รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลพานทอง

1.

ผู้รับบริการเปิดประวัติ/ลงทะเบียน ที่ห้องบัตร (ใช้เวลา 1-5 นาที)

2.

ชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิต หน้าห้องงานอาชีวอนามัย (ใช้เวลา 5 นาที)

3.

ซักประวัติและบันทึกข้อมูลของผู้มารับบริการ (ใช้เวลา 5 นาที)

4.

เจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ (ใช้เวลา 30 นาที)

5.

เอกซเรย์ (ใช้เวลา 15 นาที)

6.

รอผลตรวจเลือด (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

7.

พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา และให้คำแนะนำหากตรวจพบอาการผิดปรกติ (ใช้เวลา 10-25 นาที)

8.

รอใบรับรองแพทย์ และรับยา(ถ้ามี) (ใช้เวลา 1-20 นาที)

9.

กลับบ้าน

 

 
VALID CSS   |   VALID XHTML