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Azithromycin 200 mg/5ml dry จำนวน 30 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amphotericin B 50 mg inj. จำนวน 10 vial
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg tablet จำนวน 100x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ethyl alcohol 70% 450 ml จำนวน 960 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Soluble insulin 30%+insulin isophan 70% penfill 100iu/1 ml 3 ml จำนวน 300 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Gabapentin 300 mg จำนวน 30x100 capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Omeprazole 20 mg จำนวน 1000x100 capsules
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเเภท หลอดทดลองสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท น้ำยาและแถบทดสอบสำหรับการตรวจปัสสาวะทั่วไป
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท ชุดทดสอบทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ พร้อมสอบเทียบ จำนวน 5 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 16x20 นิ้ว พร้อมกรอบไม้ จำนวน 1 ภาพ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค 7503 ชลบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ 6270 นนทบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค 7503 ชลบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง โรงพยาบาลพานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความเข้มของแสง โรงพยาบาลพานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 14/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าจำนวน 2 เครื่อง และเครื่องอบผ้าจำนวน 1 เครื่อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ห้อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 6 ชั้น จำนวน 2 ชุด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 3,600 ลบ.ม. ประจำเดือน ตุลาคม2561
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 6 ชั้น จำนวน 2 ชุด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ตู้แช่ศพ 2 ช่อง จำนวน 1 ตู้
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย SBR จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภท หลอดไฟ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคัพบีพี จำนวน 10 อัน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท กระดาษบันทึกเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 70 ม้วน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท สติ๊กเกอร์ป้าย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องซีลของแบบคันโยก
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมโทรทัศน์ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 10 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมไฟส่องสว่าง จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์(EFM) จำนวน 1 งาน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ 2 ชั้น
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 10 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ้า
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภท ข้าวหอมมะลิ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เปิด-ใช้ หมดอายุ จำนวน 6,000 ดวง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภท กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ระยะเวลา 10 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โทรศัพท์ไร้สาย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้มขนาด 48 กิโลกรัม
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภท โทรทัศน์สีLED 55 นิ้วพร้อมขาแขวน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมระบบโครงสร้าง จำนวน 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเเภท อุปกรณ์กรองเชื้อโรคและให้ความชื้นสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภท สายวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 10 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน งจ3282 ชลบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 150 ลูก
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนท่อ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวเหนียว จำนวน 3 กระสอบ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 39,600 ลบ.ม. ระยะเวลา 11 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3 รายการ (amiodarone hydrochloride , hydrocortisone , suxamethonium chloride)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin soluble 30%+insulin isophan 70% penfill 100 iu/ml in 3 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluticasone propionate 125 mcg/dose 120 dose จำนวน 30 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 60x100 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amoxicillin 875 mg+clavulanic acid 125 mg tablet จำนวน 200x100 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amoxicillin dry syrup 250 mg /5 ml 60 ml จำนวน 600 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium phosphates enema 133 ml จำนวน 300 ลูก
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1000 ml injection จำนวน 1500 ถุง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydralazine 25 mg จำนวน 200x500 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (dextrose , calcium chloride)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Simvastation 20 mg จำนวน 200x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glucose Powder 25 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Norepinephrine 4 mg/4 ml inj.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oxymetazoline 0.025% nasal drop 10 ml จำนวน 240 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dicloxacillin dry syrup 60 ml จำนวน 600 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sevoflurane 250 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyoscine N butylbromide 10 mg จำนวน 60x500 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clarithromycin 500 mg จำนวน 50x70 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด จำนวน 18 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับอิเล็กโตรไลต์ จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารภูมิคุ้มกันในเลือด จำนวน 8 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 31/10/2561
คำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 4440/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สำหรับตรวจรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 89 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารภูมิคุ้มกันในเลือด จำนวน 8 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด จำนวน 18 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจวัดระดับอิเล็กโตรไลต์ จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 89 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา(41.11.60.08) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา(41.11.60.08) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปัสสาวะ(41.11.60.14) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆหรือชุดอุปกรณ์ทดสอบสารเคมี(41.11.61.04) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารเคมี(41.11.60.04) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน(41.11.60.10) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ธนาคารเลือด(41.11.60.02) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารเคมี(41.11.60.04) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารเคมี(41.11.60.04) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆหรือชุดอุปกรณ์ทดสอบด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน(41.11.61.26) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3 รายการ (Adenosine , Bupivacaine , epinephrine)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (hydralazine hydrochloride , fusidic acid)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Betahistine 6 mg จำนวน 30x500 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Metformin 500 mg จำนวน 300x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 1000 ml injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (cefdinir , prazosin)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Local anesthetic+corticosteroid rectal suppo จำนวน 100 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Balm 25 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium hypochlorite powder 5 g จำนวน 600 ซอง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 08/10/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amoxicillin 200 mg+clavulanic acid 28.5 mg dry syrup 70 ml จำนวน 200 ขวด
