รายงานและสถิติ

ผู้อำนวยการ รพ.พานทอง

นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
038-932500-02

 

 

โทรสาร (Fax)
038-451154

 

 

QR Code

 
VALID CSS   |   VALID XHTML