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Simethicone 80 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (ceftazidime,ceftriaxone)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tolperisone 50 mg จำนวน 40x1000 tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Roxithromycin 150 mg tablet จำนวน 80x100 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (glucose,multivitamin syrup)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4 รายการ (dextromethorphan hydrobromide,potassium chloride,budesonide)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Enalapril 20 mg
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3 รายการ (dextrose,sodium chloride,water irrigation solution)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3 รายการ (salbutamol,silver sulfadiazine,nystatin)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3 รายการ (methylergometrine maleate,oxytocin,tramadol hydrochloride)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Medroxyprogesterone acetate 150 mg/3 ml injection จำนวน 1000 vial
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (phenytoin sodium,chlorhexidine gluconate)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (insulin human,lactulose)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (flavoxate hydrochloride,zinc oxide)
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ibuprofen 400 mg จำนวน 120x500 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 29 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันเทียม จำนวน 16 ราย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดไฟประดับรั้วหน้าโรงพยาบาล
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าประเภทหลอดไฟ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก 2 อัน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ หลังที่ 36
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขอ 1283 ชลบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำกล่องไฟ "กำลังช่วยชีวิตฉุกเฉิน" 2 ชุด จำนวน 1 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมโทรทัศน์ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กย 7030 นนทบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 10 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสติกเกอร์พลาสวูด จำนวน 1 ป้าย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(M61090010265) (หน้า 1) (หน้า 2)
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(M61090014770) (หน้า 1) (หน้า 2)
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Meropenem 1 g injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Domperidone 5 mg/5 ml suspension 30 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lidocaine 2% Viscous 100 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ambroxol syrup 15 mg/5ml 60 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin soluble 30%+ insulin isophan 70 % penfill 100iu/ml in 3 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rabies vaccine (vero cell) injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amoxicilin 1 g+clavulanic acid 200 mg injection จำนวน 500 vial
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Enalapril 5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ibuprofen 400 mg
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 19/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 29 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันเทียม จำนวน 16 ราย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา tramadol 50 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydralazine 25 mg film coated tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Levodopa 250 mg+carbidopa 25 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dT 5 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Omeprazole 40 mg injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 100 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Azithromycin 200 ml/ 5ml dry syr.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Simvastatin 20 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Paracetamol 500 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Chloramphenicol eye ointment 1% 5 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 13/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปัสสาวะ(41.11.60.14) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 12/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 12/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 12/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าพันแขนสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมโครงสร้าง จำนวน 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโทรศัพท์ไร้สาย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายผูกข้อมือผู้ป่วย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กธ 9206 ชลบุรี
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมผนังห้องเจาะเลือด
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Griseofulvin 500 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cotrimoxazole injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ampicillin inj. 1 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา D 5 S/m 500 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Omeprazole 20 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseltamivir 75 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบสมุนไพร
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rabies vaccine (Vero cell) 0.5 ml injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Salbutamol 100 mcg MDI 200 dose
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Budesonide 200 mcg/dose 200 doses MDI
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium chloride 0.9% 1000 ml irrigation
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ORS
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin soluble 30%+insulin isophan 70% 100 iu/ml in 10 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ipratopium+fenoterol in solution 4 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium valproate 200 mg/ml 60 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Theophylline CR 200 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 11/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล(PACs) พร้อมเครื่องอ่านและเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M61080036986) จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลพานทอง ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางด้านวิทยาภูมคุ้มกัน(41.11.60.10) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา(41.11.60.08) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารเคมี(41.11.60.04) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางด้านวิทยาภูมคุ้มกัน(41.11.60.10) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารเคมี(41.11.60.04) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบสารเคมี(41.11.61.04) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีเอเจนต์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา(41.11.60.08) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารย้อมหรือสารละลายหรือีเอเจนต์สำหรับงานด้านจุลชีววิทยาหรือแบคทีเรียวิทยา(41.11.61.30) จำนวน 1 Sets
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าบำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าบำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 05/09/2561
ประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (หน้า 1) (หน้า 2)
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 31/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ 6 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ 9 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ makคล้องหู 300 กล่อง
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ 9 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 30/08/2561
ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล(PACs) พร้อมเครื่องอ่านและเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/08/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/08/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (M61080027409)
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 24/08/2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดตรวจยาบ้า Methamphetamine
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 24/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 22/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดท่อsuction
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 22/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันเทียม จำนวน 20 ราย
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 22/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นถาดอาหารสแตนเลสขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 คัน
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 22/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา T.A. Cream 0.02% 5g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methyldopa 250 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเซรุ่มงูเขียวหางไหม้
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ERIG 5 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hepatitis B vaccine 20 mcg/ amp
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pioglitazone 30 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clotrimazole cream 1% 5 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Salbutamol solution 20 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Triamcinolone lotion 0.1% 30 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin soluble 30%+Insulin isophan 70% penfill 100iu/ml in 3 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Simethicone 40 mg/0.6 ml drop 15 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Urea cream 10% 35 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ambroxol syrup 15 mg/5 ml 60 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสมุนไพร 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Propranolol 40 mg tablet ,Terbutaline 2.5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methyldopa 250 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบสมุนไพร
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ Virkon 5 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oseltarmivir 75 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Calcium polystyrene sulfonate 5 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amlodipine 5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ultrasound Gel
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lidocaine 2% viscous
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sterile Water 10 ml inj.
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ISDN 5 mg tablets
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oxytocin inj 10 IV Methylergometrine inj
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 16/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 19 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 10/08/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : น.ส.นันทวรรณ ปิยัง วันที่ลงประกาศ : 10/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องไฟทารกแรกเกิดตัวเหลือง(Double Phototherapy)
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 03/08/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 4 หมวด (M61070019799)
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 03/08/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล(PACs) (M61070015333)
ผู้ลงประกาศ : น.ส.โสภา ทิวาวัลย์ วันที่ลงประกาศ : 03/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Podophyline 25% 15ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium Chloride 300 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา CPM 4 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Norepinephrine inj 4mg/4ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Colchicine 0.6 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ORS 5.5 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาธาตุอบเชย 120 ml ,ยาเบญจกูล
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Vitamin C 100 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Simvastatin 20 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 100 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสมุนไพร 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acetylcysteine 200mg granules 3 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Thyroxine 0.1 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ORS
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methimazole 5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydralazine 25 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Betamethasone cream 0.1% 5g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glipizide 5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Montelukast 10 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Calamine lotion 60 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Isosorbide dinitrate 10 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Naproxen 250 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sterile water for irrigation 1000 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Gemfibrozil 300 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสมุนไพร 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Verapamil 40 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Metformin 500 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose eye drop 10 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 02/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจยาบ้า Methamphetamine
ผู้ลงประกาศ : นายปัณณวิชญ์ ผลถาวรเวชวัฒน์ วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ORS 5.5 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาธาตุอบเชย 120 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Vitamin C 100 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Simvastatin 20 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 100 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสมุนไพร 2 รายการ
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acetylcysteine 200 mg granules 3 g
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Thyroxine 0.1 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methimazole 5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ORS
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydralazine 25 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ceftriaxone 1 g injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 26/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Adenosine injection 3 mg/ml 2 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Aspirin 300 mg enteric coated tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Azithromycin 200mg/5 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cisatracurium 2 mg/ml 5 ml injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sulfasalazine 500 mg
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Betahistine 6 mg
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hydrocortisone inj. 100 mg
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Magnesium sulfate inj. 50% 2ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valsartan 160 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา D 5 W 100 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS irrigation 1000 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methotrexate 2.5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Phytomenadione 1 mg/ 0.5 ml injection
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tamoxifen 20 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lactated Ringer solution 1000 ml
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rifampicin 300 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amitriptyline 10 mg 10*500 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Allopurinol 100 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amoxicillin 250 mg 10*50 capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clindamysin 300 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Flunarizine 5 mg capsule
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amitriptyline 25 mg 8*500 tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clarithromycin 500 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Amlodipine 5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Furosemide 40 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Folic acid 5 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Loratadine 10 mg tablet
ผู้ลงประกาศ : นางสุพรรณี บุษมาโร วันที่ลงประกาศ : 24/07/2561
ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 17/07/2561
ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 17/07/2561
ประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 27/06/2561
ประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 27/06/2561
ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 07/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อรถโดยสาย 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 01/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 25/05/2561
"ยกเลิก" ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 22/05/2561
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 21/05/2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 17/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อรถโดยสาย 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 15/05/2561
ผู้ชนะเสนอราคา โคมไฟส่องทำหัตถการชนิดติดเพดาน
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 08/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 30/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องอุ่นเชื้อแบบไอน้ำและเครื่องอุ่นเชื้อแบบอบแก๊ส
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 30/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 27/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา แถบตรวจไมโครอัลบูมิน
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 27/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 27/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 27/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 27/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 19/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิกฯ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 19/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 19/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ตู้แช่แข็ง(Freezer)
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 19/04/2561
ประกวดราคาซื้อ โคมไฟส่องทำหัตถการชนิดติดเพดาน
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 19/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 19/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 19/04/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 19/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องทำหัตถการชนิดติดเพดาน
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อแถบตรวจไมโครอัลบูมิน
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิกฯ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทตู้แช่แข็ง
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 29/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 29/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 28/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 28/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อตู้เย็นจัดเก็บเวชภัณฑ์
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 28/03/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M61030000480) ประจำปีงบประมาณ2561
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 20/03/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 4หมวด 217 รายการ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 12/03/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 4 หมวด 217 รายการ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 08/02/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M61010018187) ประจำปีงบประมาณ2561
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 02/02/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 01/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 30/01/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120006671) ประจำปีงบประมาณ2561
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 12/01/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120041656) ประจำปีงบประมาณ2561
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/01/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(M60120041689) ประจำปีงบประมาณ2561
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/01/2561
สรุปข้อมูลแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ 2561
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 28/12/2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 27/12/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 30/11/2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 28/11/2560
เงื่อนไขรายละเอียดท้ายสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 24/11/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา Metformin 500 mg.
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 10/11/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 07/11/2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 07/11/2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์จำนวน 7 รายการ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 02/11/2560
รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำเสียและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 02/11/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg.
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 25/10/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 20/07/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 07/07/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 17/05/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 05/05/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 24/04/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 21/04/2560
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 03/03/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 01/03/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาบริการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 17/02/2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แลการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 17/02/2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 16/02/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 30/01/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภท ตู้เย็นเก็บโลหิต
ผู้ลงประกาศ : วันที่ลงประกาศ : 30/01/2560

กลับหน้าแรก <<< คลิกที่นี่ >>>

Last Updated ( Thursday, 17 January 2019 07:25 )
 
VALID CSS   |   VALID XHTML